Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - SOCIALE INSPECTIE - 21.02.2020

Een hele maand maart flitscontrole van de sociale inspectie

De sociale inspectie kondigde onlangs nieuwe flitscontroles aan voor de bouwsector. Hoe zit dat nu weer juist en hoe kunt u eventueel al anticiperen op zo’n controle?
Lees meer

OFFERTES & CONTRACTEN - MIN- & MEERWERKEN - 21.02.2020

Uw klant beslist om toch niet te laten herstellen…

Een klant vraagt u om langs te komen voor een herstelling. Nadat u een offerte maakte, doet de klant geen beroep op uw diensten omdat de herstelling groter is dan gedacht. Kunt u dan nog een factuur sturen voor de verplaatsing en diagnose?
Lees meer

RECHT - VEILIGHEID - 21.02.2020

Strengere spelregels over plaatsing van stookolietanks

De regels over welke stookolietank u kunt installeren, maar ook wanneer er welke controles nodig zijn, verschillen per gewest. Binnenkort worden de regels weer wat strenger in Brussel en Wallonië. Hoe zit dat juist?
Lees meer

FACTUUR - BETAALTERMIJN - 21.02.2020

Uw klant betaalt ‘tot slot van alle rekening’!?

Een klant heeft enkele onterechte opmerkingen over de werken die u uitvoerde. Hij betaalt uiteindelijk een deel van uw factuur met de melding ‘tot slot van alle rekening’. Kan dat eigenlijk zomaar? Hoe reageert u daar het best op?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 20.02.2020

Aftrek kosten appartement aan zee opnieuw aanvaard!

Op 14.01.2020 heeft voor de tweede keer in enkele maanden tijd een vennootschap die de kosten van een appartement aan de kust in aftrek nam, gelijk gekregen van de rechter. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen deze zaak en die van 03.12.2019?
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID - 20.02.2020

Kosten in één keer aftrekbaar of over te dragen?

Een vennootschap boekt in één keer een groot bedrag in kosten waartoe ze zich in een overeenkomst met een andere onderneming verbonden heeft. Volgens de fiscus moest een deel ervan naar het volgende boekjaar overgedragen worden en was dit dan pas aftrekbaar. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

VRIJGESTELDE RESERVES - 02.12.2019

Binnenkort uw vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief?

In 2020 of 2021 kunt u bepaalde vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief van 15%. De fiscus heeft daarover recentelijk ook een circulaire uitgebracht (Ci.RH. 2019/C/24, 19.03.2019) . Welke reserves komen in aanmerking en welke niet? Kunt u de gemobiliseerde reserves ook gebruiken om een liquidatiereserve aan te leggen? Als u de opgenomen reserves herinvesteert, geniet u een nog voordeliger tarief van 10%. Welke bijzondere regels gelden er voor die herinvestering?
Lees meer

LIQUIDATIERESERVES - 18.12.2019

In 2020 voor het eerst een liquidatiereserve uitkeren?

In 2020 zullen veel vennootschappen voor de eerste maal een liquidatiereserve kunnen uitkeren waarop maar 5% roerende voorheffing ingehouden moet worden.Welke liquidatiereserves komen daarvoor precies in aanmerking? Welke gevolgen heeft een uitkering voor de vennootschapsbelasting en met welke vennootschapsrechtelijke regels moet u rekening houden? Is in 2020 een liquidatiereserve uitkeren wel altijd opportuun?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 13.12.2019

Hoeveel duurder wordt de auto van uw BV(BA) vanaf 2020?

Vanaf in principe 01.01.2020 zal de fiscale aftrek van de auto die uw BV(BA) u ter beschikking stelt, bepaald worden door de zgn. gramformule en dus niet langer variëren volgens ‘vaste CO2 -schijven’. Welke concrete gevolgen zal dat hebben?
Lees meer

Cookiebeleid