VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 15.09.2020

Hoezo, wordt mijn vennootschap dan zo zwaar belast... ?

Uit de jaarrekening die een collega op de voorbije jaarvergadering goedkeurde, bleek dat zijn BV(BA) ongeveer evenveel belasting betaalde als ze winst maakte! Betekent dit dan dat zijn vennootschap 50% belasting betaalt? Dat kan toch niet...

Uw goedgekeurde jaarrekening

Hoeveel winst gemaakt? De jaarrekening van 2019 die u tijdens de jaarvergadering moet goedkeuren, omvat twee delen, nl. de balans en de resultatenrekening. Hoeveel winst uw vennootschap vorig jaar gemaakt heeft, vindt u onderaan in de resultatenrekening terug onder post 9904 ‘winst van het boekjaar na belasting’.

Hoeveel belasting te betalen? Het bedrag dat u aan de fiscus moet betalen, vindt u vlak daarboven in diezelfde resultatenrekening, onder post 67/77 ‘belasting op het resultaat’.

Ongeveer dezelfde bedragen, kan dat? Dat was wat uw collega vaststelde. Dat kan inderdaad en op zich is dat ook niets om u zorgen over te maken. Het is zelfs perfect mogelijk dat uw vennootschap vorig jaar met verlies afsloot en u toch (behoorlijk wat) belasting moet betalen.

Toch geen 50% vennootschapsbelasting? Uiteraard niet! Voor het voorbije boekjaar 2019 (balans op 31.12.2019) is het gewone tarief 29,58% en het verlaagde tarief, dat uw vennootschap waarschijnlijk kan genieten, is 20,40%. Voor het lopende boekjaar 2020 is dat 25% respectievelijk 20% (tot € 100.000 belastbare winst).

Vanwaar dan de verwarring?

Uw boekhouding moet kloppen. Dat spreekt voor zich. U (uw boekhouder) moet inderdaad alle inkomsten en uitgaven in uw boekhouding inbrengen. Uw resultatenrekening is dus niets meer en niets minder dan de optelsom van al uw inkomsten en wat u het afgelopen jaar aan kosten geboekt heeft. Dat vertaalt zich in een (boekhoudkundig) resultaat vóór belastingen (post 9903 van uw resultatenrekening).

De fiscus rekent echter anders. Daar zit inderdaad het probleem. Om te bepalen hoeveel belasting u moet betalen, vermenigvuldigt de fiscus uw boekhoudkundige winst vóór belasting van 2019 niet met 20,40%. U (uw boekhouder) moet eerst een aantal fiscale correcties doen op dat boekhoudkundige resultaat. Het leidt er in principe toe dat uw (fiscale) resultaat een pak hoger ligt dan wat er uit uw boekhouding blijkt.

Een aantal uitgaven wordt verworpen. Zoals u weet, mag u autokosten, restaurantbonnetjes, boetes die uw vennootschap betaald heeft, onthaal- en gelegenheidsgeschenken, e.d. fiscaal niet (voor 100%) in rekening brengen. Als u die uitgaven uit uw kosten haalt, stijgt uiteraard uw fiscale resultaat.

De fiscale afrekening kan zo oplopen. Inderdaad. Dat is bv. zeker het geval als u verplicht bent om uw personeel maaltijd- en ecocheques te betalen. U betaalt daarop wel bijna geen sociale bijdragen. Fiscaal gezien mag u daarmee echter geen rekening houden om de winst te bepalen waarop u belasting moet betalen.

Werken met een BV(BA) toch voordelig? Absoluut! Ook als u (nog) in een eenmanszaak zou zitten, kunt u die kosten niet (voor 100%) in rekening brengen. Het voordeel nu is dat uw vennootschap op die verworpen uitgaven slechts 20,40% belasting betaalt, terwijl die anders tegen de gewone progressieve tarieven in de personenbelasting (tot 50%) belast geweest zouden zijn.

Tip.  Bovendien zijn er nog tal van manieren om fiscaalvriendelijk geld uit uw vennootschap te halen zonder dat u daarop privé (in de personenbelasting) tegen meer dan 50% belast wordt.

In principe wordt uw vennootschap niet tegen 50% belast, maar voor boekjaar 2019 wellicht tegen 20,40%. Om te bepalen hoeveel belasting uw vennootschap moet betalen, moet u (uw boekhouder) echter eerst nog de zgn. verworpen uitgaven bij uw (boekhoudkundige) winst tellen en vandaar uiteraard het verschil.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878