ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT - 13.08.2019

Looptijd van uw woonlening verlengen: loont dat ook fiscaal?

Vermits de rente voor hypothecaire leningen nog steeds historisch laag staat, overweegt u om uw lopend woonkrediet te herfinancieren en tevens de looptijd ervan te verlengen. Levert die verlenging u dan fiscaal ook nog iets op?

Herfinancieren en looptijd verlengen

Huidige lening herfinancieren. Laat u het saldo van uw bestaande woonlening aflossen door een nieuwe lening aan te gaan tegen een lagere rentevoet, dan betaalt u maandelijks minder terug en houdt u dus meer cashgeld over.

Wel eerst even rekenen. Zo’n herfinanciering kost immers ook geld. Blijft u bij uw huidige bank, dan rekent die u een wederbeleggingsvergoeding aan van in principe drie maanden interesten op het openstaande saldo en mogelijk ook nog dossierkosten. Stapt u over naar een andere bank, dan komen daar nog notariskosten bij voor de zgn. handlichting van de ‘oude’ hypotheek. Uw nieuwe, lagere interestvoet moet dus minstens de kosten verbonden aan de herfinanciering compenseren, anders heeft een herfinanciering geen zin.

Tegelijkertijd de looptijd verlengen? U kunt er bij een herfinanciering eventueel ook voor kiezen om de oorspronkelijke looptijd te verlengen van bv. 20 jaar naar 25 jaar. Daardoor verlaagt u de maandelijkse terugbetaling nog meer.

Fiscaal ook langer voordeel of niet?

Fiscaal regime herfinanciering. Een herfinancieringslening blijft het fiscaal regime van uw oorspronkelijke lening volgen. Bent u destijds dus ingestapt in de woonbonusregeling, dan blijft ook uw herfinancieringslening dat regime volgen.

Ook langer fiscaal voordeel? Zo u ook de looptijd ervan van bv. 20 naar 25 jaar brengt, geniet u dan ook vijf jaar langer het fiscaal voordeel van uw woonlening of niet?

Niet meer in Wallonië. Daar is er nl. een regel die erop neerkomt dat elke lening die gesloten is sinds 01.01.2016 en die de looptijd van een oude lening verlengt, niet meer tegenstelbaar is aan de fiscus (art. 145/46bis, lid 2 WIB 92) , lees: de verlenging geeft u geen extra fiscaal voordeel.

Hoe zit dat in Brussel? De verlenging in 2019 van uw lening aangegaan vóór 01.01.2017 geeft nog recht op vijf jaar hetzelfde extra fiscaal voordeel waarop uw oorspronkelijke lening recht geeft. De zgn. gewestelijke woonbonus kan uitsluitend nog betrekking hebben op uitgaven i.v.m. hypothecaire leningen aangegaan tot 31.12.2016. Dit betekent dat een herfinancieringslening die u nu, in 2019 aangaat, nog in aanmerking kan komen voor de Brusselse woonbonus, op voorwaarde dat uw oorspronkelijke lening gesloten werd tussen 01.01.2005 en 31.12.2016. Voor leningen gesloten sinds 01.01.2017 krijgt u immers enkel nog een korting op de registratierechten.

Wat in Vlaanderen? De verlenging van uw lening van 20 naar 25 jaar geeft u in Vlaanderen nog recht op vijf jaar hetzelfde extra fiscaal voordeel waarop uw oorspronkelijke lening recht geeft. Voor de herfinanciering van een lening van vóór 01.01.2016 is dat dus de Vlaamse woonbonus, de belastingvermindering voor het langetermijnsparen/bouwsparen of de belastingvermindering voor gewone interesten. Voor de herfinanciering van uw lening sinds 01.01.2016 heeft u door de verlenging wat langer recht op de geïntegreerde woonbonus.

Let op 1!  De herfinancieringskosten zelf leveren geen extra fiscaal voordeel op.

Let op 2!  De kapitaalaflossingen en interesten van uw herfinancieringslening leveren een fiscaal voordeel op a rato van het openstaande saldo van de oorspronkelijke lening/het bedrag van de herfinancieringslening.

Een herfinancieringslening volgt fiscaal hetzelfde regime als de oorspronkelijke lening. De looptijd verlengen heeft in Wallonië fiscaal gezien geen zin, want het voordeel blijft beperkt tot de oorspronkelijke looptijd. In Vlaanderen en Brussel geniet u wel langer uw fiscaal voordeel, maar in Brussel enkel als de initiële lening van vóór 01.01.2017 is!

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878