CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 28.04.2020

Corona en waardeverminderingen op vorderingen

De fiscus heeft een circulaire uitgebracht over de gevolgen van de coronacrisis voor de fiscale vrijstelling van waardeverminderingen op handelsvorderingen. Welke voorwaarden gelden er voor de vrijstelling van zulke waardeverminderingen en wat staat er daarover in de circulaire?

Welke voorwaarden voor de vrijstelling?

Waardevermindering. Wanneer u verwacht dat een factuur niet (volledig) betaald zal worden, bent u boekhoudkundig verplicht om er een waardevermindering op te boeken. Fiscaal gezien is zo’n waardevermindering echter maar vrijgesteld als er aan bepaalde voorwaarden voldaan is (art. 48 WIB 92 en art. 22 KB/WIB 92) .

Waarschijnlijk verlies. Een waardevermindering is maar fiscaal vrijgesteld als het verlies van de vordering waarschijnlijk is. U moet de waarschijnlijkheid kunnen aantonen op grond van bijzondere omstandigheden die zich in de loop van het boekjaar voorgedaan hebben, niet op basis van een louter algemeen risico. Deze bijzondere omstandigheden moeten aan het einde van het boekjaar nog steeds aanwezig zijn.

Let op! Als de klant de factuur achteraf toch nog betaalt of als het verlies niet meer waarschijnlijk is, moet de waardevermindering teruggenomen worden, d.w.z. als opbrengst geboekt worden.

Tip. Is het verlies niet waarschijnlijk, maar al zeker, dan mag de vordering definitief afgeboekt worden, via een minderwaarde.

Scherp omschreven. Het risico op niet-betaling moet ‘scherp omschreven’ zijn per klant. U moet per openstaande factuur het risico op niet-betaling beoordelen en elke waardevermindering moet op een afzonderlijke rekening geboekt worden. Een globale waardevermindering van bv. 20% op alle facturen waarvoor de betalingstermijn verstreken is, is dus niet vrijgesteld.

Opgave 204.3. De laatste voorwaarde is dat bij de belastingaangifte een speciaal formulier (de opgave 204.3) gevoegd moet worden. Daarop moeten de waardeverminderingen vermeld worden zolang ze niet teruggenomen zijn.

Wat staat er in de circulaire?

Circulaire. De fiscus heeft naar aanleiding van de coronacrisis een circulaire uitgebracht over de vrijstelling van waardeverminderingen (circ. 2020/C/45, 23.03.2020) . Die circulaire bestaat grotendeels uit een herhaling van de wettelijke voorwaarden, maar aan het einde staat ook ‘verduidelijking’ over de bijzondere omstandigheden die het verlies waarschijnlijk maken en over het scherp omschreven risico.

Bijzondere omstandigheden. De fiscus bevestigt dat de coronacrisis een bijzondere omstandigheid is. De crisis rechtvaardigt daarom de vrijstelling van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen met een betalingsachterstand als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de overheidsmaatregelen.

Let op! Het gaat om een bijzondere omstandigheid die zich pas in boekjaar 2020 voorgedaan heeft. Ze rechtvaardigt dus geen waardeverminderingen voor boekjaar 2019 dat uw boekhouder eventueel nu nog aan het afsluiten is.

Scherp omschreven. U zal de waardevermindering nog altijd moeten individualiseren. De controleurs zullen echter ‘enige soepelheid’ mogen toepassen bij de beoordeling van de inningsmoeilijkheden van klanten waarvan de omzet aanzienlijk afgenomen is door de beperkende maatregelen van de federale regering. Eigenlijk komt het erop neer dat uw controleur normaal gezien niet zal discussiëren over waardeverminderingen op klanten die verplicht hebben moeten sluiten.

De fiscus bevestigt dat de coronacrisis een ‘bijzondere omstandigheid’ is die de aanleg van waardeverminderingen voor boekjaar 2020 rechtvaardigt. Hij kondigt ook aan dat controleurs de inningsmoeilijkheden bij klanten die door de overheidsmaatregelen aanzienlijk omzetverlies lijden, soepel zullen beoordelen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878