Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGAANGIFTE - 18.06.2021

Hoe moet u de coronasteun van 2020 aangeven?

Heeft u in 2020 overheidssteun ontvangen, omdat uw praktijk tijdens de eerste en/of tweede (semi)lockdown (quasi)gesloten was? Dan moeten sommige van die coronasubsidies wél en andere niet opgenomen worden in uw belastingaangifte die u dit jaar (2021) moet indienen. Hoe zit dit in elkaar?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 18.06.2021

Ziekenhuis wel of niet centraal aansprakelijk: hoe werkt dat?

Volgens de Ziekenhuiswet kan een patiënt die meent dat een ziekenhuismedewerker zijn rechten geschonden heeft, het ziekenhuis ‘centraal’ aanspreken voor die inbreuk. Voor artsen in zelfstandig verband kan het ziekenhuis zich wel exonereren van deze aansprakelijkheid. Hoe werkt dit? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS - 18.06.2021

Twee deeltijdse jobs en voor één ziek: wat met ziekenfonds?

Stel, een patiënt-loontrekkende oefent twee deeltijdse jobs uit en wordt een paar maanden arbeidsongeschikt voor de ene (fysieke) job. De andere (administratieve) job zou hij wel verder kunnen uitoefenen. Is het dan mogelijk ziekenfondsuitkeringen voor de ene job te krijgen, terwijl men loon krijgt voor de andere?
Lees meer

MEDISCH RECHT - 18.06.2021

Kwaliteitswet uitgesteld tot 1 juli 2022

Normaal gezien had de in 2019 gepubliceerde Kwaliteitswet inzake gezondheidszorg op 1 juli 2021 in werking moeten treden, maar dat wordt nu met één jaar uitgesteld. Welke gevolgen heeft dat voor u?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 18.06.2021

Tweede deel beschermingsvergoeding op komst

Vergoeding voor COVID-19-beschermingsmateriaal. Artsen en tandartsen hebben recht op een financiële tegemoetkoming voor de aankoop van COVID-19-beschermingsmateriaal. De tegemoetkoming geldt voor ambulante zorg. Een arts heeft recht op een bedrag van € 2,5 per fysiek contact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand, dus max. € 500 per maand. Tandartsen, NKO-artsen en stomatologen krijgen een hoger bedrag: € 20 per fysiek contact, dus max. € 4.000 per maand. ...
Lees meer

KI BUITENLANDS VASTGOED - 18.06.2021

Vaststelling ki buitenlands vastgoed: formulier beschikbaar!

Eigenaars van onroerende goederen gelegen in het buitenland moeten de FOD FINANCIEN (AAPD-CEL BUITENLANDS KI) de nodige info bezorgen voor de vaststelling van het ki. Het betreffende formulier is sinds 14.06.2021 online beschikbaar en werd door het kadaster reeds naar de eerste belastingplichtigen verstuurd.
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK - 29.04.2021

Nieuwe auto vóór 01.09.2021 kopen?

Recent werd een tipje van de sluier opgelicht van het voornemen van de regering dat vanaf 2026 alle nieuwe auto’s broeikasgasvrij moeten zijn. Die implementatie zal in verschillende fases gebeuren en de eerste datum die daarbij fiscaal gezien van tel is, zou 01.09.2021 zijn!
Lees meer

VERZEKERINGEN - SOCIALE BIJDRAGEN - 20.04.2021

Sociale bijdragen laten betalen door uw vennootschap?

U verneemt van een collega dat hij zijn sociale bijdragen steeds laat betalen door zijn vennootschap. Zijn boekhouder heeft hem immers gezegd dat dit veel interessanter is. Is dat effectief zo of hangt het er een beetje van af?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 08.04.2021

UBO-register: jaarlijkse bevestiging tegen 30.04.2021!

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer