AUTOKOSTEN - FISCAAL - 18.02.2020

Familielid achter het stuur: factuur ongeval nog aftrekbaar?

Stel, tijdens een weekendje weg was het uw zoon die reed (met de auto die u beroepsmatig gebruikt) en hij had een ongeval. De herstellingskosten bedragen € 3.000 en u heeft geen omnium meer. Kunt u die factuur dan wel aftrekken, aangezien het niet om een beroepsmatige verplaatsing ging en u zelf niet eens reed?

Speelt de soort verplaatsing een rol?

Controleurs vinden soms van wel... De herstellingskosten van een auto-ongeval zijn in principe aftrekbaar als beroepskosten als het om een auto gaat die u ook voor uw praktijk gebruikt. Tijdens een controle gebeurt het echter wel eens dat de controleur de aftrek toch niet wil aanvaarden als het duidelijk is dat het ongeval gebeurde n.a.v. een privéverplaatsing, bv. tijdens een vakantie.

... maar hebben ongelijk. In principe speelt het echter geen rol of het ongeval gebeurde tijdens een beroepsmatige of privéverplaatsing. In beide gevallen zijn de kosten nl. aftrekbaar als beroepskosten, aldus de administratieve commentaar waarin letterlijk staat: “Terzake is het zonder belang of het ongeval zich tijdens de uitoefening van de beroepswerkzaamheid of daarbuiten (m.a.w. in het privé-leven) heeft voorgedaan”(Comm. IB 66/38) . Dit standpunt werd bovendien al bevestigd in de rechtspraak, zelfs voor de kosten van een ongeval dat gebeurde tijdens een vakantie in Zwitserland (hof van beroep Bergen, 19.10.216) .

Moet u de chauffeur zijn?

Men zou dat kunnen denken... Bij een abonnee was het de zoon die achter het stuur zat, toen ze op weg naar de Ardennen een ongeluk hadden. Op de ongevalsaangifte kon hij niet anders dan de naam van zijn zoon als bestuurder opgeven en nu vreesde hij dat de factuur van de herstellingskosten niet aftrekbaar zou zijn. “Stel dat de controleur een kopie van de ongevalsaangifte zou opvragen, heb ik dan een probleem? ”, zo vroeg hij ons.

... maar zelfs dát is niet nodig. Daar de administratieve commentaar geen onderscheid maakt tussen beroeps- en privéverplaatsingen, hoeft het feit dat niet de abonnee maar zijn zoon achter het stuur zat, geen beletsel te vormen om die factuur in de kosten te steken. We kunnen ons inbeelden dat menig controleur de factuur zal willen weren, maar wijs hem dan gerust op Comm. IB 66/38.

Volgens welk percentage aftrekbaar?

Verdeelsleutel. De herstellingskosten moeten in eerste instantie beperkt worden in functie van het beroepsgebruik van de auto, ongeacht of het om een privé- of een beroepsmatig ongeval gaat. Het is dus anderzijds niet omdat een ongeval tijdens de uitoefening van uw beroep gebeurt, dat de kosten steeds voor 100% aftrekbaar zouden zijn...

CO2-percentage. Vermits het om autokosten gaat, moet bovendien ook nog de wettelijke beperking toegepast worden, die sinds 2020 berekend wordt in functie van de CO2 -uitstoot van de auto.

Voorbeeld. Als u uw auto voor 70% beroepsmatig gebruikt en er een wettelijke aftrekbeperking van 63% voor geldt, kunt u een factuur van € 3.000 voor € 1.323 aftrekken als beroepskosten (3.000 x 70% x 63%).

Wat bij vennootschappen?

Zelfde principes. Voor vennootschappen gelden dezelfde regels, met dien verstande dat het beroepsgebruik dan steeds 100% bedraagt. In dat geval wordt het privégebruik nl. verrekend via een voordeel alle aard waar u privé op belast wordt.

Goed om te weten. Voor de herstellingskosten van een privéongeval moet er geen bijkomend voordeel alle aard aangegeven worden.

De herstellingskosten van een ongeval zijn, net als uw andere autokosten, steeds aftrekbaar als beroepskosten (volgens uw verdeelsleutel beroeps-privé en conform de CO2 -uitstoot). Vermits het geen rol speelt of het ongeval tijdens een privé- dan wel beroepsverplaatsing gebeurt, is het ook van geen belang wie de chauffeur is.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878