AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 18.02.2020

Betaalt u eigenlijk grondlasten op machines?

Grondlasten of onroerende voorheffing (ov) moet u niet enkel betalen op gebouwen en terreinen, maar is in principe ook verschuldigd op zgn. materieel en outillage. Het merendeel van materieel en outillage is echter vrijgesteld. Hoe zit dat precies?

Wat is ‘materieel en outillage’?

Wat is het? Materieel en outillage bestaat uit toestellen, machines en installaties die de eigenaar gebruikt in een gebouw of op een terrein dat ook zijn eigendom is, en waar hij een nijverheids-, handels- of ambachtsbedrijf heeft. Dergelijke investeringen worden als onroerende goederen beschouwd en krijgen een apart kadastraal inkomen (ki) als ze in het gebouw of op het terrein vastgemaakt zijn, of op blijvende wijze voor de zaak bestemd zijn, en o.m. wegens hun gewicht, afmetingen en wijze van werking dienen om normaal gezien blijvend gebruikt te worden op de plaats waar ze zich bevinden.

Wat is het niet? Meubels, kantooruitrusting en rollend materieel zijn geen ‘materieel en outillage’, want die dienen niet om blijvend op dezelfde plaats gebruikt te worden. Verder is er geen sprake van materieel en outillage als niet zowel de machine, het toestel of de installatie als het gebouw of terrein uw eigendom zijn. Tot slot hoeft u zich niet om materieel of outillage te bekommeren als u een vrije beroeper bent, want dan heeft u geen nijverheids-, handels- of ambachtsbedrijf.

Meestal vrijgesteld van ov

Vlaanderen. Nieuwe investeringen in materieel en outillage sinds 1998, zijn volledig vrijgesteld van ov, zij het voor vervangingsinvesteringen tot 2008 beperkt tot de ov voor het stuk van het nieuwe ki dat hoger is dan het oude ki. Sinds 2015 bestaat er voor materieel en outillage dat niet onder deze volledige vrijstelling valt, bovendien een gedeeltelijke vrijstelling. Het ki ervan wordt vrijgesteld ten belope van het bedrag van het ki van nieuwe investeringen in materieel en outillage op hetzelfde kadastraal perceel in de periode van 2014 tot en met 2019.

Wallonië. Sinds 2004 is alle materieel en outillage met een ki van niet meer dan € 795 per kadastraal perceel vrijgesteld, zij het voor vervangingsinvesteringen van 2004 beperkt tot de ov voor het stuk van het nieuwe ki dat hoger is dan het oude ki. Verder is er een volledige vrijstelling voor nieuwe investeringen in materieel en outillage sinds 2005. Om het grensbedrag van € 795 te beoordelen, telt het vrijgesteld ki van deze nieuwe investeringen niet mee.

Brussel. Sinds 2017 bedraagt het tarief van de ov op materieel en outillage in Brussel 0%.

Hoeveel ov indien niet vrijgesteld?

Vlaanderen. Het basistarief van de ov bedraagt 3,97%. Voor materieel en outillage is er echter een verminderd tarief, dat jaarlijks vastgesteld wordt door het basistarief te vermenigvuldigen met een zgn. desindexatiecoëfficiënt. Voor 2020 bedraagt die coëfficiënt 0,6535, en dus het effectieve tarief van de ov 2,59% (= 3,97% x 0,6535).

Wallonië. Het basistarief van de ov bedraagt 1,25%. Dat is ook het tarief voor materieel en outillage, maar wordt berekend op het geïndexeerd ki van 2002, dat is het ongeïndexeerd ki x 1,3391.

Let op!  De ov moet wel nog verhoogd worden met gemeentelijke en provinciale opcentiemen.

Tip. U moet uiteraard ook geen ov meer betalen op materieel en outillage dat u niet meer gebruikt. Wat echter vaak vergeten wordt, is dat u de definitieve buitengebruikstelling of de verkoop van materieel en outillage moet melden aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen, dat is het vroegere kadaster, met een zgn. formulier 43D. Doet u dat niet, dan blijft u ov betalen.

Materieel en outillage zijn o.m. machines waarvan u eigenaar bent en die u gebruikt voor uw zaak op een vaste plaats in een gebouw of op een terrein waarvan u eigenaar bent. In Vlaanderen en Wallonië betaalt u op nieuw en oud materieel en outillage resp. geen of beperkte ov. In Brussel betaalt u hoe dan ook geen ov meer op materieel en outillage.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878