BTW - AUTOKOSTEN - 04.10.2011

Een auto kopen in het buitenland, wat met de BTW?

Meer en meer vrije beroepers kopen - mede dankzij het internet - hun auto (nieuw of tweedehands) in het buitenland, in de overtuiging dat deze daar goedkoper is. Is dat echter wel zo, gelet op de BTW die u finaal zal betalen?

U bent niet BTW-plichtig

Aankoop buiten EU. Koopt u een (nieuwe of tweedehandse) auto in een land buiten de EU, dan betaalt u daarop in België aan de douane zowel invoerrechten (in principe 10%) als 21% BTW.

Aankoop in een ander EU-land. Koopt u een nieuwe auto (dat is een auto die niet méér dan zes maanden oud is of die niet méér dan 6.000 km op de teller heeft; art. 8bis, § 2, 2° W. BTW) in een ander EU-land, dan rekent de verkoper geen buiten­landse BTW aan, maar dan moet u zelf de Belgische BTW voldoen door een bijzondere BTW-­aangifte nr. 446 in te dienen bij een douane­kantoor naar keuze (KB nr. 46). Dit geldt ongeacht of u die auto beroepsmatig dan wel voor privédoeleinden zal gebruiken. Het maakt ook niet uit of u koopt van een beroepsverkoper of van een particulier.

Niet-nieuwe auto. Koopt u een niet-nieuwe auto (een auto die ouder is dan zes maanden en méér dan 6.000 km op de teller heeft) in een ander EU-­land van een professionele verkoper, dan zal de ver­koper in principe zelf buitenlandse BTW ­rekenen (van een particulier koopt u binnen de EU sowieso zonder BTW). Als u die auto echter ook voor uw beroep zal gebruiken, moet u in twee gevallen toch zelf de Belgische BTW voldoen.

Eerste geval: drempeloverschrijding. Overschrijdt u door die aankoop de drempel van € 11.200 aan aankopen van goederen in het lopende of voorgaande kalenderjaar in een andere lid­staat, dan moet u dat melden aan uw buitenlandse leverancier en moet u zelf 21% BTW rekenen op het aankoopbedrag dat die drempel overschrijdt.

Tweede geval: optie. U kunt er ook voor opteren om het volledige aankoopbedrag van de auto aan de Belgische BTW te onderwerpen. Dat kan voordelig zijn als de auto aangekocht wordt in een EU-land met een hoger BTW-tarief dan België.

Formaliteiten. In die gevallen brengt u uw plaatse­lijke BTW-kantoor hiervan op de hoogte. U krijgt dan een BTW-nummer dat u meedeelt aan uw buitenlandse leverancier. U moet ook een bijzondere BTW-aangifte indienen die als basis dient voor de betaling van de BTW.

U bent wel BTW-plichtig

Aankoop buiten EU. U betaalt dan (in principe 10%) invoerrechten en 21% BTW aan de douane.

Aankoop in een ander EU-land. Koopt u een nieuwe auto, dan betaalt u Belgische BTW op de auto via uw periodieke BTW-aangifte. Dit geldt ongeacht of u die auto beroepsmatig dan wel voor privédoeleinden zal gebruiken. De hoedanigheid van de verkoper (beroepsverkoper of particulier) speelt geen enkele rol.

Niet-nieuwe auto. Koopt u een niet-nieuwe auto in een ander EU-land, dan betaalt u in principe ook Belgische BTW via uw BTW-aangifte. Gebruikt u de wagen enkel voor privédoeleinden en geeft u dus uw Belgisch BTW-nummer niet op aan de ver­koper, dan zal deze buitenlandse BTW aan­rekenen. Is de verkoper een particulier, dan is er geen (buiten­landse of Belgische) BTW verschuldigd.

Recht op aftrek. De betaalde Belgische BTW kunt u voor max. 50% recupereren via uw BTW-­aangifte. Gebruikt u de wagen maar bv. 40% voor uw beroep, dan kunt u maar 40% van de BTW in aftrek brengen. De bewijslast van het beroeps­gebruik van de auto draagt u uiteraard zelf.

Koopt u uw auto buiten de EU, dan betaalt u altijd 21% BTW. Koopt u een ‘nieuwe’ auto in een ander EU-land, dan moet u zelf de Belgische BTW voldoen. Is de auto niet ‘nieuw’, dan moet de (professionele) verkoper in principe buitenlandse BTW aanrekenen, tenzij u BTW-plichtig bent en u de auto beroepsmatig gebruikt.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878