BTW - ONROEREND GOED - 11.05.2020

Is de woning oud genoeg voor 6% btw op renovatiewerken?

Wanneer een woning ten minste tien jaar geleden voor de eerste keer in gebruik genomen is, kunt u renovatiewerken laten factureren met 6% btw. Hoe moet u die termijn van tien jaar berekenen en hoe bewijst u de eerste ingebruikneming?

6% btw voor renovatiewerken

Normaal gezien 21% btw. Wanneer u renovatiewerken laat uitvoeren aan een gebouw, moet u in principe 21% btw betalen. Op dat principe is er een belangrijke uitzondering voor werken aan ‘oude’ woningen. Voor renovatiewerken aan zulke woningen bedraagt het btw-tarief maar 6%.

Woning? Het volstaat dat het pand ‘hoofdzakelijk’ voor privébewoning gebruikt wordt. Het is geen probleem dat u een stuk voor uw zaak gebruikt, zolang dat minder dan 50% is.

Let op!  U betaalt wel altijd 21% btw op werken die enkel in het beroepsgedeelte uitgevoerd worden.

Tip 1.  Renovatiewerken m.b.t. het hele gebouw, bv. een vernieuwing van het dak, kunt u wel volledig met 6% btw laten factureren.

Tip 2.  Het hoofdzakelijke gebruik voor privébewoning hoeft er pas na de werken te zijn.

Wanneer is woning ‘oud’ voor de 6%?

Tien jaar. Voor werken sinds 12 februari 2016 is de termijn tien jaar. Daarvoor was het maar vijf jaar.

Vanaf wanneer? De termijn van tien jaar wordt berekend vanaf de eerste dag van het jaar waarin de woning voor het eerst in gebruik genomen is. De voorwaarde is vervuld als de woning voor het eerst in gebruik genomen werd ten laatste in de loop van het tiende kalenderjaar vóór de btw op de werken zgn. opeisbaar wordt (parl. vr. nr. 308, Claes, 13.01.2010) . De btw wordt in principe opeisbaar op het moment dat de werken gefactureerd worden.

Voorbeeld. U heeft een nieuwe woning gekocht in november 2010 en op 1 december 2010 in gebruik genomen. Renovatiewerken die u in 2020 laat uitvoeren, zijn met 6%, want 2010 is het tiende kalenderjaar vóór 2020. Stel dat de woning pas in januari 2011 voor het eerst in gebruik genomen was, dan zou u voor renovatiewerken in 2020 nog 21% betalen, en pas voor renovatiewerken in 2021 zou het tarief 6% zijn.

Let op!  Het is aan u om in het attest dat u aan de aannemer bezorgt voor de 6%, te bevestigen dat de ouderdomsvoorwaarde van tien jaar vervuld is.

Hoe eerste ingebruikneming bewijzen?

Is er een probleem? Meestal niet. Vaak dateert de woning waaraan u renovatiewerken wilt laten uitvoeren nog van de vorige eeuw. Gaat het echter om een huis dat rond 2010 gebouwd is, dan is het toch wel belangrijk dat u goed bekijkt of de voorwaarde wel vervuld is en u dus eventueel de werken beter nog één of twee jaar uitstelt.

Hoe bewijzen? Kortweg, met alle mogelijke middelen. Er is met andere woorden niet één doorslaggevend criterium om het jaar van eerste ingebruikneming te bewijzen. U kunt dat met alle mogelijke gegevens doen.

Voorbeeld. In een recente zaak had de fiscus zich gebaseerd op de domiciliëring van de vriendin van de bouwheer en de aangifte aan het kadaster om het 6%-tarief te weigeren. Beide gebeurtenissen dateerden immers van januari 2005 en daardoor ontbrak er één jaar aan de termijn voor de 6%. De bouwheer kon de rechter er echter van overtuigen dat de woning al eind 2004 in gebruik genomen was. Hij deed dat met documenten inzake het einde van het huurcontract voor de vorige woning, een ereloonnota van de architect over de voorlopige oplevering van de nieuwe woning op 2 december 2004, facturen uit 2004 voor de aansluiting van nutsvoorzieningen, de levering van mazout en van meubels in de nieuwe woning, enz. (Brussel, 25.09.2019) .

Uw woning moet voor het eerst in gebruik genomen zijn ten laatste in de loop van het tiende jaar vóór het jaar van de werken. U kunt de eerste ingebruikneming bewijzen met uw domiciliëring, maar ook met bv. facturen van nutsvoorzieningen of het einde van de huur voor uw vorige woning.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878