OPLEIDING - PC 200 - 20.01.2020

Nieuwe opleidingsverplichtingen 2020-2021 in PC 200

In het PC 200 werd er een nieuwe opleidings-cao voor 2020-2021 gesloten. U kunt daarvoor sinds 2 januari jl. een opleidingsplan registreren bij het sociaal fonds. Wat is het voordeel hiervan en hoe moet dat?

Opleidingsverplichtingen 2020-2021

Vier of vijf verplichte dagen. Ingevolge de zgn. Wet op werkbaar en wendbaar werk wordt er voorzien in vijf verplichte opleidingsdagen per zgn. VTE (voltijds equivalent) of slechts vier van die dagen (= in bedrijven met minder dan 20 werknemers). Deze vijf of vier dagen moeten genomen worden tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021. In PC 200 wordt dit uitgevoerd door een cao van 1 juli 2019. In die cao is, zoals in de vorige opleidings-cao’s, ook weer voorzien dat u een opleidingsplan kunt registreren. We gaan hieronder na wat dit deze keer inhoudt.

Eén suppletieve dag. Daarnaast hebben de bedienden van PC 200 ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een extra ‘suppletieve’ opleidingsdag (tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021). Deze opleiding moet zich situeren buiten de werkuren en moet ook plaatsvinden bij de opleider van de sector (Cevora).

Wat houdt registreren in?

Een eigen plan. U kunt zelf een bedrijfseigen opleidingsplan, volledig naar uw eigen wensen en behoeften, opmaken en dat plan overmaken aan het sociaal fonds van de sector. Het spreekt echter vanzelf dat zo’n eigen plan ook wel wat werk meebrengt.

Toetreden tot het suppletief plan. U kunt ook toetreden tot het zgn. suppletief opleidingsplan van de sector. Dat houdt in dat u op een ‘file’ die ter beschikking gesteld wordt door het sociaal fonds, aanduidt in welke vakgebieden uw bedienden opleidingen zullen volgen. U hoeft nu dus nog niet te preciseren wie op welke datum welk soort opleiding zal volgen.

Waarom registreren?

Flexibiliteit. Beide vormen van registreren bieden bepaalde voordelen. Het eerste voordeel is dat u door de registratie een zekere flexibiliteit in de toekenning van de opleidingsdagen bekomt. Dit houdt in dat u opleidingsdagen van de ene groep bedienden kunt overdragen naar een andere groep van bedienden (die het volgens u meer nodig hebben).

Let op!  Deze overdracht wordt in de nieuwe cao veel meer beperkt dan in de vorige cao’s. De meeste flexibiliteit bekomt u door in akkoord met uw vakbondsafvaardiging (VA) een eigen plan in te dienen, anders gaat het maar om één van de vijf dagen. Heeft u geen VA en minstens 20 werknemers, dan kunt u door een suppletief plan te registreren, drie van de vijf dagen overdragen, terwijl dat er anders maar twee zijn. Heeft u minder dan 20 werknemers, dan kunt u twee van de vier dagen overdragen.

Financiële voordelen. Door te registreren kunt u ook opleidingspremies krijgen voor betalende of interne opleidingen en kunt u zelfs het recht openen op gratis opleidingen die georganiseerd worden door Cevora in uw bedrijf.

Hoe en tegen wanneer registreren?

De manier waarop. Een opleidingsplan registreren moet elektronisch gebeuren via http://www.sfonds200.be . In tegenstelling met vorige keren moet u de hele procedure doorlopen en kunt u zich niet beperken tot verlengen.

De timing. Indien u wenst te registreren in akkoord met de VA, moet dat vóór 30 juni 2020 gebeuren. Indien u dat akkoord niet bekomt of het niet nodig acht, heeft u tijd tot 31 december 2020. Diezelfde deadline geldt als u geen VA heeft.

Door een eigen opleidingsplan te registreren of toe te treden tot het zgn. suppletief plan, kunt u meer flexibiliteit in de toekenning van de dagen én eventueel financiële voordelen bekomen. Het akkoord van de vakbondsafvaardiging geeft u het meeste flexibiliteit; in dat geval moet u vóór 30 juni 2020 registreren, anders vóór 31 december 2020.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878