Alle domeinen

2018 - April

BELASTINGEN - TARIEF - 30.04.2018

Welke voorwaarden voor het kmo-tarief vanaf 2018?

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft ook de voorwaarden voor het kmo-tarief gewijzigd. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten als u wilt dat uw vennootschap voortaan het nieuwe kmo-tarief van 20,4% geniet?

REGISTRATIERECHTEN - VERKOOP - 30.04.2018

Verkooprecht: is het 6%, 7%, 10% of 12,5%?


BELASTINGEN - AFTREKBARE KOSTEN - 30.04.2018

Uw klantenreceptie 100% in de kosten!

Organiseert u een klantenreceptie met hapjes en drankjes, dan kunt u de btw daarop recupereren. De minister licht toe of dit ook zo is voor de fiscale aftrek...

BELEGGEN - FONDSEN - 30.04.2018

Trackers: niet altijd eenvoudig en goedkoop!

Trackers zijn de laatste jaren enorm populair geworden omdat ze eenvoudig en bovendien heel goedkoop zijn. Maar er zijn ook complexe trackers op de markt. Welke trackers neemt u het best wel of niet op in uw portefeuille?

BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 30.04.2018

Combineer nu investeringsreserve met investeringsaftrek!

Kmo-vennootschappen kunnen voor 2017 nog een laatste maal een investe-ringsreserve (IR) aanleggen en genieten in 2018 en 2019 een investeringsaftrek (IA) van 20%. Kunt u de IR en IA combineren om zo de fiscale kost te drukken?

BELEGGEN - VARIA - 30.04.2018

Beter (niet) al uw effecten ‘op naam’ zetten?

Veel vermogende beleggers overwegen om hun effecten ‘op naam’ te zetten om aan de nieuwe effectentaks van 0,15% te ontsnappen. Is dat echter wel een goed idee of zijn daar ook nadelen aan verbonden? Waarop moet u letten?

BELASTINGEN - AANGIFTE - 30.04.2018

Heeft u in 2017 voldoende loon opgenomen?

Uw boekhouder zegt dat u nu het best een tantième opneemt omdat uw loon van 2017 te laag is. Doet u dat niet, dan zou uw vennootschap uitgesloten zijn van het verlaagd opklimmend tarief vennootschapsbelasting! Hoe zit dat precies?

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW - 30.04.2018

Is IPT fiscaal betere spaarpot dan liquidatiereserve?

Doordat het tarief vennootschapsbelasting vanaf 2018 daalt, zal u netto meer naar uw liquidatiereserve kunnen boeken. Daarentegen bespaart u nu minder vennootschapsbelasting met uw groepsverzekering. Wat is dan de beste keuze?

PERSONEELSADMINISTRATIE - 30.04.2018

Hoe GDPR-proof informeren?

Als werkgever verwerkt u zgn. persoonsgegevens. Is het waar dat u tegen 25 mei 2018 volgens de zgn. GDPR de toestemming van uw (kandidaat-)werknemers moet hebben om dat verder te mogen doen? Wat zal er veranderen?

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - 30.04.2018

Nog vóór de opzeg ingaat, ontslag ‘dringend maken’?

Stel, u zegt iemand op en nog vóór die opzegtermijn kan ingaan, komt u zaken aan de weet die een ontslag om dringende reden zouden kunnen uitmaken. Kunt u dan nog ontsnappen aan die opzegtermijn? Een recent arrest licht toe...

BEDRIJFSMATERIAAL - LAPTOP - 30.04.2018

Voordeel privégebruik laptop, dus alles toegestaan?

Mogen de werknemers de bedrijfslaptop privé gebruiken, dan zijn ze aan de fiscus en RSZ een voordeel verschuldigd. Wil dit dan zeggen dat u daardoor het privégebruik niet meer mag limiteren en geen applicaties meer kunt verbieden?

VERVANGINGSOVEREENKOMST - 30.04.2018

Motief voor vervanging niet via bijlage (achteraf)?

Een vervangingscontract moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten, o.a. het motief van de vervanging. Blijkt na bv. een paar weken dat u dit motief vergeten bent, kunt u dat dan nog oplossen met een bijlage aan het contract?

OPZEGGINGSTERMIJN - 30.04.2018

Opzeg van 1 week is een feit!

Sinds 1 mei 2018 bedraagt de opzegtermijn in de eerste 3 maanden van de tewerkstelling slechts 1 week meer. Welk gevolg heeft dat op hr-vlak?

PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING - 30.04.2018

Nadelen vervroegd pensioen voor groepsverzekering?

Sinds 2016 móét een groepsverzekering uitbetaald worden wanneer men effectief met pensioen gaat. Beslist iemand om met vervroegd pensioen te gaan, dus nog vóór de wettelijke pensioenleeftijd, wat zijn dan de (fiscale) gevolgen?

BEDRIJFSWAGEN - 30.04.2018

‘Cash for car’ ook voordelig voor de werknemers?

Het systeem van de mobiliteitsvergoeding (cash for car) zit eraan te komen en zo’n vergoeding zal voor de werkgever meestal goedkoper uitvallen dan een auto. Zal dit systeem echter ook interessant (genoeg) zijn voor uw werknemers?

BELEGGEN - 27.04.2018

Is de ‘techno party’ voorbij?

Tot voor kort bejubeld, nu de verdoemenis ingeschreven... Wat is er aan de hand met de voormalige beurslievelingen uit de technologiesector?

ERFRECHT - 27.04.2018

Langstlevende binnenkort beter beschermd?

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht die in principe op 01.09.2018 ingaat, zal voor koppels zonder kinderen het erfrecht van de langstlevende verruimen en schaft het erfrecht van verre verwanten van gehuwden af. Anderzijds krijgen partners met niet-gemeenschappelijke kinderen ook ruimere mogelijkheden om het erfrecht van de langstlevende in te perken. Wat moet u daarover weten?

BELEGGEN - 27.04.2018

Gaat de goudprijs opnieuw door het dak?

De goudprijs beweegt al een tijdje zijwaarts. Grosso modo schommelde de koers van het edele metaal de voorbije vijf jaar tussen de $ 1.100 en de $ 1.300 per ons. In dollar presteerde het goud in 2017 reeds sterk. Volgens menig specialist wordt 2018 het jaar van de doorbraak van het goud. Wat zegt onze analyse daarover? Hoe belegt u dan het best in goud?

SUCCESSIEPLANNING - 27.04.2018

Schenking tussen echtgenoten: geen inbreng?

Een schenking tussen echtgenoten kan een manier zijn om de langstlevende te beschermen en tegelijkertijd erfbelasting te besparen. Vanaf 1 september 2018 wijzigt het nieuwe erfrecht echter de regels van inbreng tussen de langstlevende en de kinderen. Die nieuwe regels hebben grote gevolgen voor schenkingen tussen echtgenoten en voor schenkingen aan uw kinderen. Wat moet u daarover weten?

ONROEREND GOED - 27.04.2018

Nieuwe Wet op de mede-eigendom op komst

Eind 2018 wijzigt normaal gezien de wetgeving rond mede-eigendom. Het wetsontwerp ligt intussen bij het parlement. Welke wijzigingen zijn ook voor u van belang? Wordt het nu verplicht om een reservefonds in te richten? Kan de algemene vergadering weldra eenvoudiger beslissen over bepaalde grote werken? Mag de syndicus binnenkort zelf achterstallen innen als een mede-eigenaar niet betaalt?

ONROEREND GOED - 27.04.2018

Een vakantiewoning kopen in Nederland?

Steeds meer Belgen kopen een tweede verblijf in Nederland. De Nederlandse kust ligt immers vlakbij en ze is nog relatief ongerept. Hoe wordt u dan belast, in België en in Nederland? Is er bij uw overlijden ook erfbelasting verschuldigd? Welke mogelijkheden heeft u dan om een vermogensplanning uit te werken? Waarom is een schenking voordelig? Is een gesplitste aankoop ook mogelijk?

