BTW - NIEUWBOUW - 20.04.2020

Opvolger btw-bouwaangifte is er eindelijk!

Bij (ver)nieuwbouw moet u al sinds medio 2018 geen btw-bouwaangifte meer indienen, maar wel op verzoek een aantal specifieke inlichtingen meedelen. Het formulier voor die inlichtingen is er nu eindelijk, alsook een circulaire daarover. Wat moet u daarvan onthouden?

Opvolger van de btw-bouwaangifte

Vroeger: verplichte aangifte. Als oprichter van een nieuw gebouw moest u tot 20.08.2018 verplicht een aangifte bouwwaarde doen op basis van het formulier 106.3. Samen met dat formulier moest u ook kopies meesturen van alle facturen, plannen, bestekken. Waren er werken gedaan door uzelf en/of familieleden (dus zonder factuur), dan moest u dat afzonderlijk vermelden en bewijzen. Op basis van al die info kon de Btw dan oordelen of er wel ‘genoeg’ btw betaald was...

Sinds 20.08.2018: op verzoek inlichtingen geven. De wet daarover is er inderdaad al sinds 2018 (wet 30.07.2018) en die bepaalt uitdrukkelijk dat u sindsdien alleen nog maar een aantal specifieke inlichtingen over het pas opgerichte gebouw moet verstrekken als u daarom gevraagd wordt! Daartoe zou er nog een modelformulier komen en dat is er nu dus eindelijk (formulier nr. 111 B57) , samen met een circulaire ter verduidelijking (circ. nr. 2020/C/51, 06.04.2020) .

Wat is er voor u van belang?

Formulier nr. 111 B57: lijst met 15 vragen. De informatie die u desgevallend moet verstrekken, staat opgelijst in het nieuwe formulier. In totaal gaat het om 15 vragen. Naast de administratieve gegevens met betrekking tot het gebouw en de stedenbouwkundige vergunning, worden er ook vragen gesteld die rechtstreeks in verband staan met de oprichtingswerken van het gebouw.

Na een (ver)nieuwbouw moet u niets meer doen, tenzij u het formulier nr. 111 B57 ontvangt. Dan moet u dat binnen de drie maanden na de betekening van uw ki ingevuld terugsturen. Voorlopig is dat nog via e-mail, vermits de webmodule nog niet werkt. Iedereen is sowieso wel verplicht om zijn plannen en facturen vijf jaar bij te houden!


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878