OPLEIDINGSVERLOF - 13.02.2020

Vlaams opleidingsverlof 2019-2020: 1 maart

Wanneer VOV? In Vlaanderen bestaat er sinds 1 september 2019 een ‘eigen’ systeem inzake opleidingsverlof, het zgn. Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dit geldt voor nieuwe opleidingen die gestart zijn sinds 1 september 2019, maar niet voor opleidingen die voordien al gestart zijn en verdergezet worden, bv. iemand die zijn tweede jaar begonnen is.

Kunt u de terugbetaling bekomen? Net zoals in het oude systeem van betaald educatief verlof (BEV) heeft de werknemer bij het VOV recht op loon voor de verlofuren die hij opneemt (eventueel beperkt tot een wettelijke loongrens). Net zoals bij het BEV kunt u ook bij het VOV een dossier indienen bij de overheid om daar de terugbetaling van te bekomen.

Wanneer dossier indienen? De reglementering op het VOV legt normaal gezien op om uw terugbetalingsdossier in te dienen binnen de drie maanden nadat de opleiding gestart is; dit moet via het zgn. WSE-loket. Al snel bleek echter dat men, gezien de opstart en groeipijnen van het nieuwe systeem, de eerste keer wat meer tijd moest geven. Daarom werd er voor de opleidingen die in september 2019 gestart zijn, uitstel gegeven tot uiterlijk 1 maart 2020. Aangezien die deadline dichtbij komt, gaat u het best eens na of uw aanvraag ondertussen helemaal afgerond is.

Is een werknemer in september 2019 een opleiding begonnen die onder het Vlaams opleidingsverlof valt, dan moet u het dossier om de terugbetaling van de kosten te bekomen, uiterlijk op 1 maart 2020 indienen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878