SUCCESSIEPLANNING - 27.04.2018

‘Corporate housekeeping’ voor uw maatschap

De oprichters van een maatschap laten zich meestal grondig adviseren bij het opstellen van de statuten. Eens de maatschap bestaat, krijgt de ‘corporate housekeeping’ vaak een stuk minder aandacht. Waarmee moet u rekening houden als u binnenkort een algemene vergadering houdt? Waarom is een goede ‘corporate housekeeping’ na een recent standpunt van Vlabel nu nog belangrijker?

ONROEREND GOED - 27.04.2018

De koper wil de sleutels al vóór de akte?

Als u een pand verkoopt, dan gebeurt het wel vaker dat de koper vraagt of hij de sleutels al vroeger kan krijgen, bv. omdat hij alvast werken wil uitvoeren of dringend moet verhuizen. Kan het werken met een sleutelovereenkomst dan een oplossing bieden? Wat zijn daarvan de risico’s en hoe beperkt u ze zoveel mogelijk? Zijn er alternatieven die een veiligere oplossing bieden?

VENNOOTSCHAP - VARIA - 27.04.2018

Privé opdraaien voor schulden van uw vennootschap?

Ook al zit uw zaak in een vennootschap, toch proberen sommige banken en leveranciers ervoor te zorgen dat ze de schulden die uw vennootschap maakt ook privé bij u kunnen innen. Wat zei Cassatie daar niet zo lang geleden over?

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 27.04.2018

Belastingverhoging als uw aangifte te laat is... ?


AUTO - AFTREKBARE KOSTEN - 27.04.2018

Tankt u fiscaal gezien nog tegen hetzelfde tarief?

Eind 2017 is de wet verschenen die de aftrek van de autokosten grondig hervormt, vanaf 2018 in de personenbelasting en vanaf 2020 in de vennootschapsbelasting. Wat heeft deze wet in petto voor de brandstofkosten?

PERSONEEL - SOCIALE INSPECTIE - 27.04.2018

Personeel ’s avonds en in het weekend laten werken?

Het actieplan voor de sociale inspectie voorziet dat een deel van hun controles in de bouwsector dit jaar ’s avonds, in het weekend of in het bouwverlof zal gebeuren. Welke specifieke aandachtspunten gelden er dan?

FISCAAL - SCHENKING - 27.04.2018

Hand- en bankgift: beter registreren?


PERSONEEL - LOONKOSTEN - 27.04.2018

Nieuw fiscaal voordeel voor werknemers op werven...

De Relancewet waarin het nieuw fiscaal voordeel voor werknemers die op de werven aan de slag zijn, opgenomen is, werd intussen gepubliceerd en gaat retroactief in vanaf 01.01.2018. Hoe gaat u daar nu het best mee om?

ONROEREND GOED - HUUR - 27.04.2018

Een handelspand huren voor korte termijn: waar kan dat?

Stel, u wilt als handelshuurder een bepaald pand huren en daarbij zou u liever niet ‘vastzitten’ aan een langlopende handelshuur. In Vlaanderen bestaat er dan een korte handelshuur. Kan dat ook in de andere gewesten?

BANK - VARIA - 27.04.2018

De kmo-bankenwet is herschreven...

Met een wet van 21.12.2017 werd er het een en ander gewijzigd aan de bestaande zgn. Bankenwet. Wat is daarbij van belang als uw bedrijf een krediet wil?

VENNOOTSCHAP - ALGEMENE VERGADERING - 27.04.2018

Enkele weetjes over de zgn. kwijting op de jaarvergadering

Op de komende jaarvergadering die de jaarrekening van 2017 van uw vennootschap goedkeurt, staat ook weer de zgn. kwijting op de agenda. Wat houdt die kwijting precies in, wie kan er kwijting krijgen en wat ‘koopt’ u daarmee?

HANDELSHUUR - BEËINDIGING - 26.04.2018

Uw handelshuur stopzetten: hoe moet dat gebeuren?

U huurt een handelspand maar u zou die lopende huur willen stopzetten, bv. omdat u een ander pand op het oog heeft. Kunt u het contract vroegtijdig opzeggen en hoe moet dat dan precies gebeuren?

PERSONEEL - ARBEIDSDUUR - 26.04.2018

In orde met uw deeltijdsen na de zgn. WWW-wet...

Zoals u wellicht weet, werd de regeling voor uw deeltijdsen soepeler door de Wet op werkbaar en wendbaar werk, maar er moeten voortaan wel extra bepalingen in het arbeidsreglement staan. Wat is er dan precies van belang?

RECHT - WEBSITE - 26.04.2018

Europa verbiedt het zgn. geoblocking op webshops...

In de media kwam dat vanaf 01.05.2018 een Europees verbod op zgn. geoblocking voor online diensten in werking zou treden. Waar gaat dat over en moet u daar dan nu ook al rekening mee houden als u bv. een webshop heeft?

FISCAAL - PENSIOEN - 26.04.2018

Het ‘duaal’ pensioensparen is een feit

Via de wet van 26.03.2018 is het zgn. duaal pensioensparen sinds 2018 een feit. Tijd dus om te kijken wat er daarbij voor u concreet van belang is!

RECHT - WEBSITE - 26.04.2018

Uw rechten wanneer u een online bestelling doet...

U bestelt een bepaalde machine om te gebruiken in uw winkel of horecazaak via een webshop. Heeft u in dat geval dan ook altijd een herroepingsrecht? Welke aandachtspunten zijn er bij zo’n online bestelling van belang?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 24.04.2018

Afzonderlijke aanslag zou 5% blijven!


PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - VRUCHTGEBRUIK - 24.04.2018

Wie bepaalt de huurwaarde voor een vruchtgebruik?

Koopt u de blote eigendom en uw vennootschap het vruchtgebruik van een pand, dan moet u dat vruchtgebruik correct waarderen. De huurwaarde van het pand is daarbij ook een belangrijk gegeven, maar wie bepaalt die eigenlijk?

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - LOON - 24.04.2018

Kunt u nu nog een teveel aan loon teruggeven in 2017?

U heeft in 2017 meer loon opgenomen dan u privé ofwel voor het verlaagd vennootschapstarief nodig had. Kunt u het teveel dan nog ‘teruggeven’ aan uw bvba zodat u er privé geen belastingen en sociale bijdragen op moet betalen?

BEDRIJFSLEIDER - VARIA - 24.04.2018

Btw rekenen over uw gratis auto?

U bent zgn. vaste vertegenwoordiger van bvba A die van bvba B gratis een auto ter beschikking krijgt en waarmee u privé rijdt. Hoe zit dat alweer fiscaal en zit daar eigenlijk btw op? De rechter sprak zich op 12.09.2017 daarover uit.

VENNOOTSCHAPSBELASTING - FISCALE CONTROLE - 24.04.2018

Enkele weetjes over belastingverhogingen

Een belastingverhoging is nooit leuk, maar voor welke overtredingen kan er zo’n verhoging opgelegd worden en hoe wordt die berekend? Wat dan met een overtreding te goeder trouw en hoe vraagt u een kwijtschelding of vermindering?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 24.04.2018

Afsluitdatum van extra bvba in 2018?


JAARVERGADERING - 24.04.2018

Enkel op papier vergaderen?

Eerstdaags krijgt u van uw boekhouder de jaarrekening en het ‘verslag van de jaarvergadering’ dat u gewoon tekent. Is er iets mis met zo’n papieren vergadering?

KAPITAAL - INBRENG - 24.04.2018

Gaat de nieuwe aandeelhouder met uw reserves lopen?

U heeft al jaren uw bvba en nu zou er iemand bij komen die extra geld inbrengt. Die nieuwe aandeelhouder heeft dan ook recht op een stuk van uw bestaande reserves, maar hoe zorgt u ervoor dat dit deel in verhouding blijft tot zijn inbreng?

