EDUCATIEF VERLOF - 07.11.2019

Dossiers educatief verlof ‘18-’19: 31.12 nadert...

Dossiers van schooljaar 2018-2019. De loonkosten voor in het vorig schooljaar toegestaan educatief verlof kunt u (deels) terugkrijgen van de overheid. U moet deze dossiers indienen bij de regionale diensten.

Deadline 31.12 in Vlaanderen... Nieuw gestarte opleidingen sinds 01.09.2019 vallen onder het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Als een werknemer al een opleiding bezig was, blijft die echter onder het oude, federale systeem van betaald educatief verlof (BEV) vallen. De terugvordering van de loonkosten van het voorbije schooljaar 2018-2019 vallen dan ook nog onder dat systeem, wat inhoudt dat u het dossier vóór 31.12.2019 moet indienen. Het is wel al de Vlaamse overheid die het zal beheren. U moet het dus opsturen naar het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE), Betaald educatief verlof, Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel ( educatiefverlof@vlaanderen.be ).

... én in Brussel. In Brussel geldt sowieso nog het BEV. Wat de dossiers van opleidingen voor schooljaar 2018-2019 betreft, moeten die dus ook ingediend worden vóór 31.12.2019. U moet ze opsturen naar Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Werkgelegenheidsbeleid, Cel betaald educatief verlof, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel.

Andere regio’s. In Wallonië heeft u nog tijd tot 31.03.2020 en in het Duitstalig gewest tot 30.06.2020 voor de dossiers van 2018-2019.

In Vlaanderen en Brussel moet u de dossiers voor de terugbetaling van het educatief verlof van schooljaar 2018-2019 indienen vóór 31.12.2019. In de andere regio’s heeft u nog tijd.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878