AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 17.03.2020

Is het nu 20% of 8% investeringsaftrek?

Investeringsaftrek (IA)? Dat is een eenmalige aftrek die u krijgt boven op uw afschrijvingen op ‘gewone’ investeringen. Het moet dan wel gaan om nieuwe, beroepsmatige investeringen. U heeft dus geen recht op de ‘gewone’ IA voor investeringen die u deels privé gebruikt. De IA is sowieso niet mogelijk voor investeringen die niet afschrijfbaar zijn of die u op minder dan drie jaar afschrijft. Ook voor personenauto’s krijgt u geen IA.

Hoeveel IA? Tot en met 31 december 2019 was de gewone IA verhoogd van 8% naar 20%, maar nu is het terug naar af. Voor uw ‘gewone’ investeringen krijgt u nog ‘maar’ 8%.

Tenzij gespreid? Ja, dan doet u iets meer voordeel. Zo u op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2020 minder dan 20 werknemers tewerkstelt, kunt u een gespreide gewone investeringsaftrek van 10,5% genieten. Die wordt dan niet in één keer toegepast op de aanschaffingswaarde, maar gespreid over de afschrijvingstermijn op de afschrijvingen.

Tip. Voor specifieke investeringen krijgt u een verhoogde, eenmalige investeringsaftrek. Voor bv. beveiliging van beroepslokalen krijgt u een verhoogde IA van 13,5%.

Voor investeringen sinds 1 januari 2020 krijgt u nog 8% gewone IA, vermits de 20% tijdelijk was. Spreidt u de investeringsaftrek, dan krijgt u 10,5% extra fiscale aftrek.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878