ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.08.2020

Tot 31.12.2020 krijgt u 25% (i.p.v. 8%) investeringsaftrek!

Door de coronacrisis hebben vele ondernemers moeten investeren om hun activiteiten coronaproof te maken of om een digitale webshop te ontwikkelen. Daarom heeft de regering beslist om de gewone investeringsaftrek (IA) tijdelijk te verhogen naar 25%. Wat betekent dat voor uw vennootschap of eenmanszaak?

Tijdelijk 25% investeringsaftrek

Van 8% naar 25%. De IA is een fictieve, fiscale aftrek die u krijgt in het jaar waarin u een beroepsmatige investering doet. Voor investeringen die plaatsvinden tussen 12.03.2020 en 31.12.2020, bedraagt het tarief 25% (i.p.v. 8%) van de aanschaffingswaarde (wet 15.07.2020, BS 23.07.2020) .

Hoeveel belasting bespaart uw vennootschap? Stel, u laat (na 11.03.2020) verbouwingen uitvoeren aan uw praktijkruimte voor in totaal € 50.000. Boven op de afschrijving krijgt u in 2020 eenmalig ook nog een IA van € 12.500 (€ 50.000 x 25%). Tegen het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (20%) betekent dat een belastingbesparing van € 2.500. Stelt u de investering echter uit tot 2021, dan bedraagt uw belastingbesparing slechts € 800 (€ 50.000 x 8% x 20%).

Hoeveel belasting bespaart uw eenmanszaak? Stel, u laat (na 11.03.2020) verbouwingen uitvoeren aan uw praktijkruimte voor in totaal € 50.000. Boven op de afschrijving krijgt u in 2020 eenmalig ook nog een IA van € 12.500 (€ 50.000 x 25%). Tegen een tarief van 54% in de personenbelasting betekent dat een besparing van € 6.750. Stelt u de investering echter uit tot 2021, dan bedraagt uw besparing slechts € 2.160 (€ 50.000 x 8% x 54%).

Voorwaarden voor fiscale aftrek!

1. Investeringen in nieuwe staat. De IA kan enkel toegepast worden op investeringen in nieuwe (lees: nog niet gebruikte) (im)materiële vaste activa.

2. 100% beroepsmatig. De aftrek is enkel mogelijk voor investeringen die u uitsluitend beroepsmatig gebruikt en voor investeringen die rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische activiteiten (art. 68-69 en 201 WIB 92) . Investeringen die deels privé gebruikt worden, bv. een gsm, zijn dus uitgesloten. Personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik zijn wettelijk gezien altijd uitgesloten van de IA.

3. Afschrijvingsritme. De investeringen moeten op minstens drie jaar afgeschreven worden om de IA te genieten.

4. Vennootschappen moeten fiscaal klein zijn. Uw vennootschap moet klein zijn (art. 1:24, §1 tot 6 WVV) . Dit betekent dat ze voor het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschreden mag hebben: een omzet van € 9.000.000, een balanstotaal van € 4.500.000 en een gemiddeld personeelsbestand van 50 werknemers. Als meer dan een van die criteria overschreden of niet meer overschreden worden, dan heeft dit wel pas gevolgen als dit twee boekjaren na elkaar gebeurt.

Wat met de IA indien u verlies maakt?

IA 2020 is één jaar overdraagbaar. Mogelijkerwijs heeft u voor boekjaar 2020 onvoldoende winst of zelfs verlies en kan de IA dus niet ‘gebruikt’ worden. Als de gewone IA wegens gebrek aan voldoende belastbare winst niet toegepast kan worden in het jaar van de investering, dan kan deze nog overgedragen worden naar het eerstvolgende boekjaar. Een IA van 2020 die in boekjaar 2020 (aj. 2021) niet ‘opgesoupeerd’ kan worden, is nog overdraagbaar naar boekjaar 2021 (aj. 2022).

IA 2019 is twee jaar overdraagbaar. De overdracht van ongebruikte IA voor investeringen in 2019 is verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken i.p.v. één belastbaar tijdperk (wet 15.07.2020, BS 23.07.2020) .

Voor investeringen tussen 12.03.2020 en 31.12.2020 heeft u recht op een IA van 25% i.p.v. 8%. Indien u de IA niet kunt toepassen, is die in principe één jaar overdraagbaar, de IA van 2019 is echter voor twee jaar overdraagbaar.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878