BANK - LENEN - 03.09.2019

Hoog tijd om uw (hypothecaire) lening te herzien!

De rentetarieven kunnen bijna niet meer lager. Mocht u het nog niet gedaan hebben, dan is het heel waarschijnlijk opportuun om nu uw (hypothecaire) lening te herzien. Hoe weet u of het voor u inderdaad de moeite is? Geldt dat alleen voor woonkredieten of ook voor professionele kredieten?

Uw woonkrediet laten herzien?

Sterke rentedaling. De rentetarieven op de internationale markten zijn de laatste maanden sterk gedaald. Indien u een aantal jaren geleden een lening aangegaan bent tegen een interestvoet die een stuk hoger ligt dan de huidige interestvoet, dan kán een herziening mogelijkerwijze opportuun zijn voor u.

Wat kost u dat? Zo’n herziening kan inderdaad niet zonder meer. Als u van uw huidige krediet met hoge vaste interestvoet af wilt en een herfinanciering wilt tegen een lager tarief, dan kan uw bank u dossierkosten en een zgn. wederbeleggingsvergoeding aanrekenen. Dat laatste is de fameuze ‘drie maanden interest’-boete die banken wettelijk gezien in rekening mogen brengen.

Overstap naar andere bank is duurder. Sluit u dat herziene woonkrediet bij een andere bank, dan zit u in principe met extra hypotheekkosten. De hypotheek van uw huidige bank moet dan immers geschrapt worden en vervolgens moet de nieuwe ingeschreven worden. Reken voor de omzetting van een hypotheek die een krediet van € 100.000 dekt, op ± € 4.000 extra kosten.

Let op! U kunt de herfinancieringskosten meelenen, maar ze leveren geen fiscaal voordeel op. Uw kapitaalaflossingen, de interesten en eventueel de premie schuldsaldoverzekering leveren dus maar een fiscaal voordeel op a rato van het openstaande saldo van de oorspronkelijke lening.

Tip 1. De kosten voor de nieuwe hypothecaire inschrijving kunt u milderen door een deel van de lening via een mandaat te waarborgen.

Tip 2. Uw eigen bank is zich bewust van die extra kosten bij herfinanciering via een andere bank en geeft u dan normaal gezien niet het scherpste tarief! Ga daarom bij verschillende banken langs voor hun beste tarief en zet eventueel uw eigen bank onder druk voor een extra korting.

Tip 3. Leent u n.a.v. de herfinanciering ook nog wat extra om bv. een verbouwing te bekostigen, dan kan dat. Dat extra bedrag is dan fiscaal gezien wel een nieuwe lening!

Wanneer interessant? Om correct te becijferen hoeveel u bespaart met een herziening van uw lopende krediet, moet u eigenlijk alle kosten die gepaard gaan met die herziening, bij het huidige openstaande saldo tellen en dat bedrag dan aflossen over de resterende duur van uw huidige krediet. De aflossingen van het nieuwe krediet moeten dan lager liggen. U kunt uw eigen situatie simuleren met onze tool.

Ook een professioneel krediet?

Enkel voor kredieten van na 2014. Alleen voor kredieten van na 2014 moet uw bank de boete beperken tot zes maanden interest. Houdt uw bank zich bij een ‘oud’ professioneel krediet aan de ‘funding loss’-clausule, dan kost die boete u meer dan een herfinanciering u aan voordeel kan opleveren.

Tip. Financiert u bepaalde investeringen via een zgn. straight loan (krediet vaste voorschotten), dan zet u dat nu wellicht beter om naar een krediet met een looptijd van vijf à tien jaar.

Nu de interestvoeten op een dieptepunt staan, checkt u het best (met onze rekentool) of uw (hypothecaire) lening niet aan herziening toe is. De kosten daarvan wegen in principe niet op tegen de besparing die u doet. Wegens de ‘funding loss’-clausule is zo’n herziening voor professionele kredieten enkel een optie indien deze aangegaan zijn na 2014.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878