BELASTINGEN - AFTREKBARE KOSTEN - 30.04.2018

Uw klantenreceptie 100% in de kosten!

Organiseert u een klantenreceptie met hapjes en drankjes, dan kunt u de btw daarop recupereren. De minister licht toe of dit ook zo is voor de fiscale aftrek...

Receptie met commerciële bijbedoelingen? Daar gaat het inderdaad om. U wilt daar immers uw (potentiële) klanten aanzetten om meer van uw diensten of producten te kopen. Dat kan dus o.m. door een receptie te organiseren waarop u ook hapjes en drankjes serveert.

Btw 100% te recupereren? Jawel, de Btw volgt daarmee het standpunt van Cassatie (Cass., 15.06.2012) . Voor de Btw is het commerciële karakter van de receptie immers voldoende om de btw op die kosten volledig te kunnen recupereren, daar het dan eigenlijk om publiciteitskosten gaat (beslissing E.T. 124.127, 13.03.2015) .

Voor de fiscus slechts voor 50% aftrekbaar? De fiscus beschouwt die kosten, ondanks het commerciële karakter ervan, immers niet als publiciteitskosten die volledig fiscaal aftrekbaar zijn, maar steeds als receptiekosten die u slechts voor de helft in kosten kunt steken.

De minister ziet het nu anders. Recentelijk werd aan de minister van Financiën de vraag gesteld of hij akkoord kon gaan met de 100%-aftrek van de kosten van drank en hapjes specifiek aangekocht voor commerciële events, zoals opendeurdagen, de inhuldiging van een nieuwe toonzaal, enz. De minister antwoordde daar verrassend positief op. Net zoals voor de Btw, zijn kosten van eten en drank bij uw klantenreceptie dus volledig aftrekbaar i.p.v. voor 50% (mond. vr. nr. 23784, Klaps, 14.03.2018) .

Alleen voor commerciële doeleinden? Inderdaad, dat blijft natuurlijk wel cruciaal. Het commerciële karakter is m.a.w. bepalend voor de volledige aftrekbaarheid. Voor een gewone receptie zal de aftrek dus beperkt blijven tot 50%. Organiseert u een gewone receptie voor uw klanten, dan kunt u de kosten die u maakt voor drank en hapjes slechts voor de helft als beroepskosten fiscaal in mindering brengen. De btw die u op die uitgaven betaalt, is zelfs helemaal niet recupereerbaar.

Tip. Zorg voor voldoende bewijsstukken om uw commerciële bijbedoelingen aan te tonen. Houd dus uitnodigingen en berichten op Facebook bij, gebruik de verwoording ‘opendeur’ in plaats van ‘receptie’, enz.

Net zoals de Btw, beschouwt de minister kosten van hapjes en drankjes bij een publicitair evenement als publiciteitskosten. Niet enkel voor de Btw, maar ook voor de fiscus zijn die kosten nu volledig aftrekbaar.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878