Recent toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN - 28.05.2020

Uw pensioenfiche ontvangen?

Verzekeraars zijn wettelijk verplicht om de aangeslotenen van een groepsverzekering of IPT op regelmatige basis een overzicht van hun polis te bezorgen. Iedere verzekeraar gebruikt daarvoor echter een eigen document met soms uiteenlopende begrippen en omschrijvingen. Hoe begrijpt u uw pensioenfiche correct? Welke uitkering mag u op het moment van uw pensioen verwachten?
Lees meer

NALATENSCHAP - 28.05.2020

Een verkoop tegen een ‘familieprijsje’?

Kunt u de verkoop aanvechten wanneer uw broer of zus tegen een gunstprijs van uw ouders een onroerend goed koopt? Wat kunt u bij het overlijden van uw ouders ondernemen? Wanneer is er sprake van een onrechtstreekse schenking? Moeten uw broer of zus het voordeel dan inbrengen? Met welk bedrag mag u dan rekening houden? Hoe gaat u te werk om dat voordeel bij een discussie te laten vaststellen?
Lees meer

VERHUUR - 28.05.2020

Discussie over de huurschade?

Als verhuurder moet u de huurschade aan uw woning kunnen bewijzen. Hoe stelt u bij het einde van de huur de schade vast? Is het altijd noodzakelijk om een uitgaande plaatsbeschrijving op te stellen of kunt u dadelijk een regeling treffen met de huurder? Hoe en wanneer stelt u die uitgaande plaatsbeschrijving desgevallend op? Wat kunt u ondernemen als uw huurder weigert aan de plaatsbeschrijving mee te werken of als hij al met de noorderzon vertrokken is?
Lees meer

VERHUUR - 28.05.2020

Verhuren via een vastgoedmakelaar?

Mede omwille van de steeds complexere regelgeving doen almaar meer verhuurders een beroep op een vastgoedmakelaar. Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Wat doet die makelaar dan zoal voor u? Met welke kostprijs moet u rekening houden? Kunt u die kostprijs (deels) ten laste leggen van de huurder? Wat zijn de spelregels als u tijdens de bedenktijd de opdracht wilt annuleren?
Lees meer

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT - 28.05.2020

Terugname of preferentiële toewijzing?

Wanneer een van de echtgenoten een goed ingebracht heeft in het gemeenschappelijk vermogen, dan rijst de vraag of die echtgenoot altijd voorrang moet krijgen om het goed als eerste te mogen terugnemen in geval van overlijden of echtscheiding. Het goed ‘terugnemen’ kan op twee manieren: ofwel via het recht van terugname, ofwel via het recht op preferentiële toewijzing. Wat is het verschil en welk recht heeft voorrang?
Lees meer

BELEGGEN - 28.05.2020

Investeren in gaming of e-sports?

De gamingindustrie is letterlijk en figuurlijk de kinderschoenen ontgroeid. Anno 2020 is gaming een miljardenbusiness geworden, waar de e-sport slechts een onderdeel van uitmaakt, maar wel een onderdeel dat volop in opmars is... Een opportuniteit?
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - STEUNMAATREGELEN - 24.03.2020

Fiscus mee in de strijd tegen corona!

Ook uw zaak voelt ongetwijfeld de financiële gevolgen van de coronacrisis. Gelukkig komt de overheid tussen om u wat financiële ademruimte te geven. Eens kijken hoe dat concreet zit...
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - 24.04.2020

Goed (fiscaal) nieuws over firmawagen

Het zag ernaar uit dat de CO2 -uitstoot van de firmawagens fors zou stijgen vanaf 2021 (door de zgn. WLTP-methode). Uit een recent bericht van de fiscus blijkt nu echter dat dit toch nog meevalt. Wanneer is dat zo?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 16.03.2020

Steunmaatregelen ingevolge coronavirus

Gespreide betaling van belastingschulden. Indien u ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus in financiële moeilijkheden raakt, kunt u een aanvraag indienen bij de FOD Financiën om uw schulden (bedrijfsvoorheffing, btw, vennootschapsbelasting, ...) af te betalen. U moet uw aanvraag uiterlijk op 30 juni 2020 indienen en het bewijs leveren dat u bv. een omzetdaling, minder bestellingen, ... heeft ten gevolge van het coronavirus. Via deze link kunt u aan de slag: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19 . ...
Lees meer

Cookiebeleid