PERSONEEL - ONTSLAG - 24.04.2018

Nieuwe opzegtermijnen in eerste 6 maanden

Een nieuwe aanwerving houdt altijd een risico in, daarom is het ook zo spijtig dat de proeftijd niet meer bestaat. Wist u echter al dat een nieuwe wet vanaf 01.05.2018 een opzeg van slechts 1 week invoert voor de eerste 3 maanden?

ONROEREND GOED - VARIA - 24.04.2018

Een nieuwe wet voor appartementsgebouwen op komst...

Er is een grondige wijziging op komst in de Appartementswet, die waarschijnlijk in het najaar van 2018 zal ingaan. Welke wijzigingen zijn er daarbij voor u als eigenaar van een appartement vooral van belang?

FISCAAL - VRUCHTGEBRUIK - 23.04.2018

Nieuw standpunt geldt niet voor ‘oud’ vruchtgebruik!

De fiscus houdt er sinds kort een strengere waarderingsmethode op na om het vruchtgebruik in vennootschappen te controleren, zo stond in de pers! Oei, wat betekent dat en hoe kunt u als makelaar uw klanten toch geruststellen?

HANDELSHUUR - OPZEGTERMIJN - 23.04.2018

Aangetekende opzeg door de handelshuurder


WONINGHUUR - HUURDER - 23.04.2018

Hangt de indexering van de huur af van het gewest?

Steeds meer bepalingen inzake de woninghuur verschillen per gewest. Hoe zit dat eigenlijk met de indexering van de huurprijs van een hoofdverblijfplaats? Is er hiervoor dan ook in ieder gewest een andere regeling?

VERKOOP - VARIA - 23.04.2018

De ‘nieuwe’ openbare verkoop...

De procedure voor een openbare verkoop zal weldra wijzigen. Bovendien kwam er in het nieuws dat zo’n verkoop ook online kan gebeuren. Hoe zit dat?

MEDE-EIGENDOM - SYNDICUS - 23.04.2018

Als syndicus naar de rechter stappen?

Kunt u als syndicus in sommige gevallen zelf beslissen om naar de rechter te stappen of moet u altijd toestemming vragen aan de vereniging van mede-eigenaars? Hierover sprak het Hof van Cassatie zich onlangs uit...

BTW - AFTREKBAARHEID - 23.04.2018

Is de btw op uw makelaarsloon aftrekbaar voor uw klant?

Uw kantoor verkoopt een pand. Vermits de klant een btw-plichtige is, gaat die ervan uit dat hij de btw op uw commissieloon kan aftrekken, maar is dat wel altijd het geval? Hoe zit dat voor de Btw en wat op het vlak van de belastingen?

WONINGHUUR - HUURDER - 23.04.2018

Een angeltje in de Brusselse ordonnantie als verhuurder...

In het Brussels gewest is het sinds 01.01.2018 mogelijk om een ‘medehuur’ te sluiten als er meerdere huurders zijn voor uw huurwoning. Die regeling is echter facultatief. Hoe gaat u daar als verhuurder het best mee om?

HANDELSHUUR - HUURCONTRACT - 23.04.2018

De nieuwe Waalse spelregels inzake korte handelshuur...

Op 15 maart 2018 werd er een Waals decreet goedgekeurd dat een aantal spelregels van de Handelshuurwet wijzigt én een regeling bepaalt voor handelshuur van korte duur. Hierdoor versoepelt er het een en ander...

FISCAAL - VARIA - 23.04.2018

Wanneer verbouwingen melden bij kadaster?


VENNOOTSCHAP - LIQUIDATIEBONUS - 23.04.2018

Beleggen in een DBI-bevek: wat bij de vereffening?

Om te ontsnappen aan de belasting van de meerwaarden op aandelen bij uw vennootschap, wordt vaak aangeraden om in DBI-beveks te beleggen. De meerwaarde daarop is nl. vrijgesteld. Geldt dat ook voor de ‘liquidatiebonus’?

AANGIFTE - PERSONENBELASTING - 23.04.2018

Wat met inkomsten uit auteursrechten boven drempel?

Een zelfstandige abonnee die inkomsten uit auteursrechten ontvangt, had daarover een vraag. Hij wilde weten hoe het zit met de belastingen en sociale bijdragen op die inkomsten boven het drempelbedrag van, voor dit jaar, € 59.970.

AANGIFTE - PERSONENBELASTING - 23.04.2018

Een stopzettingsmeerwaarde na twee jaar activiteit

Een zelfstandige verkoopt zijn eenmanszaak aan een bvba die hij met een collega opgericht heeft. Volgens de fiscus moet de vergoeding voor het cliënteel grotendeels belast worden tegen het progressief tarief. Wat zei de rechter?

VERZEKERINGEN - SOCIALE BIJDRAGEN - 23.04.2018

Voorlopige sociale bijdragen verlagen!

Uw voorlopige sociale bijdragen van 2018 worden berekend op uw netto belastbaar inkomen van 2015. Wat indien uw inkomen merkbaar lager zal zijn?

PERSONEEL - ALTERNATIEF BELONEN - 23.04.2018

Nog een laatste ‘stevige’ bonus in aandelenopties?

Een ‘stevige’ bonus in loon of dividend kost u een fortuin aan belastingen. Dezelfde bonus in aandelenopties is doorgaans fiscaal gezien veel voordeliger. Wat heeft de fiscus daarover onlangs gezegd?

BELASTINGEN - RESTAURANTKOSTEN - 23.04.2018

Wat met doorgefactureerde restaurantkosten?


AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 23.04.2018

Hoe stelt u waardeverminderingen op vorderingen vrij?

Een nv heeft een groot bedrag waardeverminderingen op handelsvorderingen geboekt die volgens haar vrijgesteld zijn van belasting. De fiscus meent dat niet alle waardeverminderingen verantwoord zijn en belast ze. Wat zei de rechter?

VRUCHTGEBRUIK - 18.04.2018

Waardering vruchtgebruik: aanvaardt de fiscus de formule-Ruysseveldt niet langer?

Sinds 2016 aanvaardt de Rulingcommissie waarderingen van een vruchtgebruik volgens de zgn. formule-Ruysseveldt niet langer. Veel controleurs ‘te velde’ volgen het standpunt van de Rulingcommissie. Met welke waardering kan de fiscus zich nu wel nog akkoord verklaren?

Kan uw controleur de waardering van een vruchtgebruik dat al jaren loopt nu opnieuw in vraag stellen? Wanneer kunt u het nieuwe standpunt van de fiscus in uw voordeel aanwenden?


SUCCESSIEPLANNING - 18.04.2018

Levensverzekeringen en het nieuwe erfrecht: uw kinderen gelijk behandelen of net niet?

Als u een van uw kinderen wilt bevoordelen, dan kunt u overwegen dat kind als begunstigde van een levensverzekering aan te duiden. De regels van inbreng zijn immers anders voor levensverzekeringen dan voor klassieke schenkingen. Hoe werken die regels precies?

De nieuwe Erfwet die op 1 september 2018 ingaat stelt een einde aan deze ongelijkheid. Hoe pakt u daarna de zaken aan als u toch een kind wilt begunstigen? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Erfwet voor uw bestaande levensverzekeringen?


BEDRIJFSPENSIOEN - 18.04.2018

Uw backservice optimaliseren: meer rendement via een Tak 23?

Is een backservicepremie storten nu na de hervorming van de vennootschapsbelasting nog altijd voordeliger dan extra loon opnemen?

Een aantal verzekeraars stellen vandaag voor om de backservicepremie niet in een klassieke verzekering met een gegarandeerd rendement te storten, maar wel in een Tak 23. Is dat ook voor u een goede keuze? Wanneer wel en wanneer niet? Wat zijn dan de aandachtspunten?


SLECHTE BETALERS - 18.04.2018

Invorderen van facturen: buitengerechtelijk of toch maar via de rechtbank?

Wanneer int u onbetaalde facturen het best via de buitengerechtelijke procedure via een gerechtsdeurwaarder? Hoeveel kost dat en hoelang duurt zo’n procedure?

Is het soms toch beter om uw advocaat in te schakelen en een beroep te doen op een gerechtelijke invordering (via de rechtbank)? Waarom zijn uw algemene voorwaarden dan belangrijk?


