STUDENTENARBEID - 30.04.2018

Fiscale maxima 2018 om ten laste te blijven

Regel. Om nog ten laste te blijven van zijn ouders, mag een student maximaal de bedragen verdienen die u terugvindt in de tabel hieronder. Er werd al rekening gehouden met het feit dat een schijf van € 2.720 (bedrag voor 2018) aan inkomsten die voortkomen uit arbeid met een studentenovereenkomst niet meetelt. De ‘normaal toepasselijke’ grensbedragen werden in de tabel dus met € 2.720 aan lonen verhoogd.

maximaal jaarinkomen jobstudenten in 2018
Aard gezin Netto belastbaar Bruto belastbaar
Gehuwde ouders € 5.990 € 6.808
Alleenstaande ouders € 7.440 € 8.620

De bruto belastbare inkomsten zijn gelijk aan het bruto-inkomen min de sociale bijdragen. De netto belastbare bedragen worden bekomen door de forfaitaire beroepskosten (20% van het brutobedrag van de bestaansmiddelen met een minimum van € 450) nog in mindering te brengen.

Tip. Als een jobstudent alleen een inkomen uit arbeid heeft en hij zich beperkt tot de ‘RSZ-vrije’ 475 uur per jaar, zal hij normaliter de toegelaten grenzen niet overschrijden. Zijn loon zal immers niet die omvang aannemen. Het is pas als er ook andere inkomsten zijn die meetellen, dat de ouders het best attent zijn. We denken dan bv. aan interesten van spaarboekjes en vooral aan eventuele onderhoudsgelden (boven € 3.270).

Het loon voor 475 uur studentenarbeid is normaliter niet zo hoog dat men alleen daardoor te veel inkomsten heeft om ten laste te blijven. Als er nog andere inkomsten zijn, kan het wel nuttig zijn om te checken.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878