ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 14.02.2020

Grondwettelijk Hof vernietigt ‘cash for car’!

In zijn arrest van 23.01.2020 heeft het Grondwettelijk Hof de regeling betreffende de mobiliteitsvergoeding (de zgn. cash for car) vernietigd. Het mobiliteitsbudget werd door Cassatie niet aangeraakt. Wat moet u hierover weten?

Mobiliteitsvergoeding

In een poging om het aantal bedrijfswagens terug te dringen, voerde de regering de regeling van de mobiliteitsvergoeding retroactief in op 01.01.2018 (wet van 30.03.2018, BS 07.05.2018) . De werknemer ruilt hierbij zijn firmawagen in voor een fiscaal vriendelijke vergoeding, m.a.w. ‘cash for car’.

Vernietigd door het Grondwettelijk Hof!

Een aantal vakbonden en klimaatorganisaties hadden een klacht ingediend tegen deze regeling en het Hof geeft hen nu gelijk. Volgens het Hof zijn “zowel het algemene opzet van de ontworpen regeling als bepaalde aspecten van de concrete uitwerking ervan problematisch in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie” (arrest nr. 11/2020, 23.01.2020) . Concreet zou deze regeling leiden tot een niet-gerechtvaardigde, ongelijke behandeling van loon. Bovendien biedt deze regeling onvoldoende garanties dat er uiteindelijk effectief minder wagens zullen rondrijden.

Overgangsperiode

Wie reeds gebruikgemaakt heeft van de ‘cash for car’-regeling krijgt van het Hof in principe de tijd tot eind 2020 om over te stappen naar een andere regeling. Ook instappen in deze regeling kan nog, maar aangezien de regeling uitdooft, heeft dit nog weinig zin.

Wat na 2020?

De wetgever heeft de mogelijkheid om de vernietigde wet te vervangen door een andere regeling. De vraag is natuurlijk of dit in het huidige politieke klimaat lukt vóór 31.12.2020. De werknemer kan in ieder geval weer opteren voor een bedrijfswagen, mits hij afstand doet van de mobiliteitsvergoeding. Een ander mogelijk alternatief vormt het in 2019 ingevoerde mobiliteitsbudget, alsook een verhoging van het brutoloon. Dat laatste is natuurlijk fiscaal gezien niet het meest aantrekkelijke alternatief.

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 23.01.2020 de mobiliteitsvergoeding vernietigd. Wie reeds gebruikmaakt van deze regeling krijgt tot het einde van het jaar om over te stappen naar een andere regeling.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878