MEDE-EIGENDOM - REGLEMENT VAN ORDE - 22.03.2019

De aanpassing van het reglement van interne orde

Binnenkort is het in veel appartementsgebouwen algemene vergadering. Daar zal wellicht de aanpassing van het reglement van interne orde op de agenda staan. Wat moet er dan precies gebeuren?

Reglement van interne orde verplicht

Door de nieuwe Appartementswet. De nieuwe Appartementswet (wet van 18.06.2018) maakt het reglement van interne orde verplicht vanaf 2019. Is er nog geen reglement van interne orde in het verleden opgesteld door de vereniging van mede-eigenaars, dan moet er nu voor het eerst één opgesteld worden. Is er wel al een reglement, dan moeten er een aantal verplichte bepalingen aan toegevoegd worden.

Wat moet u als syndicus doen? De wet (art. 577-10, §2, tweede lid) bepaalt dat de syndicus het reglement van interne orde moet aanpassen aan de gewijzigde wettelijke regels. Hij moet het resultaat voorleggen op de eerstvolgende algemene vergadering.

Wat moet er precies gebeuren?

Vertrekken van het bestaande reglement. In vele gebouwen bestaat er reeds een reglement van interne orde. Momenteel gaat het meestal om één blad met enkele huiselijke gedrags-, leef- en orderegels. Wanneer er een reglement van interne orde bestaat, dan moet dit uitgebreid worden met de bepalingen die in principe in de statuten (reglement van mede-eigendom) staan.

Goed om te weten. Is er nog geen reglement van interne orde, dan moet de syndicus er één creëren.

Welke bepalingen moeten er zeker in staan? In de eerste plaats de voorschriften die in de wet (artikel 577-4, §2) als verplicht opgelegd worden. Het gaat om 1) de regels over de algemene vergadering, 2) de manier waarop de syndicus benoemd wordt en bijbehorende regels en 3) de jaarlijkse periode van 15 dagen waarin de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt. Deze bepalingen moeten door de syndicus ingevuld worden (op basis van de vroegere beslissingen).

Enkel mee te delen op de vergadering? De bepalingen die u als syndicus terugvindt in de statuten en die u verplicht moet opnemen in het reglement van interne orde, moet u voorleggen ter informatie op de volgende algemene vergadering. U hoeft m.a.w. niet opnieuw een goedkeuring te vragen voor zaken die nu al in de statuten staan...

Tekst ook niet blindelings overnemen. U zal niet altijd zomaar de volledige tekst kunnen overnemen. Houd daarbij rekening met de bepalingen die gewijzigd werden door de nieuwe wet, bv. de nieuwe meerderheden om te beslissen. Dergelijke aanpassingen die voortvloeien uit de nieuwe wet, mag u ook aanbrengen zonder dat er een goedkeuring nodig is. Het volstaat dat u ze meedeelt op de vergadering.

Tip.  In de bijlage vindt u een voorbeeldtekst van een reglement van interne orde aangepast aan de nieuwe Appartementswet.

Geldt niet voor andere regels. Daarnaast kan de algemene vergadering leef- en orderegels toevoegen zoals die vroeger voorkwamen in de huishoudelijke reglementen. Met betrekking tot deze extra punten moet de algemene vergadering beslissen en moet u als syndicus die beslissing uitvoeren.

Sinds 2019 is het reglement van interne orde verplicht en moeten er een aantal verplichte bepalingen in staan. Die bepalingen past u enkel nog lichtjes aan aan de nieuwe wet en legt u voor op de algemene vergadering zonder dat goedkeuring nodig is. Dat geldt echter niet voor andere leef- en orderegels die u toevoegt aan het reglement van interne orde. Laat daar dus de algemene vergadering over beslissen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878