PENSIOEN & VERZEKERINGEN - 09.09.2019

Een premie voor uw aanvullend pensioen overslaan?

U bouwt een fiscaal interessant extralegaal pensioen op, maar dit jaar zit u wat krap bij kas. U zou daarom een premie voor zo’n aanvullend pensioen willen overslaan. Kan dat en welke premies slaat u dan fiscaal gezien het best niet over?

Fiscaal voordelig pensioen opbouwen

Meerdere mogelijkheden. Via uw vennootschap kunt u een fiscaal voordelig aanvullend pensioen opbouwen met een groepsverzekering. Privé kunt u dat via een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), via pensioensparen of via een individuele levensverzekering. U kunt al deze vormen van fiscaal voordelige pensioenopbouw ook perfect combineren.

Groepsverzekering. Binnen de zgn. 80%-grens, die bepaald wordt door o.a. het loon dat u opneemt uit uw vennootschap, zijn de premies aftrekbaar. De belastingbesparing die uw vennootschap realiseert door de aftrek van die premies, bedraagt in principe 20,40% (verlaagd tarief voor de eerste € 100.000 belastbare winst van een kmo-vennootschap).

VAPZ. De premies daarvan zijn aftrekbaar zoals uw gewone sociale bijdragen en andere beroepskosten of m.a.w. tegen het ‘normale’ tarief tot 50%. Voor een gewoon VAPZ is de aftrekbare premie voor 2019 beperkt tot 8,17% van uw geïndexeerd beroepsinkomen van 2016 met een absoluut maximum van € 3.256,87. Voor een zgn. sociaal VAPZ is dat 9,4% met een maximum van € 3.747,19.

Tip. Aangezien de premie VAPZ uw belastbaar beroepsinkomen vermindert, bespaart u met een VAPZ in principe ook sociale bijdragen.

Pensioensparen. U heeft recht op een belastingvermindering van 30% indien uw jaarpremie thans maximaal € 980 bedraagt.

Let op! Zodra u € 1 meer stort, is uw volledige premie slechts voor 25% aftrekbaar en dit tot het grensbedrag van € 1.260.

Levensverzekering. Ten slotte kunt u ook nog een gewone individuele levensverzekering afsluiten als appeltje voor de dorst. De premies van zo’n verzekering zijn voor 30% aftrekbaar zolang ze niet hoger zijn dan: € 176,40 + 6% van uw belastbaar beroepsinkomen met een maximum van thans € 2.350.

Jaartje overslaan of minder betalen?

Kan dat? Ja, zowel voor uw groepsverzekering, uw VAPZ, uw pensioensparen als uw individuele levensverzekering kunt u beslissen om eens een jaar niets of minder te betalen. Uw contract wordt dan niet automatisch beëindigd, maar blijft gewoon verder bestaan.

Let op! De premies die u PRIVE dit jaar overslaat, kunt u niet meer ‘inhalen’.

Tip. Bij een groepsverzekering kunt u die overgeslane premie later wél nog inhalen via een zgn. backservicepremie.

Wat eerst overslaan of verminderen?

Volgens fiscaal voordeel. Uw VAPZ is fiscaal gezien het voordeligst. Het fiscaal voordeel kan nl. oplopen tot 50% van de betaalde premie plus sociale bijdragen, tegenover slechts 30% voor het pensioensparen en langetermijnsparen. Het best vermindert u dus eerst uw betalingen voor uw pensioensparen of individuele levensverzekering.

Los van het fiscale. Behalve het fiscaal voordeel zijn andere elementen, bv. eventuele bijkomende dekkingen zoals invaliditeit, het gegarandeerd rendement en de winstdeelname van belang. U moet dus ook daarnaar kijken wanneer u moet kiezen tussen minder betalen voor uw pensioensparen of voor uw individuele levensverzekering.

U kunt zowel voor uw groepsverzekering, uw VAPZ als voor uw pensioensparen en/of uw individuele levensverzekering wat minder betalen of zelfs een heel jaar niets betalen. Uw contract blijft dan gewoon bestaan. Bespaar wel zo min mogelijk op uw VAPZ, want dat levert u het grootste fiscaal voordeel op.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878