BELASTBARE INKOMSTEN - 18.02.2020

Vrijwilliger in 2020?

Vrijwilligerswerk. Bent u vrijwilliger, dan kunt u een vergoeding krijgen voor de onkosten die daarbij gemaakt worden. Dat doet geen afbreuk aan het feit dat vrijwilligerswerk eigenlijk onbezoldigd moet zijn. Die vergoeding is fiscaal interessant, vermits u daar privé geen belastingen op moet betalen. Daar het om een forfait gaat, is het ook niet vereist dat de onkosten bewezen worden.

Hoeveel vergoeding? Het is essentieel dat de vrijwilligersvergoeding onder een bepaalde grens blijft. Voor vergoedingen die sinds 1 januari 2020 toegekend worden, gaat het om een maximumbedrag van € 34,71 per dag en € 1.388,40 per jaar. De twee grenzen moeten samen nageleefd worden. Merk op dat het om dezelfde bedragen gaat als vorig jaar.

Soms hoger. Voor drie categorieën vrijwilligers geldt wel een verhoogde jaargrens, nl. € 2.549,90. Die verhoogde grens is van toepassing op o.m. sporttrainers, sportlesgevers, sportcoaches; de nachtoppas, nl. het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen; en ten slotte het niet-dringend liggend ziekenvervoer tussen en naar ziekenhuizen. Ook hier gaat het om dezelfde jaargrens die in 2019 van toepassing was.

Uw vrijwilligersvergoeding mag in 2020 niet hoger zijn dan € 34,71 per dag en € 1.388,40 per jaar. Voor o.m. coaches ligt de jaargrens op € 2.549,90.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878