BELEGGINGEN - 18.04.2018

Effectentaks nu definitief goedgekeurd: gevolgen als u effecten erft of schenkt?

Wanneer wordt u als belegger door de nieuwe effectentaks getroffen? Welke beleggingen blijven buiten schot?

Hoe wordt die taks berekend als u de blote eigendom van een effectenrekening aan uw kinderen schenkt of samen met uw broers en zussen een effectenrekening erft? Welke gevolgen heeft dat dan voor de taks op uw eigen effectenrekening?

Wanneer houdt de bank de taks in en wanneer moet u ze zelf aangeven en betalen?


SUCCESSIEPLANNING - 18.04.2018

Hervorming erfbelasting in het Vlaams gewest

De Vlaamse regering heeft op 23 februari 2018 een hervorming van de erfbelasting goedgekeurd. De nieuwe regels zullen in principe op 1 september 2018 ingaan.

Wat verandert er aan de tarieven en de vrijstellingen? Voor wie wordt erven nu goedkoper? Waarom blijft een duolegaat toch aangewezen als u enkel verre verwanten nalaat? Kunt u nu zelf eenvoudiger een erfenissprong organiseren ten voordele van uw kinderen?


LOONOPTIMALISATIE - 18.04.2018

‘Cash for cars’: bedrijfswagens inruilen voor een mobiliteitsvergoeding?

U kunt uw werknemers binnenkort hun bedrijfswagen laten inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Wanneer komt een werknemer daarvoor precies in aanmerking?

Hoeveel bedraagt die vergoeding? Hoe wordt ze belast? Is een mobiliteitsvergoeding betalen voor het bedrijf goedkoper dan een firmawagen toekennen?


SUCCESSIEPLANNING - 18.04.2018

Hoe uw feitelijk samenwonende partner optimaal beschermen?

Als u feitelijk samenwoont, wilt u uw partner bij uw overlijden wellicht een bepaalde bescherming geven. Als u niets onderneemt, kan uw partner bij uw overlijden immers zelfs niet meer in de gezinswoning blijven wonen.

Hoe zorgt u er dan voor dat uw partner minstens (nog een bepaalde tijd) in de gezinswoning kan verblijven? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties zoals een vruchtgebruik, een recht van bewoning, een aankoopoptie of een levenslange huur?


WEBDIENSTEN - VARIA - 18.04.2018

Veilig grote bestanden versturen


SOFTWARE - OFFICE - 18.04.2018

Handige aanvullingen voor Microsoft Office

Microsoft Office, zeker de Professional-versie, is al een heel veelzijdige software. Toch zijn er een paar minder bekende gratis tools bij te vinden.

INTERNETCONNECTIE - DNS - 18.04.2018

Twee interessante alternatieve DNS-servers

Een DNS-server is onmisbaar: hij ‘vertaalt’ namen als www.google.com naar het eigenlijke IP-adres 172.217.19.36. Uw internetprovider biedt standaard een DNS-server aan, maar u kunt ook een alternatief gebruiken. Welk en waarom?

ZAKELIJK - OPLEIDING - 18.04.2018

Bijscholing voor uw personeel

Opleidingen zijn essentieel voor uw personeel. Welke websites geven u een zicht op het aanbod?

WEBDIENSTEN - ONLINE OFFICE - 18.04.2018

Presentaties maken met Haiku Deck

Voor het maken van een presentatie grijpt u meestal naar het vertrouwde PowerPoint of naar een goed alternatief als Prezi. De cloudtool Haiku Deck wil het u nóg gemakkelijker maken. Kan die zijn belofte ook waarmaken?

E-MAIL - E-MAILSOFTWARE - 18.04.2018

E-mailapplicaties voor Mac

Uitgekeken op de standaard Mail-app van MacOS? Geen probleem, er zijn prima alternatieven beschikbaar.

CONSUMENT - CONSUMENTENINFO - 18.04.2018

Hoe kiest u een nieuwe tv (met internetdiensten)?

Wilt u binnenkort een nieuwe tv kopen, dan krijgt u te maken met termen als 4K, OLED en QLED, ingebouwde apps, ... Waar moet u op letten?

SOFTWARE - ANDROID - 18.04.2018

Android 8 eindelijk breder beschikbaar

Officieel is Android 8 of Oreo uitgebracht in augustus 2017, maar het is pas nu breder beschikbaar op nieuwe toestellen of als update voor recente toestellen. Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen?

ZAKELIJK - WEBDIENSTEN - 18.04.2018

Airtable: een online planner voor u?

In Silicon Valley gebruiken bedrijven en start-ups tegenwoordig massaal Airtable om hun projecten te plannen. Maar deze vrij nieuwe cloudtool richt zich ook tot zelfstandigen en particulieren. Interessant?

EIGEN WEBSITE - SITEPROMOTIE - 18.04.2018

Beter scoren in Google via linkbuilding

Interne en externe linkbuilding is een belangrijk onderdeel binnen uw SEO-strategie. Wat houdt dit precies in en hoe pakt u dit concreet aan?

EIGEN WEBSITE - SITEONTWERP - 18.04.2018

Bereid u voor op ‘mobile-first indexing’


E-MAIL - MAILING LISTS - 18.04.2018

Een e-zine maken en versturen doet u zo

Een elektronische nieuwsbrief is een handig en goedkoop instrument om in contact te blijven met uw klanten. Vaak wordt daarvoor MailChimp ingeschakeld, maar er zijn ook alternatieven. Wij testten er twee voor u uit.

WEBDIENSTEN - VARIA - 18.04.2018

Door welke url-inkorter kunt u goo.gl vervangen?

Google heeft aangekondigd dat het stopt met goo.gl, de service waarmee u url’s kunt inkorten. Wat houdt dat in en welke alternatieven kunt u gebruiken?

PERSONEEL - ALTERNATIEF BELONEN - 16.04.2018

Is ‘cash for car’ een waardig alternatief voor salariswagens?

Op 15 maart jl. keurde het parlement het wetsontwerp over de mobiliteitsvergoeding (cash for car) goed. Tijd voor een diepgaande analyse. Welke werknemer kan hier voordeel uit halen? En wat is het kostenplaatje voor de werkgever?

INVESTERINGEN - 16.04.2018

Investeringsaftrek: wanneer nu opportuun?

Van 1 januari 2018 tot 31 december 2019 genieten kleine vennootschappen een verhoogde investeringsaftrek van 20%. Wanneer is die investeringsaftrek van toepassing? De investeringsaftrek is niet combineerbaar met de notionele interestaftrek. Hoe kiest u? Is dat anders voor aanslagjaar 2018 of wanneer u een gebroken boekjaar heeft?

DIVIDENDEN - 16.04.2018

‘Fairness tax’ vernietigd: nu bezwaar aantekenen?

Het Grondwettelijk Hof heeft de fairness tax vernietigd, maar met behoud van de gevolgen voor aanslagjaren 2014-2018. Wanneer is het zinvol om nu nog bezwaar in te dienen? Wat zijn de consequenties van dat ‘behoud van gevolgen’ voor een lopend bezwaar?

BELASTINGEN - INTERESTEN - 16.04.2018

Nalatigheids- en moratoriuminteresten

De wet van 25.12.2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting wijzigt ook de tarieven van nalatigheids- en moratoriuminteresten. Hoe zit dat precies?

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID - 16.04.2018

Evenementen: fiscus volgt dan toch Btw!

De btw op hapjes en drankjes tijdens een opendeurdag of een bedrijfsevenement is inmiddels volledig aftrekbaar als publiciteitskost. Er werd aan de minister gevraagd of dit doorgetrokken kan worden op het vlak van de inkomstenbelastingen...

PATIËNTENWENKEN - HOSPITALISATIEVERZEKERING - 16.04.2018

Vraag naar het premiesysteem als u een polis aangaat!

