CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 13.07.2020

Corona update: federale overheid lanceert nieuwe steunmaatregelen!

De Kamer heeft op 9 juli een wetsontwerp aangenomen met diverse steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Hierbij een overzicht van de belangrijkste maatregelen.
  • Doorstorting bedrijfsvoorheffing : vrijstelling van 50% voor de maanden juni, juli en augustus 2020 (voor werkgevers die tussen 12 maart en 31 mei minstens 30 kalenderdagen gebruik gemaakt hebben van het stelsel van tijdelijke werkloosheid);
  • Belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen: verhoging van het percentage van 45% naar 60% (giften gedaan in 2020);
  • Aftrekbaarheid van receptiekosten : verhoging van het percentage van 50% naar 100% (voor uitgaven die gedaan worden tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020);
  • Investeringsaftrek : verhoging basispercentage van 8% naar 25% ( voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 decemeber 2020);
  • Belastingvermindering van 20% voor de verwerving van nieuwe aandelen van kleine ondernemingen die hun omzet ingevolg de coronacrisis met minstens 30% hebben zien dalen;
  • Vrijstelling van het btw-voorschot dat moet worden betaald in december 2020 .

Voor de volledige tekst van het wetsontwerp, zie: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1390/55K1390001.pdf


Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878