ACTUALITEIT - BANK - 08.10.2008

De kredietcrisis en de rentevoeten…

Heeft de kredietcrisis ook gevolgen voor de tarieven van de woonkredieten en kan er nu het best gekozen worden voor een vaste of een variabele rentevoet?

De rente is gestegen. Door de gestegen olieprijzen en grondstofprijzen de afgelopen maanden is de inflatie opgelopen tot rond de 4%. Het gevolg is dat ook de rentevoeten van de woonkredieten gestegen zijn. De banken krijgen het door de kredietcrisis steeds moeilijker om liquiditeiten aan te trekken, tenzij er daar een serieuze vergoeding voor betaald wordt. Het gevolg is dat de rente in euro op drie maanden die de banken elkaar aanrekenen (de Euribor) gestegen is naar een tarief van rond de 5%. Ook op spaarrekeningen, kasbons op één jaar of termijnrekeningen op één jaar of minder geven de banken nu hoge rentevoeten. Dit leidt tot extra hoge tarieven van de woonkredieten voor formules met herzienbare rentevoeten. Tip. Kleinere banken profiteren hiervan om wat markt­aandeel af te snoepen van de grootbanken door lage marges te nemen op hun woonkredieten. Het is nu dus meer dan ooit het moment om aan bankshopping te doen.

De naakte cijfers. Voor een krediet voor een jaarlijks aanpasbare rente­voet moet u na wat onderhandelen met uw bank rekenen op een tarief van rond de 6%. Dit is historisch gezien uitzonderlijk hoog. Voor een driejaarlijks aanpasbare rentevoet is de rente ongeveer 5,8%. Voor alle andere formules (vijfjaarlijks aanpasbaar, 10 jaar, 15 jaar of 20 jaar vast en dan vijfjaarlijks aanpasbaar, vaste rentevoeten, enz.) bedraagt de rentevoet 5,6% tot 5,8% naargelang van de periode waarin de rentevoet vast blijft. Amper een jaar geleden waren de tarieven nog een stuk lager.

De beste strategie. Mensen die lenen voor hun gezinswoning en geen risico willen nemen, raden we een vaste rentevoet aan. De variabele rentevoet is momenteel duurder dan de vaste rentevoet en bovendien loopt men het risico dat bij een renteherziening het tarief nog zal stijgen indien op dat moment de marktrente nog gestegen is. De rente kan immers nog stijgen met het percentage van de zgn. cap (bv. + 2%).

Tip. Indien men iets meer risico wil nemen en men gelooft in een rentedaling op termijn, kan er gekozen worden voor een formule waarbij de rente herzien kan worden na 5, 10, 15 of 20 jaar. Men kan ook voor een deel van het kredietbedrag (bv. 50%) kiezen voor zo’n formule.

De jaarlijks en de driejaarlijks aanpasbare rentevoeten zijn op dit moment in vergelijking met de andere formules duur geprijsd. Kies dus voor een vaste rentevoet.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878