Op de markt van de hospitalisatieverzekeringen werkt men sinds kort met polissen waarvan de premie aanvankelijk (aanlokkelijk) laag is, maar wel elk jaar stijgt in functie van de leeftijd. Wat zijn de voor- en nadelen van dit systeem?

VENNOOTSCHAP - 16.04.2018

Iedereen € 640 belastingvrij dividend!

Sinds 1 januari 2018 kan elke belastingplichtige een dividenduitkering tot € 640 vrijstellen van belastingen! Geldt dat ook voor een dividend uit uw eigen bvba?

GOED OM TE WETEN - SCHENKING - 16.04.2018

Altijd drie jaar tussen elke schenking?


GRONDIG ONDERZOCHT - TUCHTSANCTIES - 16.04.2018

Geen extra sanctie als u niet zou meewerken?

Een klacht bij de Orde is niet leuk, maar kan iedereen overkomen. Als u niet zou antwoorden op de brieven van de Prov. Raad, mag die u niet extra sanctioneren, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Raad van Beroep. Wat houdt dit in?

MEDISCH RECHT - ZIEKENHUISOVEREENKOMST - 16.04.2018

Hoger ereloonsupplement in contract: kan dat?

Stel, in de algemene regeling van een ziekenhuis worden de ereloonsupplementen beperkt tot bv. 100%. Betekent dat dan dat daar totaal geen uitzonderingen op mogelijk zijn, of kan een individuele arts dat eventueel wél bekomen?

GOED OM TE WETEN - ONROEREND GOED - 16.04.2018

Wanneer zijn verbouwingswerken voltooid?


BELEGGEN - BANK - 16.04.2018

Effectentaks: ook als vruchtgebruiker of blote eigenaar?

Stel, na een erfenis of schenking van een effectenrekening wordt u mede-eigenaar, vruchtgebruiker of blote eigenaar van zo’n rekening. In welke mate is daar dan de ‘nieuwe’ effectentaks op verschuldigd (als u al een eigen rekening had)?

PRIVÉ - ONROEREND GOED - 16.04.2018

Een vakantiewoning in België of in het buitenland?

Interest op spaarboekjes blijft erg laag en beleggen in aandelen is niet echt uw ding. U overweegt daarom om uw spaargeld in een vakantiewoning te steken, maar koopt u die dan, fiscaal gezien, het best aan in België of in het buitenland?

AFTREKBARE KOSTEN - 16.04.2018

Uw opendeur volledig in de kosten!

Organiseert u een opendeur met hapjes en drankjes, dan kunt u de btw daarop recupereren. De minister licht toe of dit ook zo is voor de fiscale aftrek...

ONROEREND GOED - AFTREKBARE KOSTEN - 16.04.2018

Zijn kosten van bodemsanering aftrekbaar voor de fiscus?

U bent eigenaar van een stuk grond waarvan de bodem misschien vervuild is. Zijn kosten van bodemonderzoeken en eventuele saneringswerken aftrekbaar als beroepskosten en kunt u er een vrijgestelde voorziening voor aanleggen?

ONROEREND GOED - AFTREKBARE KOSTEN - 16.04.2018

Een gemeenschappelijke woning afschrijven?

U bent samen met uw partner, waarmee u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont, eigenaar van een woning. Een gedeelte ervan gebruikt u voor uw zaak. Hoeveel mag u afschrijven en wat zijn de gevolgen bij een latere verkoop?

BTW - AFTREKBAARHEID - 16.04.2018

Btw op vastgoedmakelaar aftrekbaar?


BELASTINGAANGIFTE - VARIA - 16.04.2018

Forfaitaire kosten en forfaitaire winsten?

Vanaf dit jaar kunnen ook zelfstandigen met winsten hun beroepskosten forfaitair vaststellen. Wanneer is dit interessant, hoe moet u de forfaitaire kosten precies berekenen en wat is het verschil met een forfaitaire vaststelling van uw winsten?

BELASTINGAANGIFTE - VARIA - 16.04.2018

Hoe kunt u uw goede klant fiscaal vriendelijk belonen?

Als u aan een goede klant een waardevol geschenk geeft, dan wordt hij daarop belast. Een recente circulaire geeft u een alternatieve piste waarbij u de kosten voor 100% mag aftrekken en uw klant zacht belast wordt. Hoe zit dat nu precies?

BELASTINGAANGIFTE - VARIA - 16.04.2018

Belastingvermindering voor adoptiekosten!?

Wie een kind adopteert, ziet vaak op tegen grote kosten. Onlangs is echter een wet ingevoerd voor een belastingvermindering voor wie adoptiekosten maakt. Welke kosten komen dan juist in aanmerking en hoe ziet die vermindering eruit?

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA - 16.04.2018

Noten als fiscaal tussendoortje


SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 16.04.2018

De zorgvolmacht: instrument voor successieplanning?

Bij de opmaak van een moderne zorgvolmacht kan men er ook voor zorgen dat een successieplanning (in extremis) nog mogelijk is om zo erfbelasting te vermijden. Hoe werkt dat precies en wat zijn de mogelijkheden?

BELEGGEN - FONDSEN - 16.04.2018

Altijd goed met flexibele (gemengde) fondsen?

Volgens uw bankier zijn flexibele fondsen op dit moment ideaal, nu de beurzen relatief hoog staan en de rente wellicht zal beginnen te stijgen. Deze fondsen kunnen daar immers flexibel op inspelen. Hoe werkt dit en hoe wordt dit belast?

BELEGGEN - BEVEKS - 16.04.2018

Toch maar beter niet alles in DBI-beveks beleggen?

Bankiers raden hun klanten massaal aan om met hun vennootschap in zgn. DBI-beveks te beleggen, als ‘uitweg’ voor de belastbaarheid van meerwaarden op aandelen. Is dat effectief een goed idee? Of zijn er ook valkuilen?

BELASTINGEN - INTERESTEN - 16.04.2018

Zet uw dure rc-schuld om in een lening met vaste looptijd!

Nu hij 2017 afsluit, wijst uw boekhouder erop dat u door uw grote rekening-courantschuld een hoog privé belastbaar voordeel gratis lening heeft. Hij stelt daarom voor om deze om te zetten in een lening met vaste looptijd. Goed idee?

PENSIOEN - IPT - 16.04.2018

Wanneer kunt u uw IPT opnemen en hoe wordt het belast?

Sinds 01.01.2016 mag uw aanvullend pensioen ten vroegste uitbetaald worden op de datum dat u uw wettelijk pensioen opneemt. Zijn er uitzonderingen op die regel? Wat brengt het op? En welke netto-uitkering mag u verwachten?

BELASTINGEN - CLIËNTEEL - 16.04.2018

Welke fiscale regels voor de verkoop van cliënteel?

U gaat een vennootschap oprichten waaraan u uw eenmanszaak zal verkopen. Een belangrijk deel van de verkoopprijs zal normaal betrekking hebben op cliënteel. Wat zijn daarmee de belangrijkste fiscale aandachtspunten anno 2018?

BTW - TARIEF - 16.04.2018

Uw aannemer rekent foutief 6% aan!?


JAARAFSLUITING - 16.04.2018

Alarmbelprocedure: veel meer dan een formaliteit!

Als blijkt dat het eigen vermogen gezakt is beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet het bestuur de alarmbelprocedure toepassen. Als het bestuur dan de activiteiten voortzet, moet het een herstelplan voorleggen. De vraag om dat plan op te stellen, komt dan wellicht bij u terecht. Hoe pakt u dat dan aan?

BELASTINGEN - VOORDEEL VAN ALLE AARD - 16.04.2018

Een lager belastbaar voordeel gratis woning voor uw baas?

Onlangs meldde een krant dat de minister van Financiën het VAA voor een gratis woning die een vennootschap ter beschikking stelt, zal verlagen. Hoe zit dat precies?

LOONOPTIMALISATIE - 16.04.2018

Bedrijfsfiets: geen voordeel meer voor RSZ?

