GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 18.02.2020

Conventie tandartsen voor 2020 en 2021

Nieuw akkoord bereikt. In de nacht van 29 op 30 januari 2020 zijn de vertegenwoordigers van de tandartsen en die van de ziekenfondsen er in extremis toch in geslaagd om een nieuwe conventie te sluiten, en dit in principe zelfs voor twee jaar (2020-2021).

Inhoud akkoord. Nieuw aan dit akkoord is dat ook (partieel en volledig) geconventioneerden, ondanks hun toetreding, voor sommige prestaties meer dan het conventietarief zullen mogen vragen (na een informed consent van de patiënt). Daarnaast wordt het sociaal statuut (de RIZIV-bijdrage) verhoogd van € 2.400 tot € 3.200. Het accrediteringshonorarium wordt in 2020 geïndexeerd tot € 2.981,18.

Nog wachten op publicatie. Wie niet of slechts gedeeltelijk wenst toe te treden tot het nieuwe akkoord, kan voorlopig nog geen actie ondernemen. Het akkoord moet eerst nog in het Staatsblad verschijnen. Naar verluidt zou dit ten vroegste ergens begin maart gebeuren.

Er is een nieuwe tandartsenconventie voor twee jaar (2020-2021) gesloten op 30 januari jl. Wie niet of slechts gedeeltelijk wil toetreden, moet nog wachten op de publicatie van dit akkoord (vermoedelijk ten vroegste ergens begin maart 2020).

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878