PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - PENSIOENSPAREN - 16.10.2020

Als zelfstandige nog vlug uw studiejaren afkopen?

Om later een hoger pensioen te krijgen, kunt u (bepaalde) studiejaren tot 30.11.2020 afkopen tegen een gunsttarief. Daarna zal de afkoop van die jaren in principe meer kosten. Is deze afkoopmogelijkheid voor u ook interessant?

Studiejaren afkopen tegen gunsttarief

Studiejaren afkopen. Sinds 01.12.2017 kunt u uw studiejaren afkopen om later een hoger pensioen te krijgen. Dit is mogelijk voor studies die tot een diploma, een doctoraat of een beroepskwalificatie geleid hebben. De totale regulariseerbare studieduur wordt beperkt tot het minimale aantal jaren dat nodig is om het te behalen. Wie bv. een jaar moest overdoen, kan dit extra jaar niet afkopen.

Binnen tien jaar na studies. Als u de aanvraag indient binnen de tien jaar na uw studies, dan betaalt u een forfaitaire bijdrage van € 1.560,60 (geïndexeerd bedrag 2020) per studiejaar. Na die datum wordt regulariseren duurder en is uw bijdrage gelijk aan een percentage van de actuariële waarde van het pensioenvoordeel. Die regularisatiebijdrage is fiscaal aftrekbaar, waardoor de nettokostprijs tegen het tarief van 50% (plus 7% gemeentebelasting) slechts € 725,67 bedraagt.

Overgangsperiode. Op 30.11.2020 eindigt een driejarige overgangsperiode. Elke aanvraag die vóór 01.12.2020 ingediend wordt buiten de termijn van tien jaar, wordt beschouwd als zijnde ingediend binnen de tien jaar na het behalen van het laatste diploma dat in aanmerking komt. Op die manier komt u toch nog in aanmerking voor een forfaitaire bijdrage van € 1.560,60 per jaar i.p.v. de actuariële waarde te moeten betalen. Tijdens deze overgangsperiode kunt u wel enkel de studiejaren sinds 01.01 van uw 20ste verjaardag afkopen.

Is studiejaren afkopen interessant?

Wat brengt dit op? Elk afgekocht studiejaar levert u een hoger pensioenbedrag op: € 346,80 per jaar in geval van een gezinspensioen en € 277,44 per jaar voor wie een pensioen als alleenstaande krijgt.

Hoeveel jaren regulariseren? Stel dat u op de normale pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen gaat na een loopbaan van 41 jaar. In dit geval heeft het geen zin om meer dan vier studiejaren te regulariseren, omdat een volledige pensioenloopbaan nl. 45 jaar (14.040 dagen) bedraagt.

Tip. Als u vervroegd met pensioen kunt gaan, kunt u mogelijk meer studiejaren regulariseren dan als u wacht tot de wettelijke pensioenleeftijd.

Let op! Door bv. vier studiejaren af te kopen, kunt u niet vier jaar eerder met pensioen. U kunt enkel uw pensioenbedrag verhogen zoals dit berekend wordt op het moment dat u met (vervroegd) pensioen kunt gaan.

Hoe koopt u die studiejaren af?

Kunt u kiezen hoeveel u regulariseert? U kunt uw volledige studie of een deel ervan gelijkstellen. De gelijkstelling gebeurt per kwartaal, maar studies in het hoger onderwijs en in het secundair onderwijs na het zesde jaar moeten altijd per jaar gelijkgesteld worden. Indien blijkt dat u op de pensioenleeftijd negen maanden loopbaan tekortkomt, moet u toch een jaar regulariseren. U kunt dus niet bv. enkel drie kwartalen regulariseren.

Wanneer aanvragen? Indien u nog de overgangsperiode wenst te genieten, moet uw aanvraag vóór 01.12.2020 ingediend worden bij uw sociaal verzekeringsfonds ( https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen ). Het RSVZ zal beslissen of en hoeveel u kunt afkopen. Ook zal het RSVZ de opbrengst van uw afkoop berekenen. De kostprijs ontvangt u van uw sociaal verzekeringsfonds. De betaling moet binnen een termijn van zes maanden gebeuren.

Tip. Zelfs na het indienen van uw aanvraag bent u tot niets verplicht en kunt u nog beslissen om toch niet af te kopen.

Ook al bent u meer dan tien jaar afgestudeerd, u kunt tot 30.11.2020 uw studiejaren sinds 01.01 van uw 20ste verjaardag afkopen tegen een gunsttarief. Boven op de fiscale aftrek krijgt u als zelfstandige ook een lagere eindafrekening van sociale bijdragen. Let er wel op dat u niet te veel studiejaren afkoopt.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878