GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 20.05.2020

Uw auto verhuren aan uw vennootschap?

Een collega vertelde u dat het fiscaal gezien interessanter is om uw eigen auto te verhuren aan uw vennootschap, dan om privé te rijden met een auto van uw vennootschap. Klopt dat? Wat vinden de fiscus en de rechtspraak daarvan?

Auto verhuren aan uw vennootschap

Auto van uw vennootschap. Als bedrijfsleider heeft u de auto die u voor uw beroepsverplaatsingen gebruikt wellicht laten kopen of leasen door uw vennootschap. Zij neemt dan de kosten van de auto in aftrek, rekening houdend met de zgn. gramformule. U geeft dan voor het privégebruik van de auto een voordeel alle aard (VAA) aan.

Uw privéauto verhuren. U kunt het ook omgekeerd aanpakken, nl. een auto die u privé gekocht heeft, verhuren aan uw vennootschap. In dat geval is de huurprijs in principe aftrekbaar voor uw vennootschap, weliswaar ook beperkt door de gramformule. Voor u privé is de huur in principe belastbaar als een roerend inkomen (art. 17, §1, 3° WIB 92) , dat na aftrek van ofwel de werkelijke kosten ofwel een forfaitaire kost van 15% van de huur afzonderlijk belastbaar is tegen 30%.

Tip.  U betaalt op de huur ook geen sociale bijdragen, aangezien dit geen beroepsinkomen is.

Let op!  De btw op de aankoop en de kosten van de auto kunt u privé niet recupereren.

Wat vindt de fiscus daarvan?

Overdreven huur belast als loon. Omdat het belastingtarief op huur 30% is, terwijl loon belast wordt tegen de progressieve tarieven, is de fiscus argwanend tegenover de verhuur van een auto door een bedrijfsleider aan zijn vennootschap. Meestal kijkt de controleur kritisch naar de huurprijs, en het deel dat hij overdreven vindt, probeert hij dan te belasten als VAA, dus als loon.

Let op!  De controleur moet daarvoor geen simulatie of fiscaal misbruik bewijzen. Het volstaat dat hij aantoont dat de huurprijs meer bedraagt dan wat een onafhankelijke verhuurder voor een vergelijkbare auto zou vragen.

Wat vindt de rechtspraak daarvan?

Fiscus krijgt ongelijk. De bewijslast van een VAA ligt bij de fiscus. Wil de fiscus het overdreven gedeelte van een huurprijs belasten als VAA, dan moet hij eerst bewijzen dat de huurprijs overdreven is. Enkele jaren geleden kwam de rechter in twee gevallen tot het besluit dat de fiscus dat bewijs niet geleverd had en maakte hij dus de taxatie ongedaan (Antwerpen, 24.06.2014 en 08.09.2015) .

Fiscus krijgt gelijk. Onlangs gaf hetzelfde hof van beroep de fiscus wel gelijk (Antwerpen, 31.03.2020) . De feiten waren nochtans niet erg verschillend van die in de eerdere zaken, maar dit keer had de fiscus zijn huiswerk beter gemaakt. Hij had aan de hand van huurprijzen voor vergelijkbare auto’s aangetoond dat € 500/maand een normale huurprijs was voor een gelijkaardige auto en de gevraagde prijs van € 1.100 dus overdreven was. De bedrijfsleider kon dit volgens de rechter niet met een minimum aan geloofwaardigheid weerleggen.

Wat van onthouden?

Eerder af te raden?Meestal wel ja… Wanneer u het toch doet, vraagt u het best een huur die niet (veel) hoger ligt dan wat uw vennootschap voor een vergelijkbare auto zou moeten betalen aan een autoverhuurbedrijf of een leasingmaatschappij. Ook dan is het nog maar de vraag of het sop de kool wel waard is. Laat dit uitrekenen door uw boekhouder.

Let op!  Wanneer u met een aan uw vennootschap verhuurde auto privé rijdt, wordt u ook belast op het gewone VAA auto, zoals wanneer de auto van uw vennootschap zou zijn. In theorie kunt u de huur wel beperken tot het beroepsgebruik, maar in de praktijk is dat zelden realistisch.

Meestal is het beter om de auto te kopen of te leasen via uw vennootschap. Laat uw boekhouder checken of u in een van die uitzonderlijke situaties verkeert waarbij de verhuur van een privéauto toch interessanter is en of het sop de kool wel waard is. De fiscus vindt immers de huurprijs vaak overdreven en zal dan een stuk als loon belasten.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878