GOED OM TE WETEN - PENSIOEN - 18.02.2020

Grensbedragen 2020 voor werken na pensioen

Wanneer spelen er ‘grenzen’? Wie met pensioen is en nog werkt, mag niet altijd onbeperkt bijverdienen. Dat is alleen het geval (1) zodra hij/zij de wettelijke pensioenleeftijd al bereikt heeft (65 jaar) OF (2) als hij/zij nog geen 65 is, maar wél al een carrière van minstens 45 jaar achter de rug heeft. Een van de twee voorwaarden volstaat, maar voor een arts of tandarts zal het (gezien de lengte van de studies) de facto om de eerste voorwaarde moeten gaan. Is die niet vervuld, dan mag u niet onbeperkt bijverdienen, maar moet u zich houden aan de wettelijke grensbedragen.

Nieuwe ‘grenzen’ voor 2020. De wettelijke grensbedragen werden verhoogd op 01.01.2020 (MB 30.01.2020, BS 10.02.2020) . Zij verschillen naargelang van de aard van het pensioen, de leeftijd (vóór of na 65 jaar) en de gezinssituatie (kinderen ten laste of niet). U vindt hieronder de nieuwe (belastbare) bedragen (op jaarbasis) voor een activiteit als zelfstandige.

Toegelaten beroepsinkomsten voor gepensioneerden in 2020
Met kinderlast Zonder kinderlast
Jonger dan 65 jaar en rustpensioen € 10.071 € 6.714
Jonger dan 65 jaar en enkel overlevingspensioen € 19.542 € 15.634
Minstens 65 jaar en enkel overlevingspensioen € 23.591 € 19.394
Minstens 65 jaar en rustpensioen onbeperkt

Bent u met pensioen en bent u nog geen 65 jaar? Dan mag u als arts of tandarts meestal niet onbeperkt bijverdienen, maar moet u zich houden aan de toegelaten grensbedragen. Zij werden op 01.01.2020 licht verhoogd.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878