FISCAAL - LENING - 24.03.2014

Uw hypothecaire lening vervroegd aflossen?

Nooit stond er méér geld op onze spaarboekjes dan nu, terwijl een spaarboekje zogoed als niets opbrengt. U wilt dan ook uw spaargeld deels gebruiken om uw lening vervroegd af te lossen. Wat zijn daarbij de fiscale aandachtspunten?

Een spaarpotje op overschot

Staat nu op uw spaarboekje. Stel dat u in de loop van de jaren flink gespaard heeft en momenteel staat er zo’n € 120.000 op uw spaarboekje. Op zich is daar absoluut niets mis mee: een spaarrekening is liquide, lees: u kunt gemakkelijk aan uw geld en de interesten erop zijn fiscaal vrijgesteld tot € 1.900 per jaar en per persoon. De keerzijde is echter dat het interestpercentage zeer laag is...

Beter uw lening mee aflossen? U en uw partner zijn bv. in 2006 een hypothecaire lening op 20 jaar aangegaan voor de aankoop van uw woning. Het openstaand bedrag bedraagt nog € 100.000 en de lening voldoet aan de voorwaarden voor de zgn. woonbonus. Voor inkomstenjaar 2014 heeft u dus recht op een ‘aftrek woonbonus’ van € 6.080 ((€ 2.280 + € 760 verhoging in de eerste tien jaar) x 2). U denkt eraan om € 100.000 van uw € 120.000 spaargeld, bv. begin mei, vervroegd af te lossen, maar hoe zit dat fiscaal dan?

Volledig vervroegd aflossen

Fiscaal aftrekbaar? De terugbetaling van € 100.000 is fiscaal niet aftrekbaar omdat de lening nog geen tien jaar loopt. De wet (art. 115, §1, 3° WIB 92) bepaalt ter zake dat een hypothecaire lening een looptijd van minstens tien jaar moet hebben. Daaruit volgt dat enkel vervroegde aflossingen vanaf jaar 11 afgetrokken kunnen worden, maar ook slechts in de mate dat de woonbonuskorf nog niet opgevuld is voor dat jaar.

Gewone maandaflossing? Die komt wél in aanmerking. Uw maandelijkse aflossing tot en met april mag u dus nog in uw privéaangifte invullen.

Juiste timing. Loopt uw lening nog geen tien jaar, dan wacht u het best met uw vervroegde aflossing tot het ogenblik dat uw ‘woonbonuskorf’ voor 2014 vol is. Bij een gewone maandaflossing van bv. € 900, is uw woonbonuskorf van € 6.080 tegen juli (€ 900 x zeven maanden = € 6.300) opgevuld. Op die manier maakt het feit dat u de vervroegde aflossing fiscaal niet mag aftrekken, immers niets uit.

Nadien geen woonbonus meer. Dat is logisch, maar toch iets om rekening mee te houden. Zonder vervroegde terugbetaling zou u in het voorbeeld nog tot en met 2015 de verhoogde woonbonus hebben of € 12.160 (€ 3.040 x 2 x 2) en de volgende tien jaar de gewone woonbonus van € 2.280 of € 45.600 (€ 2.280 x 2 x 10) in totaal. Uitgaand van de huidige regel waarbij de woonbonus u een fiscaal voordeel geeft tegen het hoogste tarief (tot 50%), verliest u zo maximaal € 28.880 (€ 57.760 x 50%).

Gedeeltelijk vervroegd aflossen

Dezelfde spelregels. De gewone maandaflossingen zijn ook dan fiscaal aftrekbaar. De vervroegde terugbetaling zelf is aftrekbaar als uw lening al meer dan tien jaar loopt op het moment van de vervroegde terugbetaling.

Optimale terugbetaling berekenen. Het best is immers om na de terugbetaling juist dat leningsbedrag over te houden waarmee u de rest van de looptijd uw woonbonus nog optimaal benut. Vraag hiervoor aan uw bankier om concrete berekeningen. Trouwens, zo u nu jaarlijks meer aflost dan dat u fiscaal kunt ‘gebruiken’, dan zorgt een gedeeltelijke aflossing ervoor dat u de interesten op uw lening uitspaart terwijl uw fiscaal voordeel toch hetzelfde blijft!

Bij een volledige vervroegde aflossing moet u het verlies aan woonbonus mee incalculeren. Het is daarom vaak beter om uw lening maar gedeeltelijk af te lossen. Het fiscaal optimale bedrag om terug te betalen is datgene waarbij u nadien uw woonbonus nog maximaal benut voor de resterende leningslooptijd.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878