BEDRIJFSWAGEN - 24.04.2020

Goed (fiscaal) nieuws over firmawagen

Het zag ernaar uit dat de CO2 -uitstoot van de firmawagens fors zou stijgen vanaf 2021 (door de zgn. WLTP-methode). Uit een recent bericht van de fiscus blijkt nu echter dat dit toch nog meevalt. Wanneer is dat zo?

Fiscaal belang CO2? De hoogte van de CO2 -uitstoot is, zoals u weet, een belangrijk element in de bepaling van de fiscale aftrek van een firmawagen. Hoe hoger immers de CO2 , hoe lager het aftrekpercentage zal zijn dat de werkgever kan toepassen. Daarnaast is de CO2 -uitstoot een al even belangrijk element in de bepaling van het belastbaar voordeel bij de werknemer (het zgn. VAA). Hoe hoger immers de CO2 , hoe hoger dat VAA.

WLTP leidt tot hogere CO2. Ingevolge Europese reglementering moet men vanaf 2021 een strengere methode gebruiken om de CO2 -uitstoot te meten. Volgens deze WLTP-methode zal de CO2 van een auto al vlug met 10 à 30 g/km stijgen t.o.v. de zgn. ‘oude’ omgerekende NEDC 2.0.

Fiscus blijft coulant na 2020. Aanvankelijk werd gevreesd dat de fiscus vanaf 2021 de hogere CO2 -uitstoot volgens de WLTP zou gebruiken. Uit een recent bericht blijkt echter dat dit niet per se het geval zal zijn (bericht op Fisconetplus, 25.03.2020) . Als het gelijkvormigheidsattest zowel de WLTP als de NEDC 2.0 vermeldt, mag men nl. ook van deze laatste blijven uitgaan om het VAA en de fiscale aftrek te bepalen. Voor de fiscale aftrek in hoofde van de werkgever zal het verschil meestal niet zo groot zijn, maar inzake VAA kan het al gauw € 100 per maand schelen. Let op!  Of ook de RSZ dit coulante standpunt zal overnemen, is voorlopig nog niet beslist.

Welke CO2vermeldt zo’n attest? Daarvoor moeten we weer naar de Europese voorschriften gaan kijken. Die stellen nl. dat de autoconstructeurs tot eind 2020 niet alleen de WLTP, maar ook de NEDC 2.0 moeten vermelden. Voor een auto die nog in 2020 geleverd wordt, is er dus geen probleem. Vanaf 2021 moeten de autoconstructeurs de NEDC 2.0 daarentegen niet meer vermelden, maar mogen ze het nog wel. Voor wagens die pas na 2020 gekocht en geleverd worden, is het dus afwachten wat de constructeurs de facto zullen doen...

Fiscus houdt echter slag om de arm... De toegeving dat ook de NEDC 2.0 nog gebruikt mag worden, voor zover die vermeld wordt, geldt slechts tot... een (nieuwe) regering mogelijk andere regels invoert.

Als het gelijkvormigheidsattest zowel de WLTP als de NEDC 2.0 vermeldt, mag u ook na 2020 nog deze laatste blijven gebruiken voor het VAA en de fiscale aftrek. Bij auto’s die nog in 2020 geleverd worden, is dat sowieso het geval.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878