Recent toegevoegde tips & adviezen

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 05.03.2021

Welk telewerk komt in aanmerking voor het bureauforfait?

Werknemers die geregeld telewerken, mag u vergoeden voor hun periodieke kosten met het ‘bureauforfait’. Recent bracht de fiscus helderheid over wanneer u dit forfait mag toepassen en met wat u het mag combineren. Hoe zit dat?
Lees meer

PERSONEELSBELEID - VARIA - 05.03.2021

Een werknemer wil na zijn uren ook elders aan de slag...

Stel, een van uw medewerkers laat u weten dat hij na zijn uren nog ergens anders aan de slag gaat. Kan dat eigenlijk wel, want hij werkt tenslotte toch bij u? Zo ja, zijn er dan bepaalde zaken die u beter op papier zet?
Lees meer

AANWERVEN - SOLLICITANTEN - 05.03.2021

Voordeel bij de aanwerving van langdurig werkzoekenden?

Werft u iemand aan die al lang op zoek is naar werk, dan is er op federaal vlak voor die aanwerving geen RSZ-vermindering meer voorzien. In de gewesten kunt u echter wel nog soms bepaalde voordelen aanvragen. Hoe zit dat precies?
Lees meer

AANWERVEN - SOLLICITANTEN - 05.03.2021

Subsidies bij de aanwerving van een jongere of een oudere

In de verschillende gewesten kunt u een subsidie bekomen indien u een jongere of een oudere werknemer aanwerft. De leeftijd en de voorwaarden zijn wel in ieder gewest anders. Hoe zit dat dan en wat indien u een jongere of oudere uit een ander gewest aanwerft?
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VARIA - 05.03.2021

Moeten alle verlofdagen opgenomen zijn voor het pensioen?

Een van uw werknemers gaat vanaf april 2021 met pensioen. Hij vraagt wat er moet gebeuren met zijn vakantiedagen die hij nog heeft openstaan. Mag of moet de werknemer zijn vakantiedagen van 2021 nog voor zijn pensioen opnemen?
Lees meer

VAKANTIEGELD - PROVISIES - 05.03.2021

Circulaire bevestigt provisies vakantiegeld 2021

Voor het vakantiegeld dat u in 2021 moet betalen voor de prestaties van 2020, mag uw boekhouder een provisie aanleggen. Voor de boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2020, werd uiteindelijk beslist dat het om dezelfde percentages als de vorige drie jaren (2020, 2019 en 2018) zou gaan. Dat werd nu ook officieel bevestigd door de fiscus in een recent gepubliceerde circulaire (circ. 2021/C/14, 22.02.2021) . Het gaat dus meer bepaald om: ...
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 17.12.2020

Hoeveel interesten vragen op uw rekening-couranttegoed?

Misschien heeft u omwille van de coronacrisis uw vennootschap wat extra geld toegestopt, om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Nu het boekjaar ten einde loopt, moet u bepalen wat de marktconforme interest is die u zich mag toekennen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien uw vennootschap u te veel interesten toekent?
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - 10.12.2020

Provisie vakantiegeld 2020 nog niet bekend

Provisie vakantiegeld 2020 zou normaal gezien bekend moeten zijn... Voor het vakantiegeld dat u in 2021 moet betalen voor de prestaties van 2020, mag uw boekhouder voor de boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2020 een provisie aanleggen. Die wordt bepaald op basis van de toegekende lonen in 2020. De vorige drie jaar ging het telkens om dezelfde percentages, nl. 18,20% van de toegekende vaste en variabele lonen (excl. vakantiegeld en eindejaarspremie) van de bedienden, verminderd met het in 2019 toegekende aanvullende vakantiegeld, en 10,27% van 108/100 van in 2019 toegekende lonen aan de arbeiders die recht hebben op vakantiegeld én voor wie u bijdragen betaalt aan de vakantiekas. ...
Lees meer

CORONACRISIS - TELEWERK - 04.02.2021

Nieuwe cao telewerk, wat is er van belang?

Op 26 januari 2021 werd er in de NAR een nieuwe cao nr. 149 gesloten over telewerk tijdens de coronacrisis. Het gaat om een tijdelijke cao die enkel geldt tot eind 2021. Wat zijn de belangrijkste punten?
Lees meer