BELASTINGEN - TARIEF - 30.04.2018

Welke voorwaarden voor het kmo-tarief vanaf 2018?

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft ook de voorwaarden voor het kmo-tarief gewijzigd. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten als u wilt dat uw vennootschap voortaan het nieuwe kmo-tarief van 20,4% geniet?

Welke voorwaarde is afgeschaft?

13%-grens. Het is voor de toepassing van het kmo-tarief niet langer vereist dat uw vennootschap geen dividenden uitkeert die hoger zijn dan 13% van het gestort kapitaal.

Let op!  Een dividend dat u zich dit jaar zou laten toekennen door de jaarvergadering over het boekjaar 2017, telt nog mee voor het boekjaar 2017 en kan dus nog leiden tot een uitsluiting van het verlaagd tarief voor dat boekjaar.

Welke voorwaarde is toegevoegd?

Kleine vennootschap zijn. Voortaan is voor de toepassing van het kmo-tarief vereist dat uw vennootschap klein is volgens art. 15, §1-6 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit betekent dat uw vennootschap niet twee opeenvolgende jaren meer dan een van de volgende criteria mag overschrijden: een balanstotaal van € 4.500.000, een omzet van € 9.000.000 en een gemiddeld personeelsbestand van 50. Dit is voor de meeste vennootschappen die tot nu toe het verlaagd tarief genoten, geen probleem.

Let op!  De groottecriteria moeten fiscaal geconsolideerd bekeken worden. U moet dus rekening houden met de omzet, het balanstotaal en het personeelsbestand van verbonden vennootschappen.

Welke voorwaarde is gewijzigd?

Minimumbezoldiging. Het bedrag van de minimale bezoldiging die aan ten minste één bedrijfsleider toegekend moet worden, is verhoogd. U moet ten laste van het boekjaar 2018 een bezoldiging opnemen van ten minste € 45.000 of ten minste de belastbare winst van de vennootschap als die lager is dan € 45.000.

Nu al uw maandloon verhogen? Neen, dat is eigenlijk enkel aan de orde als u nu al zeker bent dat de belastbare winst van uw vennootschap dit boekjaar vóór aftrek van uw loon hoger zal zijn dan € 90.000 en u momenteel geen brutojaarloon van ten minste € 45.000 opneemt. In de meeste gevallen kijkt u beter nog even de kat uit de boom. U kunt nog altijd uw loon aanvullen in de loop van het jaar, wanneer u een betere prognose kunt maken van het fiscaal resultaat van uw vennootschap, of zelfs nog na de afsluiting van het boekjaar, met een tantième.

Welke voorwaarden zijn niet gewijzigd?

Geen financiële vennootschap. Zoals voorheen mag uw vennootschap geen aandelen bezitten, participaties van 75% niet inbegrepen, met een beleggingswaarde hoger dan 50% van het gestort kapitaal, verhoogd met de belaste reserves en geboekte meerwaarden. Er is ook niets gewijzigd aan het moment dat dit beoordeeld moet worden, nl. aan het einde van het boekjaar, dus pas op 31.12.2018. Mocht deze voorwaarde nu nog niet vervuld zijn, dan heeft u dus nog wel even tijd om dit in orde te brengen.

Let op!  U heeft eind 2017 misschien, om de belasting op meerwaarden te vermijden, individuele beleggingsaandelen verkocht en vervangen door zgn. DBI-beveks. Houd er dan rekening mee dat aandelen van een bevek ook meetellen om te beoordelen of u een financiële vennootschap heeft.

Geen dochtervennootschap. Vennootschappen waarvan de aandelen voor minstens 50% in bezit zijn van andere vennootschappen, blijven uitgesloten van het kmo-tarief. Deze voorwaarde wordt ook nog altijd beoordeeld op de balansdatum.

Hoeveel dividend u opneemt, is niet meer van belang voor het tarief. De nieuwe voorwaarde dat uw vennootschap klein moet zijn, is normaal geen probleem. Uw loon nu al verhogen wegens de hogere minimumbezoldiging, heeft zelden zin. Beveks tellen mee om te beoordelen of u een financiële vennootschap heeft.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878