Een fiets ter beschikking stellen die ook voor woon-werkverkeer gebruikt wordt, is, zoals u weet, een fiscaal voordelige manier van verlonen. De wet voorziet nu ook expliciet dat u geen voordeel meer moet aangeven aan de RSZ. Hoe zit dat precies?

JAARAFSLUITING - 16.04.2018

Uitgestelde belastingen nu herberekenen?

Nu de tarieven in de vennootschapsbelasting gedaald zijn, mag u uw voorziening voor uitgestelde belastingen herberekenen. In welke andere omstandigheden is zo’n herberekening nog toegelaten? Heeft die herberekening ook fiscale of andere voordelen?

INCASSO FACTUREN - 16.04.2018

Laattijdige facturen: betalen of niet?

Veel mensen denken ten onrechte dat facturen al na een jaar verjaren. Vanaf wanneer kunt u of kan uw klant weigeren te betalen omdat een factuur verjaard is? Hoe kunt u als leverancier de verjaring nog stuiten?

PERSONEEL - BENEFITS - 16.04.2018

Is ‘cash for cars’ een waardig alternatief voor salariswagens?

Op 15 maart jl. keurde het parlement het wetsontwerp over de mobiliteitsvergoeding (cash for cars) goed. Tijd voor wat diepgaande analyse. Welke collega kan hier voordeel uit halen? En wat is het kostenplaatje voor uw werkgever?

EDUCATIEF VERLOF - 16.04.2018

Maak nu afspraken over educatief verlof in mei en juni!

Als u werknemers heeft die dit schooljaar (2017-2018) recht hebben op educatief verlof, is het een goed idee om in april te vragen hoeveel afwezigheidsdagen ze in de twee komende maanden gaan plannen. Waarom is dat zo?

INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING - 16.04.2018

Kunt u een IBO-overeenkomst niet verbreken?

Als het niet lukt met een IBO’er tijdens zijn stageperiode, kunt u die overeenkomst dan voortijdig verbreken, of is er een probleem omdat u zich geëngageerd heeft tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst? Een recent arrest licht toe...

KLEIN VERLET - 16.04.2018

Ook klein verlet voor communie van andermans kind?

Voor de plechtige communie van zijn/haar kind heeft uw werkne(e)m(st)er in principe recht op een dag klein verlet. Geldt dat recht echter ook voor de communie van het kind van zijn/haar (nieuwe) partner?

VERVANGINGSOVEREENKOMST - 16.04.2018

Ook vervangingscontract bij progressieve hervatting

In principe kunt u niet met een vervangingscontract werken als het contract van diegene die vervangen wordt, niet volledig geschorst wordt. Een wetswijziging maakt dit echter wél mogelijk bij een re-integratietraject. Wat is het gevolg?

VAKANTIE - ZIEKTE - 16.04.2018

Ziek geworden tijdens vakantie: nu al gevolgen?

Stel, iemand wordt ziek nadat zijn vakantie al begonnen is. Dan moet het mogelijk worden om die ‘verloren’ vakantiedagen later op te nemen. België moet van Europa zijn wetgeving in die zin aanpassen, maar wat als dit nu al voorvalt?

BEDRIJFSWAGEN - 16.04.2018

‘Cash for car’ voordelig voor u?

De ‘cash for car’-regeling heeft in de Kamer groen licht gekregen en wordt weldra wet. Kost de ‘cash’ die in de plaats van de ‘car’ kan komen u meer of minder?

ARBEIDSOVEREENKOMST VAN BEPAALDE TIJD - 16.04.2018

Onbepaalde tijd van maken: minder opzegvergoeding?

Als u een contract van bepaalde tijd voortijdig verbreekt, kost u dat een opzegvergoeding die overeenkomt met (max.) het dubbele van de ‘normale’ opzeg. Is het dan beter om dat contract eerst om te zetten naar een van onbepaalde tijd?

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 16.04.2018

Welke investeringen fiscaal gezien in 2018-19 doen?

In 2018 en 2019 bedraagt de investeringsaftrek bij beroepsmatige investeringen maar liefst 20% en dat zowel voor vennootschappen als eenmanszaken. Hoeveel levert u dat op boven op de afschrijving en welke voorwaarden zijn er?

OFFERTES & CONTRACTEN - VARIA - 16.04.2018

Werken uitvoeren zonder contract of offerte...

U start de werken voor een klant zonder dat de offerte getekend is. Kan die klant om die reden dan nadien weigeren om te betalen en indien niet, welk tarief kunt u dan vragen? Wat zei Cassatie daar onlangs over?

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 16.04.2018

Hapje is dan toch fiscaal verteerbaar!

De btw op uw hapjes en drankjes bij een opendeurdag is 100% aftrekbaar. Aan de minister werd gevraagd hoe dat zit op het vlak van de directe belastingen...

OFFERTES & CONTRACTEN - VARIA - 16.04.2018

De GDPR bijna in werking, wat is er concreet van belang?

De Europese verordening rond bescherming van persoonsgegevens treedt in werking op 25.05.2018. Wat met het klantenbestand dat u tegen dan al opgebouwd heeft? Moet u daarvoor ook iets speciaals ondernemen?

OFFERTES & CONTRACTEN - VARIA - 16.04.2018

Huis kopen via e-mail eerstdaags wel oké... !?


BTW - VARIA - 16.04.2018

Vanaf 01.10.2018 dan toch verhuren met btw?!

Het zomerakkoord 2017 zette de deur open voor een verhuur met btw, maar eind oktober 2017 werd daar toch van afgezien. Vanaf 01.10.2018 zou verhuren met btw dan soms toch weer mogelijk worden! Hoe zou dat dan in elkaar zitten?

FISCAAL - SCHENKING - 16.04.2018

Restschenking voor ‘alle’ kleinkinderen?


FISCAAL - VARIA - 16.04.2018

Groepsverzekering: belastingtarief versus rendement

Stel, u wilt niet tot uw 65 wachten om uw groepsverzekering op te nemen. Uw uitkering kan dan echter het verlaagd tarief van 10% belasting niet genieten. Kunt u dat rechttrekken met een hoger rendement uit uw kapitaal?

OFFERTES & CONTRACTEN - VARIA - 16.04.2018

Een online bestelling van bouwmaterialen

U bestelt online bouwmaterialen op een website voor professionelen, waar dus de ‘gewone’ spelregels voor consumenten niet gelden. Wat is er van belang en hoe vermijdt u problemen?

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - PENSIOEN - 16.04.2018

POZ is nu wet, dus zeker doen of is er een beter alternatief?

Met de wet van 18.02.2018 is de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen zonder vennootschap een feit! Is dat dan fiscaal gezien de beste manier om uw pensioenspaarpotje op te bouwen of blijft het VAPZ nog steeds de beste keuze?

RECHT - OFFERTES & CONTRACTEN - 16.04.2018

Kunt u nog onder een stilzwijgende verlenging uit?

U sloot een contract voor een bepaalde duur, bv. voor het onderhoud van een machine. Na afloop van die termijn werd het ook nog eens stilzwijgend verlengd voor dezelfde termijn. Kunt u er dan nog vroegtijdig onderuit?

PERSONEEL - KLEIN VERLET - 16.04.2018

Klein verlet voor plechtige communie, of toch niet?

Voor de plechtige communie van zijn/haar kind heeft uw werkne(e)m(st)er in principe recht op een dag betaalde afwezigheid voor klein verlet. Is dat echter altijd het geval of kan het zijn dat u niet verplicht bent om het te laten opnemen?

PERSONEEL - ONTSLAG - 16.04.2018

Iemand die pas in dienst is ontslaan...

Het is nooit leuk als u iemand die pas in dienst is, moet ontslaan. Het goede nieuws is dat dit vanaf 01.05.2018 wel eenvoudiger mogelijk is. Hoe zit dat?

ONROEREND GOED - HUUR - 16.04.2018

Verhuren van een gebouw met btw dan toch op komst!?

In het zomerakkoord was voorzien om vanaf 01.01.2018 de verhuur van een gebouw met btw te laten gebeuren. Die plannen werden echter afgevoerd, maar vanaf 01.10.2018 zou het toch zover zijn! Wat ligt er dan momenteel op tafel?

