BELEGGEN - VARIA - 30.04.2018

Beter (niet) al uw effecten ‘op naam’ zetten?

Veel vermogende beleggers overwegen om hun effecten ‘op naam’ te zetten om aan de nieuwe effectentaks van 0,15% te ontsnappen. Is dat echter wel een goed idee of zijn daar ook nadelen aan verbonden? Waarop moet u letten?

Effecten op naam zetten?

Nieuwe effectentaks. Zoals u weet, betaalt u als belegger sinds 01.01.2018 een extra taks als de waarde van de effecten op uw effectenrekening(en) minstens € 500.000 (per persoon) bedraagt (dus € 1.000.000 per koppel). Het tarief bedraagt 0,15% en wordt berekend op de volledige waarde van uw effectenrekening(en).

Niet op alle effecten. Enkel ‘gedematerialiseerde’ effecten staan op een effectenrekening. Effecten die ‘op naam’ staan, worden ingeschreven in het aandelenregister van de uitgever ervan en staan dus niet langer op een effectenrekening. Daardoor ontsnappen ze aan de taks. Daarom overwegen veel vermogende beleggers om de effecten die nu op hun effectenrekening staan, op naam te laten zetten.

Tip. Niet alleen aandelen, maar ook de meeste andere beleggingsproducten (bv. obligaties, fondsen, …) kunnen op naam gezet worden.

Let op! Niet alle buitenlandse effecten kunnen op naam gezet worden. Dat hangt af van de wetgeving van het land waar de uitgever gevestigd is.

Andere voordelen? Op effecten op naam moeten ook geen beheerskosten meer betaald worden doordat ze niet langer op een effectenrekening staan (in het aandelenregister staan ze ‘gratis’). Doordat het bedrijf waarin u belegd heeft, u kent als aandeelhouder, kan het bovendien rechtstreeks met u communiceren, u zelf uitnodigen voor de algemene vergadering, de dividenden rechtstreeks op uw rekening storten, ...

Nadelen van effecten op naam?

Minder anonimiteit! Het aandelenregister kan in principe door iedere aandeelhouder ingekeken worden zodat anderen gemakkelijk te weten kunnen komen hoeveel aandelen u heeft. Staan ze op een effectenrekening, dan weet enkel uw bank dat.

‘CRS’. Belegt u in een buitenlands aandelenfonds (bv. uit Luxemburg) dat op uw effectenrekening bij uw Belgische bank staat, dan zal de bank dat niet moeten doorgeven aan de (Belgische) fiscus. Zet u dat fonds echter op naam, dan wordt u geregistreerd bij de buitenlandse emittent, die dat op basis van de zgn. CRS-regels (Common Reporting Standard) wél aan de Belgische fiscus moet doorgeven. Zo krijgt die dus een zicht op (een deel van) uw vermogen!

Moeilijker te beheren. Staan de effecten op een effectenrekening, dan beheert uw bankier deze voor u. Hij zorgt dat uw vermogen optimaal belegd wordt, vervult alle fiscale formaliteiten, int de inkomsten (coupons) voor u en stort deze op de juiste rekening. Zet u die effecten op naam, dan kan uw bankier ze niet meer voor u beheren. U zal dat dus zelf moeten doen. U zal dan ook zelf bepaalde formaliteiten moeten vervullen (bv. de beurstaks of TOB aangeven en betalen).

Let op! Effecten die op naam staan, kunt u niet vlot verkopen (in de praktijk kan dat een week duren), zodat u niet snel kunt inspelen op bv. een beurscrisis of een beurshausse. Effecten op een effectenrekening kunnen daarentegen met enkele muisklikken verhandeld worden.

Andere nadelen. Effecten op naam kunt u niet via een bankgift schenken maar enkel via de notaris (ereloon + schenkingsrechten), u kunt ze niet meer in pand geven bij uw bank als zekerheid voor een krediet (om een hypotheek te vermijden), ...

Door uw effecten op naam te zetten, verliest u een groot stuk anonimiteit. Het beheer van effecten op naam moet u in principe zelf doen, u kunt ze niet snel verkopen, u moet zelf aan fiscale verplichtingen voldoen, ... U kunt ze ook enkel nog via de notaris schenken (ereloon én schenkingsrechten!).

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878