BANK - 21.11.2007

Recycleer uw hypothecaire inschrijving

Er wordt veel gesproken over een hypotheekoverdracht wanneer u een nieuwe woning koopt of bouwt, maar hoe werkt dit juist? En wat is dan precies uw voordeel om hiervoor te kiezen i.p.v. voor het afsluiten van een nieuwe lening?

Wat is een hypotheekoverdracht?

Bij een hypotheekoverdracht bij de verkoop van een woning wordt de bestaande hypothecaire inschrijving van de verkochte woning overgedragen naar de andere woning die bv. gekocht of gebouwd wordt. De hypothecaire inschrijving in het voordeel van de bank blijft dus bestaan, maar dan op een andere woning. De bank die destijds de inschrijving gedaan heeft, moet in principe een hypotheekoverdracht toestaan als de waarde van de nieuwe woning minstens even hoog is als de waarde van de oude woning.

Opnieuw lenen via een wederopname

Omdat bij een hypotheekoverdracht de hypothecaire inschrijving blijft bestaan, kan er voor het bedrag dat reeds afgelost is van het krediet van de eerste woning via een wederopname (zonder aktekosten) terug geleend worden voor de nieuwe woning bij dezelfde bank van het eerste krediet. Dit gebeurt via een onderhandse akte. Bij een wederopname heeft u ook recht op een fiscale aftrek.

Aktekosten besparen. Bij een hypotheekoverdracht wordt er enkel een hypotheekrecht betaald van 0,3% dat berekend wordt op het bedrag van de inschrijving dat overgedragen wordt, alsook een ereloon voor de notaris, diverse kosten voor de opmaak van de akte en kleine dossierkosten voor de bank. Voor het krediet via een wederopname voor de nieuwe woning worden er geen aktekosten betaald, enkel kleine dossierkosten voor de bank.

Let op! Waak er wel over dat de bank geen hogere interesten aanrekent dan de concurrentie waardoor de extra interesten hoger zouden liggen dan uw besparing op de aktekosten.

Lenen bij een andere bank?

Duurder. Het alternatief zou zijn dat er voor de nieuwe woning geleend wordt bij een andere bank. Dan worden er sowieso 1% extra registratierechten betaald die berekend worden op het bedrag van de inschrijving. Bovendien ligt ook het ereloon van de notaris dan dubbel zo hoog.

Tweede rang. Indien het krediet voor de vorige woning nog loopt en niet terugbetaald werd en de inschrijving in eerste rang van de vroegere bank dus blijft bestaan via een hypotheekoverdracht, dan zou de nieuwe bank bovendien een inschrijving in tweede rang moeten nemen met als gevolg een hogere rentevoet of de vraag naar extra waarborgen.

Voorbeeld

Een koppel verkoopt een woning waarvoor er € 125.000 hypothecair geleend werd. Het krediet is al volledig afgelost. Er wordt een nieuwe woning gekocht waarvoor er € 175.000 geleend wordt.

Hypotheekoverdracht. Door nu bij de bank te lenen waar er destijds ook voor de eerste woning geleend werd, kan de hypothecaire inschrijving van € 125.000 via een hypotheekoverdracht overgeheveld worden naar de nieuwe woning. De kostprijs bedraagt dan ongeveer € 1.500. Er kan dus ook zonder aktekosten € 125.000 geleend worden voor de nieuwe woning via een wederopname. De resterende € 50.000 kan gewaarborgd worden via een mandaat. De kostprijs voor een mandaat bedraagt ± € 800.

Andere bank. Indien er voor de nieuwe woning geleend wordt bij een andere bank zou dit in dit voorbeeld € 2.600 meer kosten.

Bij de verkoop van een bestaande woning en de aankoop of de bouw van een nieuwe woning kunt u een pak op de aktekosten besparen via een hypotheekoverdracht en een lening via een wederopname bij de bank waar u destijds geleend heeft voor de bestaande woning.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878