ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 27.08.2020

Eigen bijdrage VAA in min van te beperken autokosten?

Volgens de fiscus kan de eigen bijdrage in het voordeel alle aard (VAA) niet afgetrokken worden van de te verwerpen autokosten. Was het Hof van Cassatie het op 25.06.2020 met dat standpunt eens?

Een vennootschap stelt aan haar werknemers een auto ter beschikking die ze voor privéverplaatsingen mogen gebruiken. Ze moeten wel een eigen bijdrage betalen die gelijk is aan het forfaitaire VAA auto. In haar belastingaangifte vermindert de vennootschap de autokosten eerst met de eigen bijdrages vooraleer ze de aftrekbeperking toepast.

Standpunt Administratie

De fiscus is van mening dat de eigen bijdrage in het VAA niet mag worden afgetrokken van de te verwerpen autokosten. Hij past de beperking dus toe op het volledige bedrag van de autokosten.

Standpunt rechter

Het hof van beroep gaf de fiscus ongelijk. De fiscus ging tegen die beslissing in cassatie, maar kreeg ook daar het deksel op de neus.

Commentaar

VAA en de VU. Kosten van personenwagens zijn maar beperkt fiscaal aftrekbaar. Het niet-aftrekbare gedeelte moet door de vennootschap aangegeven worden als zgn. verworpen uitgave (VU) De fiscus aanvaardt echter dat wanneer werknemers of bedrijfsleiders privé gebruikmaken van een auto van hun werkgever of vennootschap, en zich voor dit privégebruik laten belasten op een VAA auto, de beperking niet toegepast moet worden op het bedrag van het VAA, of op het deel van de autokosten dat op het privégebruik betrekking heeft, als aangetoond kan worden hoe groot dat deel is (circ. AAFisc 30/2014, 15.07.2014) .

Tip. De redenering hierachter is dat door de belasting van het VAA, de autokosten tot beloop van het VAA geen autokosten meer zijn maar loon zijn en daarom volledig aftrekbaar.

Eigen bijdrage in het VAA. Wanneer werknemers of bedrijfsleiders een eigen bijdrage betalen voor het privégebruik van een auto van hun werkgever of vennootschap, komt die bijdrage in mindering van het privé belastbare VAA. Is de bijdrage minstens gelijk aan de forfaitaire waarde van het VAA, dan worden ze dus niet meer op een VAA belast.

Eigen bijdrage en de VU. Boekhoudkundig is de eigen bijdrage in het VAA een opbrengst. De fiscus is echter tot nu toe altijd van mening geweest dat de te beperken autokosten niet verminderd mogen worden met de eigen bijdrage, omdat er in dat geval wegens de eigen bijdrage geen als loon belastbaar VAA meer is (parl. vr. nr. 15 Wouters, 22.10.2014) .

Rechtspraak. Meerdere rechters hebben geoordeeld dat de fiscus ongelijk heeft (Antwerpen, 17.05.2011; Brussel, 06.12.2017; Bergen, 09.11.2018; rb. Antwerpen, 06.09.2019; Gent, 17.12.2019) . Volgens de wet moeten immers enkel de kosten voor het beroepsmatig gebruik van de auto’s beperkt worden. In de mate dat de auto privé gebruikt wordt door werknemers of bedrijfsleiders is er geen beroepsgebruik meer door de vennootschap en moet de kostenaftrek dus niet beperkt worden. Nu de fiscus ook van het Hof van Cassatie ongelijk gekregen heeft, is het te verwachten dat hij zich bij deze rechtspraak zal neerleggen.

Let op! Door een eigen bijdrage te betalen, kunt u wel het VU van 17% of 40% van het theoretische VAA niet vermijden (art. 198, 9° en 9°bis WIB 92) . Die VU moet uw vennootschap aangeven als er privégebruik is, ongeacht of er een VAA belast wordt of een eigen bijdrage betaald wordt.

Na meerdere hoven van beroep, heeft nu ook het Hof van Cassatie geoordeeld dat ook wanneer er een eigen bijdrage in het VAA auto betaald wordt, de beperking van autokosten niet op het bedrag van het VAA toegepast moet worden. Waarschijnlijk zal de fiscus zich nu bij deze rechtspraak neerleggen.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878