ONROEREND GOED - AFTREKBARE KOSTEN - 28.04.2020

Geen aflossing of huur te betalen, hoe zit dat fiscaal gezien?

U bent eigenaar of huurder van een gebouw dat u voor uw zaak gebruikt. Wegens de coronacrisis staat de bank u een uitstel toe voor de afbetaling van de hypothecaire lening of moet u van de verhuurder de huur voor bv. april pas later betalen, of zelfs helemaal niet meer. Wat zijn de fiscale gevolgen?

Eigenaar van het bedrijfsgebouw

Situatie. U bent eigenaar van een gebouw dat u volledig beroepsmatig gebruikt of u gebruikt een deel van uw woning waarvan u eigenaar bent, voor uw beroep. U brengt de afschrijvingen van het pand of het beroepsgedeelte in aftrek. Voor de aankoop van het gebouw heeft u een hypothecaire lening gesloten, die nog niet volledig afgelost is.

U krijgt uitstel. Wegens de coronacrisis kunt u onder bepaalde voorwaarden, o.a. dat uw inkomsten gedaald zijn, van de bank betalingsuitstel voor uw leningen krijgen. Dit geldt zowel voor beroepskredieten als voor woonkredieten. Het uitstel is mogelijk tot uiterlijk 31 oktober 2020. Voor ondernemingskredieten slaat het uitstel enkel op de kapitaalaflossingen, voor woonkredieten kunt u uitstel krijgen voor de betaling van de interesten.

Fiscale gevolgen? Een betalingsuitstel voor de kapitaalaflossingen van uw lening heeft geen gevolgen voor de aftrek van kosten van het gebouw. Het zijn immers niet die aflossingen die u als beroepskosten in aftrek neemt, maar de afschrijvingen. Het bedrag van de aftrekbare afschrijvingen wordt bepaald door de aankoopprijs van het pand en de afschrijvingstermijn, en staat los van de aflossingen van de lening en dus ook van een betalingsuitstel voor die aflossingen.

Tip. De interesten van een lening voor een beroepsmatig gebruikt pand zijn, in tegenstelling tot de aflossingen, wel aftrekbare beroepskosten. Wanneer u een gedeelte van uw woning voor uw zaak gebruikt en uitstel van betaling krijgt voor de interesten van uw woonkrediet, heeft dit echter evenmin fiscale gevolgen. U blijft die interesten immers verschuldigd; ze worden u niet kwijtgescholden, u krijgt enkel uitstel van betaling. Ze blijven dus fiscaal aftrekbaar voor 2020, ongeacht wanneer u ze betaalt.

U huurt het bedrijfsgebouw

Situatie. U huurt een volledig beroepsmatig gebruikt pand of u gebruikt een deel van een woning die u huurt, voor uw beroep. U brengt de huur volledig of gedeeltelijk in als beroepskosten.

U krijgt uitstel of kwijtschelding. De verhuurder heeft er begrip voor dat u wegens de coronacrisis krap bij kas zit. Hij staat u daarom toe om bv. de huur voor maart en april pas later te betalen, of hij komt u nog verder tegemoet en scheldt u de huur voor één of twee maanden volledig of gedeeltelijk, bv. voor de helft, kwijt.

Fiscale gevolgen? Krijgt u een uitstel om de huur te betalen, dan heeft dit geen gevolgen voor de aftrek. Dit is vergelijkbaar met het betalingsuitstel voor interesten. U blijft immers de huur verschuldigd, zij het later. De huur blijft een zgn. zekere en vaststaande schuld voor het jaar 2020 en blijft dus ook voor dit jaar aftrekbaar. Een kwijtschelding van de huur heeft echter wél gevolgen voor de fiscale aftrek. U bent die huur immers niet meer verschuldigd, ook niet later. De kwijtgescholden huur is dus niet meer aftrekbaar.

Tip. De keerzijde van de medaille is dat de verhuurder ook niet belast wordt op de kwijtgescholden huur.

Let op!  Dit heeft wel geen gevolgen voor de onroerende voorheffing, ongeacht wie die betaalt, de verhuurder of u. De onroerende voorheffing wordt immers niet berekend op de werkelijke huurinkomsten, maar op het geïndexeerd kadastraal inkomen.

Krijgt u betalingsuitstel voor de aflossingen van een lening of van huur, dan blijft voor het pand toch hetzelfde bedrag aan beroepskosten, nl. de afschrijvingen of de huur, aftrekbaar. Krijgt u een kwijtschelding van huur, dan bent u die huur definitief niet meer verschuldigd en is die niet meer aftrekbaar als beroepskost.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878