AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 18.02.2020

Welke fiscale voordelen nog voor beveiliging?

Uitgaven die u doet om uw zaak te beveiligen, zijn uiteraard fiscaal aftrekbaar. Voor bepaalde beveiligingsinvesteringen en -kosten bestaan bovendien nog extra fiscale voordelen. Welke voordelen zijn dat en onder welke voorwaarden heeft u er recht op?

Investeringen

Welk fiscaal voordeel? U heeft voor sommige beveiligingsinvesteringen recht op een bijzondere investeringsaftrek (IA). Het tarief bedraagt 20,5%, dat van de gewone eenmalige IA voor investeringen sinds 1 januari 2020 maar 8%.

Welke investeringen? De bijzondere IA is bedoeld voor investeringen om beroepslokalen en hun inhoud en zgn. bedrijfsvoertuigen te beveiligen tegen inbraak en diefstal. Enkel de investeringen die voorkomen op een wettelijke lijst komen in aanmerking, maar die lijst is tamelijk uitgebreid... Het gaat o.a. om inbraakwerende rolluiken, kluizen, beveiligingscamera’s, alarm- en volgsystemen, ... Vereist is wel dat de investeringen geïnstalleerd worden door een aannemer, niet door u zelf.

Let op 1!  De investeringen moeten natuurlijk ook voldoen aan de algemene voorwaarden voor de IA. Ze moeten dus nieuw zijn en over ten minste drie jaar afgeschreven worden.

Let op 2!  Alarmsystemen mogen alleen door een erkende beveiligingsonderneming geplaatst worden. Voor alarm- en volgsystemen moet u ook een schriftelijk contract hebben met een goedgekeurde alarmcentrale.

Voor de meeste investeringen ter beveiliging van beroepslokalen en sommige bedrijfsvoertuigen bedraagt de IA 20,5% i.p.v. 8%. Ze moeten wel geïnstalleerd worden door een aannemer die attesteert dat de voorwaarden vervuld zijn. Sommige beveiligingskosten, bv. van een abonnement op een alarmcentrale, zijn voor 120% aftrekbaar.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878