LOON - 16.04.2018

Minimumloon als vennootschap... ?

Te weinig loon als zaakvoerder leidt tot uitsluiting van het verlaagd tarief en een boete van 5,1%. Wat als de zaakvoerder van uw bvba zelf een vennootschap is?

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - RECHT VAN OPSTAL - 16.04.2018

Einde opstal, een privé belastbaar voordeel aan uw been!?

Via een opstal kunt u uw bvba het recht geven om een woning te bouwen op uw privégrond. Onlangs sprak een rechter zich nog eens uit over de vraag of u dan aan het einde van de rit privé belast moet worden. Wat moet u onthouden?

AFTREKBARE KOSTEN - 16.04.2018

Fietsenstalling voor klanten...


BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 16.04.2018

Uw gepensioneerde ouders als zaakvoerders?

Uw gepensioneerde ouders zijn nog zaakvoerder van uw bvba. Hoe zit dat dan met hun loon daaruit, hun sociale bijdragen en vooral ook hun pensioen?

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - LOON - 16.04.2018

Hoe verdeelt u het best het loon tussen u en uw partner?

U en uw partner zijn beiden zaakvoerder van uw vennootschap. U kunt er dus perfect allebei een loon uit opnemen. De vraag is dan hoe u dat loon optimaal verdeelt tussen u twee? Wat is daarbij van belang om die beslissing te nemen?

JAARREKENING - NEERLEGGING - 16.04.2018

Wat u het best weet over de neerlegging van de jaarrekening

De jaarrekening neerleggen is iets voor uw boekhouder, maar gebeurt dat niet volgens de regels, dan is het wel uw vennootschap en/of u als zaakvoerder die voor de gevolgen opdraait! U bent dus maar beter mee met wat van belang is...

BTW - 16.04.2018

Wanneer de btw opnemen?


JAARREKENING - 16.04.2018

Goedkeuring jaarrekening uitstellen?


AFTREKBARE KOSTEN - 16.04.2018

Wat met een gewestelijke belasting?


BTW-PLICHT - VARIA - 11.04.2018

Extra btw-vrijstellingen voor gerechtsdeurwaarders!

Gerechtsdeurwaarders zijn reeds sinds 1 januari 2012 onderworpen aan btw. In een recente circulaire verduidelijkt de Btw evenwel welke prestaties door een gerechtsdeurwaarder vrijgesteld zijn van btw. Even kijken wat er ter zake van belang is...

BTW-TARIEF - 6% BTW - 11.04.2018

Niet alles voor in de grond is mest!

In een recente circulaire heeft de Btw haar standpunt verduidelijkt inzake het btw-tarief dat van toepassing is op meststoffen. Wat moet u hierover weten?

BTW-TARIEF - 6% BTW - 11.04.2018

Toegang tot sportinfrastructuur of loutere verhuur?

Een collega organiseerde afvaarten van een rivier per kajak. Hij stelde de kajaks ter beschikking, zorgde voor brochures, regelde het vervoer terug naar het vertrekpunt, enz. Geeft deze activiteit recht op het verlaagd tarief van 6% btw of niet?

ONROEREND GOED - BTW-TARIEF - 11.04.2018

Verhuur vakantieverblijf dan toch met btw?

De gewone verhuur van een onroerend goed is in principe vrijgesteld van btw. Op hoteldiensten daarentegen is wel btw verschuldigd. Waar ligt precies de grens tussen beide en wat zei de rechter in beroep na eerdere rechtspraak van het Hof van Cassatie?

AFTREKBARE BTW - PUBLICITEITSKOSTEN - 11.04.2018

Reclame voor de Btw, ook reclame voor de fiscus!

De btw op hapjes en drankjes tijdens een opendeurdag of een bedrijfsevenement, is inmiddels volledig aftrekbaar als publiciteitskost. Gevraagd werd aan de minister of dit doorgetrokken kan worden op het vlak van de inkomstenbelastingen...

DIENSTEN - INTRACOMMUNAUTAIRE DIENSTEN - 11.04.2018

Over de grens factureren om voorfinanciering te vermijden?

Diensten verricht aan een btw-plichtige klant uit een andere EU-lidstaat, vinden plaats in die andere lidstaat. De btw wordt dan m.a.w. verlegd naar de buitenlandse btw-aangifte. Kan dat dan ‘georganiseerd’ worden om Belgische btw te vermijden?

BTW-AANGIFTE - VARIA - 11.04.2018

Welke omzetdrempel is waarvoor precies van belang?

Behaalt u op jaarbasis een omzet, exclusief btw, die onder bepaalde drempels blijft, dan wijzigen mogelijk uw btw-aangifteverplichtingen. Is dat dan de omzet van het jaar zelf of die van vorig jaar en wat wijzigt er dan precies voor u? Even kijken...

AFTREKBARE BTW - ONROEREND GOED - 11.04.2018

Btw vastgoedmakelaar niet aftrekbaar?

Een collega deed een beroep op een vastgoedmakelaar om zijn bedrijfsmatig pand te verkopen. Is de btw op de factuur van die makelaar dan aftrekbaar of niet?

ONROEREND GOED - AFTREKBARE BTW - 11.04.2018

Dan toch btw op commerciële verhuur?

De ministerraad heeft op 30 maart jl. de eerder aangekondigde btw-hervorming inzake onroerende verhuur goedgekeurd. Wat houden die voorgestelde nieuwe regels nu precies in en wanneer treden ze in werking? Even kijken wat u daar nu al over moet weten...

FISCAAL - FIETS - 10.04.2018

Naar het werk fietsen via een omweg?


HUUR - WALLONIË - 10.04.2018

Ieder gewest een andere huurregeling?

Afhankelijk van het gewest waarin een pand dat u verhuurt gelegen is, gelden er andere regels. Dat geldt in Vlaanderen en Brussel en weldra ook in Wallonië...

BANK - BULLETKREDIET - 10.04.2018

Krediet met vaste termijn en beleggingsverzekering?

Voor de financiering van een pand stelt uw bank een krediet voor met vaste termijn in combinatie met een Tak 21 of Tak 23. De FOD Economie waarschuwde op 29.03.2018 echter voor deze techniek! Hoezo? Waarvoor moet u dan opletten?

BTW - VERHUUR - 10.04.2018

Vanaf 01.10.2018 dan soms toch verhuren met btw... ?!

Het zomerakkoord 2017 zette de deur open voor een verhuur met btw, maar eind oktober 2017 werd daar toch van afgezien. Vanaf 01.10.2018 zou verhuren met btw dan soms toch weer mogelijk worden! Hoe zit dat precies?

VERKOOP - VARIA - 10.04.2018

Wat indien er geen postinterventiedossier is bij verkoop?

Bij de verkoop van een gebouw bent u als verkoper in de meeste gevallen verplicht om een zgn. postinterventiedossier voor te leggen aan de koper. Wanneer moet dat precies en wat indien dat dossier er niet is?

WONINGHUUR - HUURCONTRACT - 10.04.2018

Is een huurcontract van korte duur vroeger opzegbaar?

U sluit een woninghuurcontract van korte duur maar de huurder wil al vroeger weg dan afgesproken was. Kan hij dat? Kunt u het contract als verhuurder vroeger stopzetten omwille van eigen gebruik? Hoe zit dat in de gewesten?

WONINGHUUR - HUURCONTRACT - 10.04.2018

Het contract is niet geregistreerd, geen opzeg nodig?

Is een negenjarig woninghuurcontract niet tijdig geregistreerd, dan riskeert u dat uw huurder opstapt zonder een opzegtermijn noch vergoeding. Wanneer geldt dat precies? Wijzigt er hier iets in de verschillende gewesten?

MEDE-EIGENDOM - SYNDICUS - 10.04.2018

De Europese verordening GDPR toepassen als syndicus?

