BTW - VERHUUR - 19.05.2020

Kwijtschelding huur bij verhuur met btw, waarop letten?

U verhuurt een magazijn met btw. Door de crisis zit uw huurder in financieel nauwe schoentjes en u wilt hem de huur van enkele maanden kwijtschelden. Heeft dat gevolgen voor de btw? Wat met uw btw-aftrek als verhuurder?

Kwijtschelding van huur met btw

Kan dat? Kortweg, ja en het maakt daarbij niet uit of het gaat om huurgeld met btw of zonder btw. Zo u als verhuurder uw huurder financieel wat ademruimte wilt geven door de huur voor een paar maanden kwijt te schelden, dan mag dat!

Dan ook geen btw dus? Als u tijdelijk de huur laat vallen, betaalt uw huurder voor die maanden ook geen ‘bijbehorende’ btw. Dat is echter nog iets helemaal anders dan gewoon de huur aan te rekenen, maar zonder btw. Dat laatste kan niet!

Wel al of nog geen factuur verstuurd?

Factuur al verstuurd, dan is de btw opeisbaar. Sinds enkele jaren is de regel dat de btw opeisbaar wordt zodra een factuur uitgereikt wordt. Heeft u in het begin van de maand mei bv. uw factuur voor mei 2020 al gemaakt met huurgeld + btw, dan kunt u die huur nog wel kwijtschelden, maar is de btw wel al opeisbaar, lees: u moet die factuur al verwerken in uw btw-aangifte.

Hoe lost u dat op? Ten eerste is het voor beide partijen van belang om de modaliteiten van die gunst op papier uit te werken. Denk hierbij aan een duidelijke omschrijving van de kwijtschelding (geheel of gedeeltelijk), de periode van kwijtschelding van de huur, enz. via een addendum. Ten tweede kunt u de reeds gefactureerde of reeds doorgestorte btw dan ook terugvragen, omdat u een prijsvermindering toekent aan uw huurder (art. 77, §1, 2° W.Btw) .

Aandachtspunt. Is uw huurder een particulier (niet-btw-belastingplichtige), dan kunt u de btw alleen maar terugvragen als u kunt aantonen dat u dit bedrag ook effectief terugbetaald heeft aan uw huurder. Is uw huurder een btw-belastingplichtige, dan moet u verplicht een creditnota maken met vermelding van het bedrag van de teruggevraagde btw (art. 79, §1 W.Btw) .

Tip.  Maak bij een lopende huurovereenkomst met optie voor btw niet de fout om in het addendum per ongeluk de btw-optie teniet te doen, door te spreken van “niet-toepassing van huur met btw”. Gebruik duidelijk “kwijtschelding van de huur voor een periode, die dan ook niet gefactureerd zal worden”, dat is voldoende.

Nog geen factuur verstuurd? Dan is het gemakkelijker, want in dat geval is er ook nog geen btw opeisbaar, lees: nog niet verschuldigd. U moet dan voor uw btw-aangifte niets voorzien. Wel blijft het ook hier van belang om een addendum aan de huurovereenkomst op te maken!

Wat met uw btw-aftrek als verhuurder?

Tijdelijke kwijtschelding. Bij een tijdelijke kwijtschelding komt u niet in de problemen met uw btw-aftrek. U hoeft met andere woorden geen herziening toe te passen zolang aan de basisvoorwaarden voor verhuur met btw voldaan blijft. De bedoeling om op langere termijn met btw te verhuren blijft immers aanwezig.

Let op!  Zou die kwijtschelding permanent worden, dan stelt u het pand eigenlijk gratis ter beschikking en dan komt uw btw-aftrek wel in het gedrang.

Tip.  Het is dan beter om de huur te beëindigen en een nieuwe, meer solvabele huurder te zoeken waaraan u opnieuw met btw verhuurt. De leegstand/niet-verhuring van het gebouw tussen twee verhuurperiodes met belastingheffing geeft nl. geen aanleiding tot een herziening van de oorspronkelijk afgetrokken btw.

Een tijdelijke kwijtschelding van de huur heeft in principe geen btw-gevolgen, ook niet voor uw btw-aftrek als verhuurder. Is de huur voor de periode van kwijtschelding al gefactureerd, dan moet u wel een creditnota maken. Anders moet u niets doen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878