PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW - 30.04.2018

Is IPT fiscaal betere spaarpot dan liquidatiereserve?

Doordat het tarief vennootschapsbelasting vanaf 2018 daalt, zal u netto meer naar uw liquidatiereserve kunnen boeken. Daarentegen bespaart u nu minder vennootschapsbelasting met uw groepsverzekering. Wat is dan de beste keuze?

Liquidatiereserve: opbouw en uitkering

Aanleg niet aftrekbaar. De bedragen die toegevoegd worden aan een liquidatiereserve, zijn geen aftrekbare kosten. Een liquidatiereserve wordt immers gevormd door overboeking van winsten ná belasting , lees: na de gewone vennootschapsbelasting plus de bijzondere aanslag van 10% op de liquidatiereserve (art. 219quater WIB 92) .

Uitkering niet belast bij vereffening. De liquidatiereserves die bij de vereffening als zgn. liquidatiebonus uitgekeerd worden, zijn belastingvrij (art. 21, 11° WIB 92) .

Uitkering vóór vereffening wel belast. U kunt liquidatiereserves uitkeren tegen 5% roerende voorheffing voor zover ze minstens vijf jaar eerder aangelegd zijn. Anders is het 20%, tenzij ze aangelegd zijn vóór aanslagjaar 2018, dan is het slechts 17% (art. 269, §1, 8° WIB 92) .

Liquidatiereserve als pensioenspaarpot

Concreet. Stel dat u een budget van € 10.000 ter beschikking heeft, dan zal u vanaf aanslagjaar 2019 een liquidatiereserve kunnen opbouwen van € 7.236,36 indien uw vennootschap het verlaagd tarief (20,4%) vennootschapsbelasting kan genieten. Is uw vennootschap onderworpen aan het normaal tarief, dan kunt u € 6.401,82 aanleggen.

Tarief venn.b. 20% 20,4% 25% 29,58%
Brutobedrag 10.000 10.000 10.000 10.000
Vennootschapsbelasting - 2.000 - 2.040 - 2.500 - 2.958
Bijzondere aanslag 10% - 727,27 - 723,64 - 681,82 - 640,18
Liquidatiereserve 7.272,73 7.236,36 6.818,18 6.401,82

Effect tariefdaling. Vanaf aanslagjaar 2021 daalt het tarief van de vennootschapsbelasting verder, zodat u met het budget van € 10.000 met het verlaagd tarief (20%) € 7.272,73 aan liquidatiereserve zal kunnen opbouwen en bij een normaal tarief (25%) € 6.818,18.

Voorbeeld. Stel dat u jaarlijks bovenstaande nettoliquidatiereserve opbouwt en investeert in een vrijgestelde DBI-bevek met een jaarlijks nettorendement van 2,5%. Na 20 jaar zal u dan, indien u het verlaagd tarief vennootschapsbelasting geniet, een nettokapitaal opgebouwd hebben van € 182.113,44 en bij een normaal tarief € 170.731,35.

Liquidatiereserve of IPT: wat eerst?

Welke pensioenspaarpot is het grootst? Doordat pensioenpremies een aftrekbare kost zijn voor uw vennootschap en de opbouw van een liquidatiereserve niet, bent u in principe beter af met een IPT. Vergelijken we de resultaten met deze uit ons vorig artikel (lees) dan geeft dit de volgende ranking:

Opname Nettokapitaal
1 IPT: opname vanaf leeftijd 65 jaar € 202.455,14
2 IPT: opname tussen 62 en 64 jaar € 188.341,89
3 IPT: opname op leeftijd van 61 jaar € 185.084,98
4 Liquidatiereserve venn.b. 20% € 182.113,44
5 IPT: opname op leeftijd van 60 jaar € 180.742,44
6 Liquidatiereserve venn.b. 25% € 170.731,35

Let op 1! Premies voor een IPT zijn fiscaal enkel aftrekbaar als u zich aan de 80%-grens houdt.

Let op 2! Indien u van plan bent om te stoppen op uw 60ste, dan kiest u het best voor de liquidatiereserve, tenzij de gemeentelijke opcentiemen 0% bedragen of u het verlaagd tarief vennootschapsbelasting niet kunt genieten.

Liquidatiereserve en IPT combineren? Dat kan, maar kies eerst voor wat u het meest opbrengt. In principe is dat de IPT. Met het overige kunt u dan een liquidatiereserve opbouwen.

Hoewel het tarief van de vennootschapsbelasting daalt, blijft een liquidatiereserve fiscaal duurder dan de opbouw van een IPT. Enkel indien u uw kapitaal wilt opnemen vóór uw 61ste en het verlaagd tarief venn.b. geniet, is vanaf aanslagjaar 2019 de opbouw van een liquidatiereserve fiscaal voordeliger.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878