RECHT - VARIA - 16.01.2014

Het betalingsbevel komt eraan…

Eind december 2013 zette de ministerraad het licht op groen voor de invoering van de zgn. betalingsbevelprocedure. In welke mate kunt u slechte betalers daarmee efficiënt aanpakken? Wat is er van belang in uw relatie met leveranciers?

Waarover gaat het?

Slechte betalers. Dat fenomeen nam de afgelopen crisisjaren onrustwekkende proporties aan. Als aannemer krijgt u de meeste klanten wellicht zover om uw rekening te betalen kort nadat u de werken afgerond heeft. Mogelijk zijn er echter ook bij wie u op uw geld moet wachten.

U kunt hen moeilijk dwingen om te betalen.Dat kent u... Sommige klanten blijken achteraf van slechte wil. Ze reageren bv. niet op een rappel. Om hen – desnoods via een deurwaarder – effectief te kunnen dwingen om met geld over de brug te komen, moet u een advocaat onder de arm nemen, uw klant laten ‘dagvaarden’, … en dan nog sleept die procedure vaak lang aan.

Daar komt binnenkort verandering in. Het idee om een betalingsbevelprocedure in te voeren lag eind december 2013 op de regeringstafel. Het licht werd op groen gezet, al was er eigenlijk al veel langer een principieel akkoord over… Lang zal het nu echter niet meer duren vooraleer het definitief wet is, zo is te verwachten.

Wanbetalers efficiënter aanpakken?

Met minimale kosten. Dat klopt! De procedure start als volgt: eerst stuurt u uw klant een aangetekende rappel, waarin u hem aanmaant om binnen de 15 dagen te betalen. Betaalt hij niet, dan kunt u meteen daarna door de griffie van de rechtbank (bv. het lokale vredegerecht) een verzoekschrift laten sturen waarin uw klant ‘uitgenodigd’ wordt om voor de rechter te verschijnen.

Tip. Een dure dagvaarding is niet nodig. Strikt genomen heeft u zelfs geen advocaat nodig…

Ook particulieren gemakkelijk te viseren. Zo is het, tenminste als het gaat over een onbetaalde factuur van minder dan € 2.500.

De rechter bedient u op uw wenken. Dat is wettelijk voorzien. Binnen de acht dagen na het versturen van het verzoekschrift wordt u samen met uw klant bij de rechter verwacht. Komt uw klant bv. niet opdagen, dan heeft u hoogstens zeven dagen later een betalingsbevel in handen waarmee u de deurwaarder aan het werk kunt zetten.

Tenzij uw factuur betwist wordt. Als blijkt dat uw klant betwist dat hij u iets of zoveel moet betalen, dan wordt de betalingsbevelprocedure in principe afgeblazen en moet u er op de ‘klassieke’ manier een zaak van maken.

Wat is er voor u als klant van belang?

Klopt de factuur van uw leverancier? Dat kijkt u voortaan maar beter meteen na zodra u een factuur ontvangt.

Meteen protesteren! Blijkt hij te veel aan te rekenen, laat hem dat dan zo snel mogelijk weten. Strikt genomen moet dat binnen de acht dagen.

Doe dat correct. Protesteer de factuur ‘op papier’. Zorg er dus voor dat u achteraf iets in handen heeft waaruit blijkt dat u de afrekening tijdig betwist heeft. Fax de factuur ook niet gewoon terug met de vermelding ‘geprotesteerd’, maar verduidelijk kort en bondig waarmee u het niet eens bent.

Wat riskeert u anders? Protesteert u als handelaar niet tijdig en correct, dan wordt u geacht die factuur ‘aanvaard’ te hebben. Betwistingen waar u pas bij de ‘betalingsbevelrechter’ mee afkomt, vallen wellicht in dovemansoren.

Weldra kunt u klanten met minimale kosten en binnen de maand dwingen om uw niet-betwiste facturen te betalen. Zelf doet u er goed aan om meteen en correct te protesteren als er iets niet klopt op de factuur van een leverancier. Zo niet riskeert u in het kader van zo’n betalingsbevelprocedure in snelheid gepakt te worden.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878