BTW - ONROEREND GOED - 12.03.2020

Btw én registratierechten op de verhuur van uw magazijn?

U heeft privé een magazijn met een kantoorruimte en u wilt dat verhuren aan uw BV(BA). Is die verhuur zonder btw of kunt u desgevallend gebruikmaken van de optie om toch met btw te verhuren? Moeten er dan ook nog eens registratierechten betaald worden?

Verhuur met btw?

Economische activiteit? Bij de verhuur van een onroerend goed is dat altijd, ook al verhuurt u als particulier aan uw BV(BA). De verhuur van een onroerend goed, bv. van een kantoorruimte, is in principe echter vrijgesteld van btw. U moet dus geen btw aanrekenen, maar u kunt anderzijds ook geen btw op de kosten van verhuur recupereren.

Magazijn toch sowieso met btw? Ja! De verhuur van een opslagplaats is een uitzondering op de vrijstelde onroerende verhuur. Verhuurt u een loods aan uw BV(BA), dan moet u dus een btw-nummer aanvragen en de verhuur met btw factureren. Uw BV(BA) kan die btw in principe recupereren vermits ze de loods beroepsmatig gebruikt.

Tip.  Ligt de jaaromzet uit de verhuur niet hoger dan € 25.000 (excl. btw), dan kunt u als zgn. kleine ondernemer een btw-nummer aanvragen, maar u moet dan geen btw-aangiften indienen.

Magazijn met kantoorruimte?Dat is een speciaal geval... In dat geval moet gekeken worden naar wat de hoofdzaak uitmaakt van de verhuur. In principe kijkt de Btw hiervoor naar de oppervlakte van resp. het magazijn en de kantoorruimte in vergelijking met de totale oppervlakte van het gebouw. Bedraagt de oppervlakte van het magazijn meer dan 50%, dan moet u btw factureren. Als het kantoorgedeelte het grootst is, blijft de verhuur zonder btw.

Opteren voor verhuur met btw? Wilt u toch de btw op de kosten i.v.m. de vrijgestelde verhuur recupereren, zoals renovatiekosten, dan kan dat weleens interessant zijn. Ook als particulier kunt u van die optionele btw-heffing gebruikmaken. Uw accountant zal dan eerst voor u een btw-nummer moeten aanvragen. Wat tevens nodig is, is dat uw BV(BA) btw-plichtig is en de kantoorruimte (met kleiner gedeelte magazijn) gaat gebruiken voor haar economische activiteit. Zijn die twee voorwaarden vervuld, dan kunnen u én uw BV(BA) ervoor opteren om te verhuren met btw.

Let op!  De optie is enkel mogelijk voor de oprichting van gebouwen die uw aannemer ten vroegste sinds 01.10.2018 gefactureerd heeft.

Tip.  Opteert u voor btw-heffing, verhuur dan zo lang mogelijk aan uw BV(BA). Er geldt immers een herzieningstermijn van 25 jaar. M.a.w. voor elk jaar binnen de 25 jaar dat u niet verhuurt, moet u de btw terugstorten naar de Btw.

Ook nog eens registratierechten?

Moet u laten registreren? U kunt daar niet onderuit! Niet enkel woningverhuur, maar ook een zgn. gemene huur, zoals verhuur van een magazijn (met kantoor) moet worden geregistreerd. U heeft daar vier maanden tijd voor. U kunt dat doen via MyRent ( https://financien.belgium.be/nl/E-services/MyRent ).

Hoeveel? In principe moet u 0,2% registratierechten betalen. Voor een contract van bepaalde duur is die 0,2% verschuldigd op de totaliteit van de huurgelden en -lasten. Voor een contract van onbepaalde duur is de basis voor die 0,2% gelijk aan de jaarlijkse huur × 10.

Tip.  De verhuur van een magazijn is een uitzondering op dit principe. Bij een registratie betaalt u alleen maar het zgn. vast recht van € 50.

U heeft geopteerd voor btw? Ja, ook dan moet u die 0,2% registratierechten betalen. De fiscus heeft onlangs immers bepaald dat ook een huurcontract met btw-optie geregistreerd moet worden (besl. nr. EE/107.200, 27.01.2020) .

De verhuur van een magazijn is met btw, tenzij de kantoorruimte ervan groter is dan de opslagruimte. Is dat zo, dan kunt u soms toch opteren om te verhuren met btw en zo dus de btw op de kosten te recupereren. U moet uw huurcontract (met of zonder btw) laten registreren tegen 0,2%, maar voor dat van een magazijn kost u dat slechts € 50.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878