AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 17.06.2019

Uw vervuilende auto vervangen door een 100% aftrekbare?

Door de hervorming van de vennootschapsbelasting zal de fiscale aftrekbaarheid van uw auto vanaf 2020 drastisch dalen. Is uw auto aan vervanging toe, dan houdt u daar dus het best rekening mee. Sommige auto’s zijn zelfs na 2019 voor 100% fiscaal aftrekbaar. Hoe zit dat juist? Waar moet u op letten?

‘Gramformule’ vanaf 01.01.2020!

Bestaande regeling. De aftrekbaarheid van uw autokosten (behalve interesten en brandstof) varieert van 50% tot 120% afhankelijk van het type brandstof en de CO2 -uitstoot.

CO2 -uitstoot diesel CO2 -uitstoot benzine 100% elektrisch Fiscale aftrek beperkt tot
0 g 120%
0 - 60 g 0 - 60 g 100%
61 - 105 g 61 - 105 g 90%
106 - 115 g 106 - 125 g 80%
116 - 145 g 126 - 155 g 75%
146 - 170 g 156 - 180 g 70%
171 - 195 g 181 - 205 g 60%
> 195 g > 205 g 50%

Gramformule vanaf 2020. Vanaf aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste op 01.01.2020 aanvangen) zal de fiscale aftrekbaarheid van de auto die u van uw vennootschap ter beschikking krijgt, berekend worden volgens onderstaande formule:

aftrekpercentage = 120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2)

(coëfficiënt: diesel = 1; benzine/LPG = 0,95; CNG = 0,90)

Let op 1! Er zijn nog beperkingen. Zo kan de aftrek voor een auto met een uitstoot van 200 g of meer nooit hoger zijn dan 40%. Voor auto’s onder de 200 g uitstoot is het minimaal 50% en maximaal 100%.

Let op 2! Ook brandstofkosten (nu 75% aftrekbaar) zijn vanaf 2020 aftrekbaar i.f.v. de ‘gramformule’.

Toegepast op uw ‘vervuilende’ auto

Voorbeeld. Stel, dat uw vennootschap u momenteel een dieselwagen ter beschikking stelt met een CO2 -uitstoot van 145 g, dan zijn fiscaal gezien de kosten voor uw vennootschap voor 75% aftrekbaar tot eind 2019. Vanaf 01.01.2020 zal die aftrek beperkt worden tot 50%. Ook de brandstofkosten zullen dan slechts voor 50% fiscaal aftrekbaar zijn.

Moet u uw wagen dan vervangen? Dat hangt ervan af. Is uw wagen op 01.01.2020 reeds volledig afgeschreven, dan speelt die verminderde aftrek enkel op de onderhoudskosten, verzekering, jaarlijkse taks, ... Indien u weinig kilometers rijdt, zal die verminderde aftrek nog meevallen. Indien u echter veel kilometers rijdt en uw wagen veel verbruikt, dan kunt u overwegen om uw huidige wagen te vervangen door een milieuvriendelijke.

100% fiscaal aftrekbare auto’s na 2019?

Elektrisch: 100% aftrekbaar na 2019. Een volledig elektrische auto is momenteel nog aftrekbaar voor 120%. Vanaf 2020 wordt dat 100% in uw vennootschap.

Andere brandstof: 100% aftrekbaar na 2019? Momenteel zijn auto’s waarvan de CO2 -uitstoot maximaal 60 g bedraagt voor 100% aftrekbaar. Wilt u ook na 2019 die 100% aftrek behouden, dan zal de CO2 -uitstoot maximaal 40 g mogen bedragen voor een dieselwagen, 42 g voor een benzine en 44 g voor een CNG. Dat wordt een plug-inhybride dus.

Bijkomende voorwaarden voor plug-in. Vanaf 01.01.2020 is een plug-inhybridewagen die u na 31.12.2017 aankocht een fake hybride indien de energiecapaciteit van de batterij <   0,5 kWh/100 kg autogewicht of de CO2 -uitstoot > 50 g/km.

Let op! De fake hybride wordt fiscaal afgestraft doordat u voor de toepassing van de gramformule de (hogere) CO2 -uitstoot van de niet-hybrideversie moet toepassen. Indien er geen niet-hybrideversie is, moet u de hybride-uitstoot x 2,5 nemen.

Vanaf 01.01.2020 daalt de fiscale aftrekbaarheid voor bedrijfswagens drastisch omwille van de nieuwe ‘gramformule’. Wilt u een 100% fiscaal aftrekbare wagen, dan zou u moeten kiezen voor een elektrische of een plug-inhybride. Een plug-in moet dan wel voldoen aan de dubbele voorwaarde, anders is hij een ‘fake hybride’.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878