REGISTRATIERECHTEN - HUURCONTRACT - 06.03.2020

Kostprijs om huurcontract (met of zonder btw) te registreren?

Uw klant heeft net een huurcontract ondertekend dat nu nog geregistreerd moet worden. Hoe zit dat ook alweer praktisch en wat met een huurcontract met btw? Moet daarop ook nog 0,2% registratierechten betaald worden? Een beslissing van 27.01.2020 verduidelijkt een en ander...

Huurregistratie praktisch bekeken

Verplicht? Ja, het uitgangspunt is duidelijk. Ieder huurcontract inzake een onroerend goed moet geregistreerd worden.

Hoe doet u dat? De registratie kan op twee manieren. Er is de ‘fysieke’ manier, door drie exemplaren van de huurovereenkomst ofwel per post op te sturen ofwel bij het bevoegde kantoor ter plaatse te laten registreren. Daarnaast is er ook de ‘digitale’ manier, lees: u kunt het contract online registreren via MyRent ( https://financien.belgium.be/nl/E-services/MyRent ). Makelaars kunnen ook een beroep doen op MyRent Pro ( https://www.myrentpro.be ).

Welk soort huurcontract is het? Het antwoord op die vraag is van belang. Hoeveel tijd er is om het te registreren en of het iets kost of niet, hangt nl. af van het soort huurcontract dat u sluit. Eens kijken hoe dat zit...

Woninghuur: verhuurder binnen twee maanden. Gaat het om een woninghuurcontract, dan is het de eigenaar/verhuurder die het contract en de plaatsbeschrijving moet laten registreren. Hij/zij moet dat doen binnen de twee maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Andere huur: (ver)huurder binnen vier maanden. Gaat het om een handelshuur of bv. de huur van een kantoor of een contract met gemengde bestemming (bv. handel in combinatie met bewoning), dan gelden er iets andere regels. De verhuurder of de huurder (de registratieverplichting rust op hen allebei) staat in voor de registratie van het contract binnen de vier maanden na de ondertekening ervan.

Kostprijs: € 0 of 0,2% registratiererecht. De registratie van een woninghuurcontract is gratis. Voor andere soorten huur betaalt u een bijdrage die afhangt van de huurprijs. De registratierechten bedragen immers 0,2% op het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten die aan de huurder opgelegd zijn voor de duur van het huurcontract, met een minimum van € 50. Bij een contract voor onbepaalde duur moet u de 0,2% toepassen op de jaarlijkse huurprijs (+ lasten) x 10.

Huurcontract met btw: hoe zit dat?

Btw-optie, dan ook nog 0,2% registratie? Sinds 01.01.2019 kunnen huurder en verhuurder onder bepaalde voorwaarden overeenkomen om een professioneel gebruikt gebouw te verhuren met btw door daar beiden uitdrukkelijk voor te opteren. In een recente beslissing stelt de fiscus dat ook die contracten met btw-optie geregistreerd moeten worden (beslissing nr. EE/107.200, 27.01.2020) , lees: er moet ook 0,2% registratierechten op betaald worden.

Let op!  Ook huurcontracten met btw van maximaal zes maanden moeten geregistreerd worden en u betaalt er dus ook 0,2% registratierechten op en minstens € 50.

Tip.  Voor huurcontracten inzake opslagruimten en parkeerplaatsen is er een uitzondering. Daarop is er geen 0,2% verschuldigd, maar alleen het zgn. vast recht van € 50 (beslissing E.E. 83.039, 18.12.1972; parl. vr. nr. 290, 24.07.2008) .

Woninghuurcontracten moeten door de eigenaar geregistreerd worden, maar dat kan wel kosteloos. Andere huurcontracten (handelshuur, gemene huur) laten registreren, kost 0,2% registratierecht op de totale huurprijs en -lasten over de hele periode. Ook een huurovereenkomst met btw moet tegen 0,2% geregistreerd worden, behalve voor een opslagplaats of een garage. Daarop betaalt u enkel € 50 vast recht.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878