BELASTINGEN - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 02.03.2020

Liquidatiereserves aanleggen tijdens de vereffening?

Binnen een paar jaar wilt u stoppen met werken en uw vennootschap vereffenen. Wanneer verkoopt u dan het best bepaalde activa? Kunt u de gerealiseerde meerwaarde optimaliseren via de aanleg van een liquidatiereserve?

Liquidatiereserves en vereffening

Liquidatiereserves. Heeft u een kleine vennootschap, dan kunt u, zoals u weet, (een deel van) haar winst laten overboeken naar een ‘liquidatiereserve’, waarop ze een afzonderlijke aanslag van 10% betaalt. Op de uitkering van liquidatiereserves binnen de vijf jaar na de aanleg moet er 17% of 20% roerende voorheffing (rv) ingehouden worden; op een uitkering na vijf jaar is dat maar 5%. Wacht u met de uitkering tot de afsluiting van de vereffening, dan betaalt u er geen rv meer op, in plaats van de normale 30% op de liquidatiebonus.

Aanleg tijdens vereffening. Voor vennootschappen in vereffening gelden in principe de normale regels van de vennootschapsbelasting. Ook een vennootschap in vereffening kan dus nog liquidatiereserves aanleggen (mond. parl. vr. nr. 3356, Wouters, 01.04.2015) . De aanleg van een liquidatiereserve is wel niet meer mogelijk voor het boekjaar (bj.) waarin de vereffening afgesloten wordt.

Hoe optimaliseren?

Wat is het probleem? Verkoopt uw vennootschap activa waarvan de verkoopwaarde hoger is dan de boekwaarde, in het jaar van afsluiting van de vereffening, dan kan ze, zoals gezegd, de winst op die verkoop niet meer naar een liquidatiereserve boeken. Verkoopt ze die activa niet, dan worden ze aan u en de eventuele andere aandeelhouders toebedeeld en dan heeft u hetzelfde probleem. Het verschil tussen de verkoopwaarde van de activa en hun boekwaarde is dan immers een zgn. vastgestelde meerwaarde, die voor uw vennootschap ook belastbaar is (art. 208 WIB 92) .

Wat doen? Om te vermijden dat u op de gerealiseerde of vastgestelde meerwaarden 30% rv moet betalen, kunt u uw vennootschap de activa laten verkopen, ev. aan uzelf, in een bj. vóór dat waarin u de vereffening afsluit. De meerwaarden kunnen dan wel nog naar een liquidatiereserve geboekt worden en dus zonder rv aan u uitgekeerd worden.

Let op! Is het actief een gebouw dat u naar u privé wilt halen, dan is het soms beter om het aan u toe te bedelen als deel van de liquidatie-uitkering, nl. als u een BV, VOF of CommV heeft en op de verkrijging maar het vast registratierecht van € 50 moet betalen i.p.v. het kooprecht van 10% of 12,5% (art. 129, lid 2-3 W.Reg.; art. 2.9.1.0.4, lid 2-3 VCF) .

Wat vindt de DVB daarvan?

Vragen. Zoals u weet kunt u, vóór u iets doet met fiscale consequenties, aan de DVB of Rulingdienst vragen wat die ervan denkt. Dat is al enkele malen gebeurd over de aanleg van liquidatiereserves door een vennootschap in vereffening.

Antwoorden. De DVB heeft op zich geen probleem met de aanleg van een liquidatiereserve door een vennootschap in vereffening (voorafg. besl. nr. 2017.733 van 20.02.2018, nr. 2018.0339 van 04.09.2018, nr. 2018.0539 van 16.10.2018) . In het geval dat er gevraagd werd of de aanleg van de liquidatiereserve geen fiscaal misbruik is (nr. 2017.733) , oordeelde de DVB dat dit niet het geval was omdat de belastingplichtigen een valabel niet-fiscaal motief hebben.

Tip. Volgens ons is er sowieso geen sprake van fiscaal misbruik. Met de liquidatiereserve wilde de wetgever tegemoetkomen aan de verwachtingen van zelfstandigen met een vennootschap om zoals vroeger reserves bij liquidatie met 10% rv te kunnen uitkeren. Uw vennootschap in vereffening winsten naar een liquidatiereserve laten boeken, is niet strijdig met die bedoeling van de wetgever en dan kan er van fiscaal misbruik geen sprake zijn.

U kunt geen liquidatiereserve meer aanleggen in het jaar dat u de vereffening afsluit. Verkoopt uw vennootschap activa met winst in een eerder boekjaar, dan kan die wel nog naar een liquidatiereserve geboekt worden en bij de afsluiting van de vereffening zonder rv aan u uitgekeerd worden. De DVB heeft hier in principe geen probleem mee.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878