VENNOOTSCHAP - 13.05.2020

Eerste liquidatiereserve nu uitkeren?

Voor boekjaar 2014 kon uw BV(BA) de eerste keer een ‘liquidatiereserve’ aanleggen die na minstens vijf jaar tegen slechts 5% uitgekeerd kan worden. Interessant?

Belastingvriendelijk aanleggen... Om te ontsnappen aan de hoge roerende voorheffing (rv) op dividenden, die sinds 2017 maar liefst 30% bedraagt, had uw BV(BA) voor boekjaar 2014 en volgende de mogelijkheid om een liquidatiereserve aan te leggen. Dit houdt in dat uw BV(BA) op het moment van het aanleggen van de reserve een bedrag vastklikt in de vennootschap tegen een beperkte heffing (van 10%) en later dat bedrag er weer belastingvrij of tegen een laag tarief kan uithalen.

... en na vijf jaar terughalen. Laat u de liquidatiereserve staan tot u de vennootschap ontbindt, dan kan het bedrag ervan volledig belastingvrij uitgekeerd worden. Er is echter ook een optie om vroeger dan dat uit te keren tegen een laag tarief van slechts 5%. Dat kan meer bepaald als het bedrag minstens vijf jaar (te tellen vanaf de balansdatum van het boekjaar waarin de reserve aangelegd is) ‘onaangetast’ gebleven is.

In 2020 kan het voor boekjaar 2014. In 2020 is het inderdaad de eerste keer dat u zo’n liquidatiereserve kunt laten uitkeren tegen slechts 5%. Met name voor de reserve die u – mogelijk – aangelegd heeft voor boekjaar 2014, is de termijn van vijf jaar nu voorbij. Wenst u dit te doen, dan is het zelfs (hoog) tijd om dat te melden aan uw boekhouder. Deze beslissing moet immers mee opgenomen worden in het verslag van de ‘nakende’ algemene vergadering (ter afsluiting van boekjaar 2020).

Voordelig want veel goedkoper dan ‘loon’... We hoeven u niet meer te zeggen dat geld uit uw BV(BA) halen vaak duur is. Als u ziet wat er netto maar overblijft na aftrek van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing, weet u genoeg. In dat opzicht kan het dus zeker van pas komen dat er nu geld naar u privé kan komen tegen een ‘extra kostprijs’ van slechts 5%.

... maar u mag ook wachten. Heeft u privé het geld niet direct nodig, dan hoeft u de liquidatiereserve voor boekjaar 2014 niet per se nu al, in 2020, uit te keren. Het mag en kan nl. na vijf jaar maar het moet niet, het kan ook later nog. Als u van plan zou zijn om uw BV(BA) op korte termijn te ontbinden (bv. omdat u stopt met werken), is het fiscaal gezien zelfs beter om te wachten op de ontbinding, want dan valt ook die 5% weg.

De uitkering van een liquidatiereserve is een voordelige manier om (extra) geld uit uw BV(BA) te halen, het kan dus interessant zijn. Wie dicht tegen zijn pensioen zit, kan echter beter wachten tot de ontbinding van zijn BV(BA).

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878