Vanaf 25.05.2018 treedt de Europese richtlijn met nieuwe spelregels over de verwerking van persoonsgegevens in werking. Moet u daar ook rekening mee houden als syndicus als u gegevens van mede-eigenaars bewaart?

BELASTINGEN - RESTAURANTKOSTEN - 09.04.2018

Minder dan 69% van uw restaurantkosten aftrekbaar?

Uw collega had zijn restaurantkosten beperkt tot 69%, maar toch worden die kosten bij een fiscale controle volledig verworpen. Kan de fiscus die aftrek dan eigenlijk nog meer beperken en hoe vermijdt u dat dit bij u gebeurt?

BELASTINGEN - VOORDEEL VAN ALLE AARD - 09.04.2018

Mag u uw voordeel alle aard (VAA) woonst nu al verlagen?

Volgens een krant wil de minister van Financiën het verschil in berekening van het VAA woning wanneer deze door een natuurlijk persoon of door een vennootschap ter beschikking gesteld wordt, wegwerken. Hoe zit dat precies?

BELASTINGEN - VOORAFBETALEN - 09.04.2018

Wat als... u niet kunt voorafbetalen?

Uw vennootschap heeft geen geld om op 10.04.2018 een voorafbetaling uit te voeren. Is lenen dan voordelig om zo de boete van 6,75% te vermijden?

BELASTINGEN - ONROEREND GOED - 09.04.2018

Een geschonken grond of gebouw verkopen?

U heeft enkele jaren geleden een grond of gebouw geschonken gekregen van bv. uw ouders. Nu wilt u dit onroerend goed, dat u nooit voor uw zaak gebruikt heeft, verkopen. Hoe wordt u daarop dan eigenlijk belast? Even kijken...

BTW - PROCEDURE - 09.04.2018

Een bijzondere rekening bij de Btw heeft u liever niet!

Een collega kreeg onlangs van de Btw te horen dat ze voor hem een bijzondere rekening geopend hebben. Dat is geen goed nieuws. Waarom niet, hoe vermijdt u op een bijzondere rekening terecht te komen, en wat als het toch gebeurt?

BELEGGEN - TAK 23 - 09.04.2018

Tak 23 nu fiscaal beter dan beleggingsfondsen?

Nu beleggingsfondsen weer eens zwaarder belast worden, stelt uw verzekeraar dat het fiscaal veel voordeliger is om te beleggen in een Tak 23, of u nu in aandelen of in obligaties (of beide) belegt. Is een Tak 23 echt interessanter?

SOFTWARE - BROWSER - 09.04.2018

Doe meer met screenshots in Firefox


E-MAIL - E-MAILGEBRUIK - 09.04.2018

Hoe verstuurt u mails in de toekomst?

Wilt u een nieuwsbrief of een commerciële mailing versturen op een later, geschikter moment? Hoe kunt u dan de verzending op voorhand inplannen?

BEVEILIGING - ANTI-MALWARE - 09.04.2018

Gratis antivirustools: welke is de beste?

Uw computer verdient uiteraard de beste bescherming tegen virussen en andere malware. Welke gratis tool is momenteel de meest effectieve?

EIGEN WEBSITE - SITEANALYSE - 09.04.2018

Google Analytics in een nieuw jasje

Met het gratis Google Analytics komt u veel te weten over hoe uw klanten uw website bezoeken. Hoe giet u deze resultaten in een overzichtelijk rapport?

BEVEILIGING - PRIVACY - 09.04.2018

Hoe beschermt u nu uw Facebook-gegevens?

De Facebook-gegevens van miljoenen gebruikers werden gestolen om daarmee de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Hoe beschermt u uw gegevens?

WEBDIENSTEN & MAILINGLISTS - UITSCHRIJVEN - 09.04.2018

Uitschrijven bij online accounts

Wilt u zich definitief uitschrijven voor allerlei diensten en nieuwsbrieven die u toch niet meer interesseren? Prima, maar kan dat ook op een efficiënte manier?

BEVEILIGING - VARIA - 09.04.2018

Google geeft beveiligingstips en -tools


ONTSPANNING - FOTOGRAFIE - 09.04.2018

Interessante apps voor uw smartphone-foto’s

De standaard-app van uw smartphone bevat al een aantal filters. Wilt u meer mogelijkheden, welke aparte filter- en foto-apps zijn dan de moeite waard?

VARIA - DOE-HET-ZELF - 09.04.2018

Eerste hulp bij een reparatie

Is er iets stukgegaan op kantoor, in uw winkel of magazijn, … en krijgt u niet meteen iemand te pakken om het te herstellen? Welke websites helpen u dan (voorlopig) verder?

SOFTWARE - BROWSER - 09.04.2018

Hoe beheert u het best al uw Chrome-extensies?

Een van de sterke punten van Chrome is de uitbreidbaarheid met browserextensies. Handig, maar hoe vermijdt u dat deze uw browser vertragen?

SOFTWARE - WINDOWS - 09.04.2018

Verborgen (maar nuttige) tips voor Windows 10

Windows 10 bevat een aantal functies die niet revolutionair zijn, maar die het u net wat eenvoudiger of aangenamer maken. Kende u deze al?

SOFTWARE - FONTS - 09.04.2018

Wissel eens van lettertype

Misschien bent u de lettertypes die standaard meegeleverd worden met Windows 10 of MacOS beu. Hoe kunt u bijkomende fonts vinden en gebruiken?

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID - 09.04.2018

Zijn medische kosten fiscaal aftrekbaar?

U moet een operatie ondergaan, heeft een prothese nodig of volgt een medische behandeling. Zonder die kosten te maken, kunt u uw werk niet meer goed doen. Zijn die kosten dus aftrekbare beroepskosten?

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID - 09.04.2018

Noten, zaden en gedroogd fruit ook aftrekbaar!


BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN - 09.04.2018

Wat bewijzen voor een intracommunautaire levering?

Een garage verkoopt een tweedehandsauto aan een Poolse koper en rekent geen btw aan. Volgens de fiscus is dat echter geen vrijgestelde intracommunautaire levering omdat niet bewezen is dat de auto effectief naar Polen vervoerd is.

BTW - TARIEF - 09.04.2018

Hoeveel btw betaalt u op een verbouwing?

Een echtpaar is eigenaar van een woning waaraan ze uitbreidingswerken laten doen. Ze laten deze werken factureren met 6% btw. Volgens de fiscus moest dat het normale tarief van 21% zijn. Wat vond de rechter daarvan?

BTW - AANGIFTE - 09.04.2018

Btw-boetes vermijden en btw-aangifte optimaliseren!

Welke boetes kan de Btw u opleggen bij laattijdige facturatie en het laattijdig opnemen van uw facturen in uw btw-aangifte? Benut u alle mogelijkheden om uw aangifte te optimaliseren en de btw-voorfinanciering te beperken?

PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING - 09.04.2018

Wat is ‘actief blijven’ tot uw 65ste?

Opdat uw extralegaal pensioenkapitaal ‘maar’ tegen 10% belast zou worden, moet u tot uw 65ste actief blijven. Een abonnee vroeg ons wat ‘actief blijven’ is.

VENNOOTSCHAP - VERLAAGD TARIEF - 09.04.2018

Laatste keer uw dividend beperken voor verlaagd tarief!

Om het verlaagd tarief vennootschapsbelasting voor het afgelopen boekjaar niet te verliezen, mag u o.a. niet ‘te veel’ dividend uitkeren. Deze voorwaarde valt weg vanaf aanslagjaar 2019. Hoe plant u dan het best uw dividenduitkering?

GOED OM TE WETEN - RIZIV-BIJDRAGE - 04.04.2018

Al gepensioneerd: nog RIZIV-bijdrage 2018?


ERELOON - 04.04.2018

Wat krijgt u voor een bloedafname bij politiecontroles?

Huisartsen (van wacht) worden vaak opgevorderd om bloed te komen afnemen tijdens politiecontroles. Men vraagt u dan om papieren in te vullen waardoor de FOD Justitie u kan betalen. Maar hoeveel krijgt u daarvoor en... wanneer?