SOCIALE VERKIEZINGEN - 07.11.2019

In januari is dat occult, dus nu ontslaan?

Moet u sociale verkiezingen organiseren in 2020 en overweegt u om iemand te ontslaan? Dan hakt u die knoop het best nog in 2019 door! Waarom is dat zo?

Occulte periode. De vakbonden hoeven hun kandidaatslijsten pas in te dienen op dag X+35, dit is tussen 17 en 30 maart 2020. De ontslagbescherming van de werknemers die op deze lijsten staan, gaat echter al in op dag X-30, dit is tussen 12 en 25 januari 2020. Er is dus een periode van 65 dagen waarin men beschermd kan zijn zonder dat u het weet.

Let op! De occulte periode kan zelfs nog langer duren, nl. tot dag X+76, dus tot 27 april à 10 mei 2020, als de lijsten nog zouden wijzigen.

Na Nieuwjaar niet meer ontslaan? Omwille van de sociale verkiezingen vermijdt u het best om nog tot ontslag over te gaan na 11 januari 2020. Het risico bestaat nl. dat een werknemer zich, op het moment waarop u de kennisgeving doet, kandidaat gesteld heeft zonder dat u het weet en dat kan u een zgn. beschermingsvergoeding van twee à acht jaar loon kosten.

Let op! Dit ‘occulte gevaar’ geldt zelfs in geval van een ontslag om dringende reden. Stel dat u in februari 2020 iemand ontslaat en een maand later blijkt dat die zich kandidaat gesteld had. Dan heeft u sowieso zware problemen, omdat u de bijzondere ontslagprocedure niet gevolgd heeft.

Ontslaan vóór Nieuwjaar dan maar? In principe geldt de ontslagbescherming nog niet als de kennisgeving van het ontslag vóór 12 à 25 januari 2020 gebeurt. Als u met het idee speelt om een werknemer die nog geen mandaat uitoefent, ‘misschien’ te ontslaan, geldt dus het devies dat u zo vlug mogelijk de knoop moet doorhakken: ofwel nu, ofwel niet.

Let op! De vakbonden zijn natuurlijk ook niet van gisteren en zullen bij (‘weinig onderbouwde’) ontslagen van kort vóór de occulte periode aanvoeren dat er toch een link was met een ‘mogelijke’ kandidaatstelling, en zo op kennelijk onredelijk ontslag en/of rechtsmisbruik zinspelen.

Reactie mogelijk tegen misbruiken? Het kan zijn dat iemand zich op de kandidatenlijst laat zetten... omdat/nadat hij ontslagen werd. In dat geval kunt u, wanneer u dit kunt hardmaken, zelf een procedure aanspannen om de kandidatuur te laten nietig verklaren wegens rechtsmisbruik.

Begin 2020 (tussen 12-25 januari en 17-30 maart) dient er zich een zgn. occulte periode aan tijdens dewelke een werknemer beschermd kan zijn tegen ontslag zonder dat u het weet. Het is dus nú ontslaan of niet ontslaan.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878