Recent toegevoegde tips & adviezen

HUISARTSEN - RIZIV - 23.09.2020

Hoe de griepvaccinatie organiseren in coronatijden?

Stel, door de COVID-19-pandemie wilt u de griepvaccinaties in uw praktijk op speciaal en exclusief daarvoor voorziene momenten (dagen en/of uren) laten plaatsvinden, zodat dit niet interfereert met de ‘normale werking’. Mag dat, hoe pakt u dat aan, en welk ereloon is van toepassing?
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN - 23.09.2020

Waarvoor dient het mantelzorgverlof en hoe werkt het?

Sinds 1 september 2020 kunnen werknemers die erkend zijn als zgn. mantelzorger ‘met sociaal recht’ hun tewerkstelling tijdelijk onderbreken of verminderen om die mantelzorg te verlenen. Wat houdt dit mantelzorgverlof in en moet u er als arts van de zorgbehoevende en/of die van de mantelzorger in tussenkomen?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - NO-FAULT-WET - 23.09.2020

Vergoedt FMO ook gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid?

Als een patiënt ‘ernstige’ medische schade heeft, kan hij vergoed worden door het FMO (Fonds medische ongevallen) zonder dat er van aansprakelijkheid sprake is. Een van de zgn. ernstcriteria is een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minstens 6 maanden. Kan die ook gedeeltelijk zijn? Het Hof van Cassatie licht toe...
Lees meer

FISCAAL - SEMINARIES - 23.09.2020

Ook visum nodig voor virtueel congres?

Wegens COVID-19 worden meerdaagse congressen uitgesteld, of ze gaan toch door, maar dan virtueel. Is het dan ‘fiscaal toegestaan’ dat een firma uw inschrijvingskosten van het online congres betaalt?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - VOORSCHRIFT - 23.09.2020

Nu ook geldigheidsduur e-voorschrift flexibel

Flexibele geldigheidsduur. Sinds 1 november 2019 is er een nieuw model om geneesmiddelen voor te schrijven. Daarop is een vakje voorzien waarin u een andere geldigheidsduur dan de ‘klassieke’ drie maanden kunt invullen. Die kan langer of korter zijn. Verplicht elektronisch . Sinds 1 januari 2020 bent u verplicht om op elektronische wijze geneesmiddelen voor te schrijven tijdens een raadpleging; het kan niet meer op papier (behoudens voor zorgverleners die op die datum al 64 jaar of ouder waren). Op een e-voorschrift was het vooralsnog echter niet mogelijk om een andere geldigheidsduur in te vullen. Die mogelijkheid was binnen Recip-e ‘nog niet actief’. ...
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN - 22.09.2020

Tegen wanneer forfaitaire aangifte indienen?

Gewone belastingplichtigen. Bent u een gewone belastingplichtige, dan heeft uw boekhouder nog maar enkele weken tijd om uw aangifte voor 2019 in te dienen. De deadline voor de aangifte via Tax-on-web (TOW) voor mandatarissen ligt immers op 22 oktober 2020. Heeft u uw aangifte zelf ingediend, dan had u daarvoor tijd tot 30 juni 2020 voor uw aangifte op papier en tot 16 juli 2020 voor uw aangifte via TOW. ...
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 27.08.2020

Eigen bijdrage VAA in min van te beperken autokosten?

Volgens de fiscus kan de eigen bijdrage in het voordeel alle aard (VAA) niet afgetrokken worden van de te verwerpen autokosten. Was het Hof van Cassatie het op 25.06.2020 met dat standpunt eens?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 27.08.2020

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat?
Lees meer

TWEEDE VERBLIJF - 30.06.2020

Hoe uw buitenlands vastgoed aangeven?

Hoe geeft u binnenkort in uw aangifte personenbelasting uw buitenlands vakantieverblijf correct aan? Wanneer wordt u op die buitenlandse inkomsten in België belast en wanneer niet? Moet u een ander bedrag aangeven wanneer u het pand verhuurt en wanneer u het enkel zelf gebruikt? Welke gevolgen hebben de verschillende arresten daarover van het Europees Hof van Justitie?
Lees meer

Cookiebeleid