OPLEIDINGSVERLOF - 08.04.2020

Alweer nieuw uitstel voor VOV 2019-2020

Wanneer VOV? In Vlaanderen bestaat er sinds 1 september 2019 een ‘eigen’ systeem inzake opleidingsverlof, het zgn. Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dit geldt voor nieuwe opleidingen die gestart zijn sinds 1 september 2019, maar niet voor opleidingen die voordien al gestart zijn en verdergezet worden, bv. iemand die aan zijn tweede jaar begonnen is.

Kunt u terugbetaling bekomen? Net zoals in het oude systeem van betaald educatief verlof (BEV) heeft de werknemer bij het VOV recht op loon voor de verlofuren die hij neemt (eventueel beperkt tot een wettelijke loongrens). Net zoals bij het BEV kunt u ook bij het VOV een dossier indienen bij de overheid om daarvan de terugbetaling te bekomen.

Wanneer dossier indienen? De VOV-reglementering legt op om uw terugbetalingsdossier in te dienen (via het zgn. WSE-loket) binnen de drie maanden na de start van de opleiding. Voor de opleidingen die in september 2019 gestart zijn, heeft men echter al eens uitstel gegeven tot 1 maart 2020. Blijkbaar was er – vermits het de eerste keer is dat dit nieuwe systeem toegepast moet worden – nood aan nog eens een bijkomend uitstel tot 31 augustus 2020. Heeft u een dossier inzake VOV dat nog niet ingediend is, dan krijgt u dus een nieuwe (laatste) kans. Dit geldt voor alle opleidingen die gestart zijn tussen 1 september 2019 en 1 juni 2020.

Is iemand tussen september 2019 en juni 2020 een opleiding begonnen die onder het VOV valt, dan moet u het dossier om terugbetaling te bekomen, vóór 31 augustus 2020 indienen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878