SLECHTE BETALERS - ADVOCAAT - 22.06.2016

Procederen weer iets duurder dan voorheen?

Sinds 1 juni 2016 is de zgn. rechtsplegingsvergoeding weer gestegen. Kost het u dan voortaan meer om uw klanten die u niet betalen voor de rechter te brengen? Loont dat dan minder de snel de moeite?

De zgn. rechtsplegingsvergoeding

Wanneer moet u die betalen? Die vergoeding moet degene die een rechtszaak verliest betalen aan degene die ze wint. Voorwaarde is dat degene die wint een advocaat ingeschakeld had.

Nu meer te betalen? Inderdaad. Sinds 1 juni 2016 is die vergoeding weer eens met 10% gestegen.

Concreet. Wilt u een klant voor de rechter brengen omwille van een factuur van € 1.000, dan wordt de rechtsplegingsvergoeding nu € 480 i.p.v. voordien € 440. Bij een procedure met een inzet van € 30.000 bedraagt de vergoeding nu € 2.400 i.p.v. € 2.200. De rechter kan in sommige gevallen nog hogere of lagere bedragen toekennen.

Let op! Houd er rekening mee dat de vergoeding geldt per aanleg. Wordt er bv. zowel een procedure in eerste aanleg als in hoger beroep gevoerd, dan riskeert u de rechtsplegingsvergoeding twee keer te moeten betalen.

Enkel voor nieuwe zaken? Neen! De nieuwe bedragen zijn niet alleen van toepassing op zaken die na 31 mei 2016 gestart worden voor de rechtbank. Ze zijn ook van toepassing op zaken die nu al lopen.

Loont procederen minder de moeite?

Dat hangt ervan af. De rechtsplegingsvergoeding kan immers ook in uw voordeel zijn. Als u een rechtszaak wint is de verhoging dus goed nieuws voor u. Verliest u, dan wordt procederen enkel maar duurder. Krijgen u en uw tegenpartij elk voor een deel gelijk, dan kan de rechter de rechtsplegingsvergoedingen ‘verdelen’ (waarbij u bv. 1/3 of 3/4 ervan moet betalen) of ze tegen elkaar laten wegvallen.

Tip. Het loont dus meer de moeite dan voorheen om te procederen als u sterk staat in een zaak. Is dat niet zo, dan is het risico om toch te procederen wel groter.

Kost uw advocaat dan ook meer? Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding staat in principe los van wat uw advocaat u effectief zal aanrekenen. Het kan natuurlijk wel zijn dat u met uw advocaat een afspraak maakte dat hij bij een procedure de rechtsplegingsvergoeding als ereloon (of een deel daarvan) krijgt. In dat geval zal u hem wel meer moeten betalen.

Tip. Het is in ieder geval kwestie om met uw advocaat bij het begin van de zaak goede afspraken te maken over wat hij u precies als ereloon zal aanrekenen. Was het duidelijk afgesproken, dan kan hij nu ook niet meer vragen omdat de rechtsplegingsvergoeding gestegen is.

En als u zelf een factuur betwist? Heeft u bedenkingen bij een factuur en brengt uw leverancier u voor de rechtbank, dan moet u uiteraard niet noodzakelijk die vergoeding betalen. U moet immers geen rechtsplegingsvergoeding betalen als u de zaak wint.

Tip. Heeft u enkel bedenkingen bij een deel van de factuur, dan betaalt u het best alvast wel het niet-betwiste deel. Op die manier voorkomt u dat u zelf het niet-betwiste deel van de zaak ‘verliest’ en dat u dus (een deel van) de rechtsplegingsvergoeding moet betalen.

Sinds 1 juni 2016 is de rechtsplegingsvergoeding verhoogd waardoor de partij die een rechtszaak verliest meer betaalt indien de andere partij een advocaat had. Het loont dus meer de moeite om te procederen als u sterk staat in een zaak, maar minder als u twijfelt om te winnen.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878