BELASTINGEN - ACTUALITEIT - 09.07.2020

Biztax aanslagjaar 2020 is geopend!

Zoals voorzien is Biztax sinds vandaag effectief beschikbaar voor het indienen van de aangiften vennootschapsbelasting, BNI-vennootschappen en de rechtspersonenbelasting. Dit blijkt uit een bericht op de site van de FOD Financiën.

Door de coronacrisis werden er nog verschillende steunmaatregelen genomen voor bedrijven, waardoor er een aantal technische aanpassingen moesten gebeuren in Biztax. Hierdoor is Biztax dit jaar later beschikbaar dan gewoonlijk.

Gezien deze uitzonderlijke omstandigheden heeft de Minister van Financiën beslist om de initiële indieningstermijn voor de aangiften, die normaal liep tot en met 24 september 2020, te verlengen tot en met 29 oktober 2020 .

Deze verlenging geldt voor alle aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen, in te dienen via Biztax. Deze bijkomende termijn geldt ook voor alle aangiften die ingediend moeten worden tussen 24 september 2020 en 29 oktober 2020.

Aangiften die aanleiding geven tot een terugbetaling én die werden ingediend tot en met 1 oktober 2020 zullen bij voorrang worden behandeld. Op die manier worden ondernemingen maximaal ondersteund om hun liquiditeit en solvabiliteit op peil te houden.

Bron: Bericht van de FOD Financiën, 06.07.2020

De aangiften aj. 2020 in de vennootschapsbelasting, BNI-vennootschappen en de rechtspersonenbelasting kunnen vanaf nu ingediend worden via Biztax. De aangiftetermijn die normaal liep tot en met 24 september wordt verlengd tot en met 29 oktober 2020.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878