BANK - HYPOTHECAIRE VOLMACHT - 06.03.2020

Een lening bij de bank zonder een dure hypotheek?

In Vlaanderen en in Brussel is een hypotheek als waarborg van een lening voor een gezinswoning fiscaal niet meer nodig. Welke goedkopere alternatieven zijn er? Hoe staan de banken daar dan tegenover?

Is dure hypotheek nog wel nodig?

Fiscaal niet meer in Vlaanderen en Brussel. Om recht te hebben op de (Vlaamse) woonbonus, moest de lening gewaarborgd zijn met een hypothecaire inschrijving. Nu in Vlaanderen de woonbonus afgeschaft is voor kredieten sinds 2020 (in Brussel al sinds 2017), is deze hypotheek ook niet meer nodig om fiscale voordelen te genieten. Enkel in Wallonië blijft dit van belang voor de ‘chèque habitat’.

Let op!  Voor een krediet voor de tweede woning is deze voorwaarde van hypothecaire inschrijving en looptijd van minstens tien jaar voor fiscale aftrek nog wel altijd van toepassing.

De bank vraagt het nog wel. Een krediet volledig gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving opgemaakt via een akte bij de notaris is en blijft de regel bij de bank. Dit is echter ook duur voor de kredietnemer. Naast de aktekosten doen de 1% registratierechten en de 0,3% hypotheekrechten de kosten oplopen. Voor een kredietbedrag van € 200.000 gaat het om een extra kost van ongeveer € 5.500. Bespreek met uw bank eventueel andere waarborgen, zoals een loonoverdracht, borgstelling of inpandgeving van bijvoorbeeld effecten. Door het krediet niet meer volledig en alleen te laten waarborgen door een hypotheek, kunt u heel wat aan aktekosten besparen.

Hypothecair mandaat

Wat is het? U geeft via een akte opgemaakt bij de notaris de niet-intrekbare toestemming aan de bank om een hypotheek te nemen voor een bepaald bedrag zodra de bank dat wil, nl. bij betalingsachterstand van het krediet. U bespaart zo op de registratie- en hypotheekrechten die hier niet verschuldigd zijn. U betaalt voor een lening van € 200.000 dan maar € 1.250 (i.p.v. € 5.500).

Voor de bank is de garantie risicovoller! Een andere bank kan immers al een hypotheek nemen op het pand vóór het mandaat omgezet wordt in een hypotheek. Het pand met enkel een mandaat als waarborg kan ook gemakkelijk verkocht worden (voor vrij en onbelast) zonder medeweten of akkoord van de bank. Het is immers niet belast met een hypotheek.

Let op!  U zal zich vaak moeten verbinden om de goederen waarop het mandaat betrekking heeft, niet te verkopen, schenken, … of er een andere hypotheek op te vestigen zonder toestemming van de bank.

Vaak enkel voor goede klanten. Volgende argumenten kunt u aanbrengen: een groot bedrag aan eigen middelen en dus een relatief klein kredietbedrag en het feit dat u (en eventueel (schoon)ouders) een goede klant bent bij de bank. Een argument kan ook zijn dat uw inkomen voldoende hoog is om de kredietlasten te dragen.

Tip.  Meestal wil de bank niet zuiver op mandaat werken, maar is een klein bedrag (bv. € 10.000) laten waarborgen door een hypotheek en het saldo op mandaat wel bespreekbaar. Dit is de zogenaamde controlehypotheek.

Hypotheekbelofte

Wat is het? Het is een onderhands document waarbij u aan de bank belooft om een hypothecaire inschrijving te verlenen als ze daarom vraagt. Zo bespaart u ook nog aan aktekosten bij de notaris.

Extra waarborgen gevraagd. Dit is dus een nog zwakkere waarborg dan een mandaat. De bank zal dit dikwijls weigeren of extra waarborgen vragen.

Onderhandel met de bank over een hypothecair mandaat of hypotheekbelofte als alternatief voor een hypotheek. Die is immers duur en fiscaal niet meer nodig in Vlaanderen en Brussel. De bank zal dit wel enkel toestaan indien u bepaalde argumenten kunt inroepen, bv. een groot bedrag aan eigen middelen, of een extra waarborg stelt.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878