RECHT - OFFERTES & CONTRACTEN - 27.04.2016

Een auto of een camionette van de zaak verkopen...

U wilt de auto of camionette van de zaak verkopen. Waar moet u in dat geval op letten en/of rekening mee houden? Bent u onder meer verplicht om garantie te geven en moet u ook zorgen voor een zgn. Car-Pass?

Een auto van de zaak verkopen

Zelf op zoek naar een koper... Het gaat om een auto of camionette die u niet geleased had. Na enkele jaren wilt u die doorverkopen. Een tweedehandsverkoop dus...

Specifieke aandachtspunten? Bij die verkoop moet u uiteraard een aantal boorddocumenten bezorgen. Het kan bovendien zijn dat er nog een financieringscontract voor de wagen loopt. Is dat het geval, dan is het opletten geblazen, want zogoed als zeker staat daarin dat u niet mag verkopen. Doet u het toch, dan zal de bank direct het saldo kunnen opeisen...

Moet u garantie toekennen?

Bij verkoop aan een particulier? In dat geval riskeert u inderdaad dat de Wet consumentenkoop van toepassing is. Het Hof van Cassatie oordeelde immers dat die wet geldt voor iedere verkoper die op een professionele manier verkoopt (Cass., 21.01.2010) . Het feit dat u normaal gezien andere zaken verkoopt en geen auto’s, speelt daarbij dus eigenlijk geen rol. U bent dus principieel verplicht om bij de verkoop van de auto van uw zaak, een garantie te geven aan de koper.

Tip. Die garantieplicht geldt niet als u privé een auto verkoopt. Verkoopt u m.a.w. de privéauto van uw vrouw, dan heeft dat niets met uw zaak te maken en moet u geen garantie geven.

Bij verkoop aan een niet-particulier? Dan is die Wet op de consumentenkoop niet van toepassing en geldt er dus geen garantieplicht. Dat is dus concreet het geval als de koper een garage is, een opkoper of een andere handelaar of vennootschap.

Desgevallend ook twee jaar? Dat is inderdaad wel de algemene garantietermijn die van kracht is bij verkoop aan particulieren, maar dat is alleen bij nieuwe goederen. Bij een tweedehandsverkoop daarentegen mag die garantietermijn ingekort worden tot één jaar.

Let op! Die kortere termijn van één jaar moet dan wel uitdrukkelijk vermeld staan in het verkoopcontract.

Hoe zit dat met de Car-Pass?

Ook die is verplicht bij een verkoop... Zo’n Car-Pass dient met name om te bewijzen dat er niet gesjoemeld is met de kilometerstand van de wagen. U krijgt die Car-Pass op het moment dat u de auto in kwestie laat ‘keuren voor verkoop’, wat verplicht is voor alle voertuigen met rijbewijs B.

Niet als u aan de garage verkoopt. Ook hier hangt het er in zekere zin van af aan wie u uw auto verkoopt. Is de koper nl. een garage of een autohandelaar, dan geldt de verplichting om een Car-Pass te bezorgen nl. niet.

Bij een verkoop aan anderen wél! Verkoopt u aan een particulier of een niet-autohandelaar, dan heeft u zo’n Pass nodig. Die heeft u ook nodig als u privé een wagen verkoopt.

Tip. U moet die Car-Pass niet alleen bezorgen aan de koper, u zorgt er ook het best voor dat u kunt bewijzen dat u die meegegeven heeft. Vermeld in het contract en/of bij het overzichtje van de meegegeven documenten dus uitdrukkelijk ook de Car-Pass en laat de koper dit tekenen.

Aan een particuliere koper moet u principieel een garantie geven van minstens één jaar, ook al doet u helemaal niet in auto’s. Is de koper geen consument of verkoopt u een auto van u privé, dan geldt die garantieplicht niet. Vergeet zeker ook de Car-Pass niet te geven en laat de klant de ontvangst ervan aftekenen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878